ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΑΝΤΖΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

 1. Evaluation of a six-minute free thyroxine index obtained by the use of a new six-minute radioassay of plasma total thyroxine and a rapid T3 uptake.

Mantzos J., Koukoulomati A., Mantzou E., Alevizou V. In: Nuclear Medicine, The State of the Art of Nucl. Med. In Europe, edited by Schmidt H.A.E. and Van der Schoot J.B., pp. 93-95, Schattauer, Stuttgard, New York, 1991.

 1. High serum cholesterol levels in persons with ‘high-normal’ TSH levels: should one extend the definition of subclinical hypothyroidism?

Georgia Michalopoulou, Maria Alevizaki, Gregory Piperingos, Demetrios

Mitsibounas, Emily Mantzos, Panayotis Adamopoulos and Demetrios A Koutras. Endocrine Unit, Department of Medical Therapeutics and Evgenidion Hospital, Athens University School of Medicine, Greece. Eur. J. Endocrin. 1998 ; 138 (2) 141-5.

 1. Inhibitory action of oral thyrotropin-releasing hormone on the glucoregulatory response of the oral glucose tolerance test.

Duntas LH, Papanastasiou L, Mantzou E, Koutras DA. Thyroid. 1998 ; Oct 8(10) 929-33.

 1. Thyroid disease associated with rheumatoid arthritis is not adequately screened with a sensitive chemiluminescence thyrotrophin assay.

Ilias I., Mastorakos G.,  MavrikakisM., S. Papazoglou, D. Karamitsos, P.Ntantis, E. Mantzos, I. Mantzos, and D.A. Koutras. Acta Med Austriaca 1999 ;  26 (1) 26-28.

 1. The preodominant form of non-toxic goiter in Greece is now autoimmune thyroiditis.

Doufas AG, Mastorakos G, Chatziioannou S, Tseleni-Balafouta S, Piperingos G, Boukis MA, Mantzos E, Caraiskos CS, Mantzos J, Alevizaki M, Koutras DA. Eur J Endocrinol. 1999 ; 140  (6) 505-11.

 1. Incidence of sideropenia and effects of iron repletion treatment in women with subclinical hypothyroidism.

Duntas LH, Papanastasiou L, Mantzou E, Koutras DA. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 1999 ; 107(6) 356-60.

 1. The effect of iodine administration on the development of thyroid autoimmunity in patients with nontoxic goiter.

Papanastasiou L, Alevizaki M, Piperingos G, Mantzos E, Tseleni-Balafouta S, Koutras DA. Thyroid. 2000 ; 10 (6) 493-7.

 1. Effects of severity of chronic obstructive pulmonary disease on thyroid function.

Dimopoulou I, Ilias I, Mastorakos G, Mantzos E, Roussos C, Koutras DA. Metabolism. 2001 ; 50 (12) 1397-401.

 1. Lack of substantial effects of raloxifene on thyroxine-binding globulin in postmenopausal women: dependency on thyroid status.

Duntas LH, Mantzou E, Koutras DA. Thyroid. 2001 Aug; 11(8): 779-82.

 1. Serum monocyte chemoattractant protein-1 increased in chronic autoimmune thyroiditis.

Kokkotou E, Marafelia P, Mantzos EI, Tritos NA. Metabolism. 2002 51 (11): 1489-93.

 1. Pituitary insufficiency. Diagnosis masked by a toxic thyroid adenoma.

Alevizaki M, Moulopoulos LA, Mantzos E, Koutras DA. Hormones (Athens). 2002 Jul-Sep; 1(3): 188-91.

 1. Circulating levels of oxidized low-density lipoprotein in overt and mild hypothyroidism.

Duntas LH, Mantzou E, Koutras DA. Thyroid. 2002 Nov;12(11): 1003-7.

 1. Hypothalamic-pituitary-adrenal axis and interleukin-6 activity in children with head trauma and syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone.

Gionis D, Ilias I, Moustaki M, Mantzos E, Papadatos I, Koutras DA, Mastorakos G. J Pediatr Endocrinol Metab. 2003 16 (1) 49-54.

 1. T4 but not T3 administration is associated with increased recurrence of Grave’s dosease after successful medical therapy. Mastorakos G, Doufas AG, Mantzos E, Mantzos J, Koutras DA. J Endocrinol Invest. 2003 ; 26 (10) 979-84.
 2. Effects of a six month treatment with selenomethionine in patients with autoimmune thyroiditis.

Duntas LH, Mantzou E, Koutras DA. Eur J Endocrinol. 2003 Apr;148(4):389-93.

 1. TSH may not be a good marker for adequate thyroid hormone replacement therapy.

Alevizaki M, Mantzou E, Cimponeriou AT, Alevizaki CC, Koutras DA. Wien Klin Wochenschr. 2005 Sep;117(18):636-40.

 1. Severity of cardiovascular disease in women: Relation with exposure to endogenous estrogen.

Saltiki K, Doukas C, Kanakakis J, Anastasiou E, Mantzou E, Alevizaki M. Maturitas. 2006 Aug 20;55(1):51-7. Epub 2006 Feb 7.

 1. The adrenal gland may be a target of LH action in postmenopausal women.

Alevizaki M, Saltiki K, Mantzou E, Anastasiou E, Huhtaniemi I. Eur J Endocrinol. 2006 Jun;154(6):875-81.

 1. Thyroid function in patients with Alzheimer disease: implications on response to anticholinesterase treatment.

Kapaki E, Paraskevas GP, Mantzou E, Papapostolou A, Alevizaki M, Vassilopoulos D. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2006 Oct-Dec; 20(4): 242-7.

 1. The effect of donezepil on thyroid function in patients with Alzheimer’s disease:implications on response.

Paraskevas G, Kapaki E, Mantzou E, Papapostolou A, Alevizaki M, Vassilopoulos D. Annals of General Psychiatry. 2006 01.

 1. Endogenous subclinical hyperthyroidism: Metabolic and cardiac parameters.

Psaltopoulou T, Ilias I, Toumanidis S, Mantzou E, Marafelia P, Piperingos G, Koutras DA, Alevizaki M. Eur J Intern Med. 2007 Sep; 18(5):423-9.

 1. The importance of the (TAAAA)n alleles at the SHBG gene promoter for the severity of coronary artery dosease in postmenopausal women.

Alevizaki M, Saltiki K, Xita N, Cimponeriu A, Stamatelopoulos K, Mantzou E, Doukas C, Georgiou I. Menopause. 2008 May-Jun; 15(3):461-8.

 1. Thyroid autoimmunity in schoolchildren in an area with long-standing iodine sufficiency, correlation with gender, pubertal stage, and maternal thyroid autoimmunity.

Kaloumenou I, Mastorakos G, Alevizaki M, Duntas LH, Mantzou E, Ladopoulos C, Antoniou A, Chiotis D, Papassotiriou I, Chrousos GP, Dacou-Voutetakis C. Thyroid. 2008 Jul; 18(7):747-54.

 1. Association of thyroid function with arterial pressure in normotensive and hypertensive euthyroid individuals: A cross-sectional study.

Saltiki K, Voidonikola P, Stamatelopoulos K, Mantzou E, Papamichaiel C, Alevizaki M. Thyroid Res. 2008 Sep 29:1(1):3.

 1. Free thyroxine is an independent predictor of subcutaneous fat in euthyroid individuals.

Alevizaki M, Saltiki K, Voidonikola P, Mantzou E, Papamichael C, Stamatelopoulos K. Eur J Endocrinol. 2009 Sep; 161(3):459-65.

 1. The Pro12Ala PPAPgamma Gene Polymorphism: possible modifier of the activity and severity of thyroid-associated orbitopathy (TAO).

Alevizaki M, Mantzou E, Cimboneriu A, Saltiki K, Philippou G, Wiersinga W. Clin Endocrinol (Oxf). 2009 Mar;70(3):464-8.

 1. Lower early morning plasma cortisol levels are associated with thyroid autoimmunity in the elderly.

Terzidis K, Panoutsopoulos A, Mantzou A, Tourli P, Papageorgiou G, Saltiki K, Mara C, Alevizaki M. Eur J Endocrinol. 2009;

 1. Estrogen receptor beta gene variants may be associated with more favorable metabolic profile in postmenopausal women undergoing coronary angiography.

Saltiki K, Mantzou E, Doukas C, kanakakis I, Zotos P, Lazaros L, Georgiou I, Alevizaki M. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2009 Nov;117(10):610-5.

 1. Thyroid volume, selenium levels and nutritional habits ina rural region of Albania.

Doupis J, Stavrianos C, Saltiki K, Mantzou E, Mastrokostopoulos A, Philippou G, Alevizaki M. Hormones (Athens). 2009 Oct-Dec;8(4):296-302.

 1. Gender, age, puberty, and BMI related changes of TSH and thyroid hormones in schoolchildren living in a long-standing iodine replete area.

Kaloumenou I, Duntas LH, Alevizaki M, Mantzou E, Chiotis D, Mengreli C, papassotiriou I, Mastorakos G, Dacou-Voutetakis C. Horm Metab Res. 2010 Apr;42(4):285-9.

 1. Endogenous estrogen levels are associated with endothelial function in males independently of lipid levels.

Saltiki K, Papageorgiou G, Voidonikola P, Mantzou E, Xiromeritis K, Papamichael C, Alevizaki M, Stamatelopoulos K. Endocrine. 2010; 37(2):329-35.

 1. Serum concentrations of carboxylated osteocalcin are increased and associated with several components of the polycystic ovarian syndrome.

Diamanti-Kandarakis E, Livadas S, Katsikis I, Piperi C, Mantziou A, Papavassiliou AG, Panidis D. J Bone Miner Metab. 2011 Mar;29(2):201-6.

 1. Pilot Study of Circulating Prolactin Levels and Endothelial Function in Men With Hypertension.

Stamatelopoulos K, Georgiopoulos GA, Sfikakis PP, Kollias G, Manios E, Mantzou E, Kyrkou K, Zakopoulos N, Papamichael CM, Alevizaki M. Am J Hypertens. 2011 May; 24(5):569-73.

 1. Cortisol levels and metabolic parameters in middle- and advanced- age subjects, associations with age.

Terzidis K, Panoutsopoulos A, Mantzou A, Tourli P, Papageorgiou G, Saltiki K, Tsagalis G, Mara C, Alevizaki M. J Endocrinol Invest. 2011 Dec; 34(11):e398-402.

 1. Association of the SHBG gene promoter polymorphism with early markers of atherosclerosis in apparently healthy women.

Saltiki K, Stamatelopoulos K, Voidonikola P, Lazaros L, Mantzou E, Georgiou I, Anastasiou E, Papamichael C, Alevizaki M. Atherosclerosis. 2012; 219(1):205-10.

 1. Severity and outcome of acute stroke in women: relation to adrenal sex steroid levels.

Pappa T, Vemmos K, Saltiki K, Mantzou E, Stamatelopoulos K, Alevizaki M. Metabolism. 2012 Jan; 61(1):84-91.

 1. Effect of gestational diabetes and intrauterine growth restriction on the offspring’s circulating galanin at birth.

Stergiou E, Diamanti E, Agakidis C, Sarafidis K, Mantzou E, Drossou V. J Clin Endocrinol Metab. 2012 Feb;97(2):E238-42.

 1. Association of thyroid autoimmunity with acne in adult women.

Vergou T, Mantzou E, Tseke P, Moustou AE, Katsambas A, Alevizaki M, Antoniou C. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012 Apr;26(4):413-6.

 1. Clinical and Biochemical impact of BCL 1 polymorphic genotype of the glucocorticoid receptor gene in patients with adrenal incidentalomas.

Tzanela M, Mantzou E, Saltiki K, Tampourlou M, kalogeris N, Hadjidakis D, Tsagarakis S, Alevizaki M. J Endocrinol Invest. 2012 Apr;35(4):395-400.

 1. Hormonal parameters and sex hormone receptor gene polymprphisms in men with autoimmune diseases.

Doukas C, Saltiki K, Mantzou A, Cimponeriu A, Terzidis K, Sarika L, Mavrikakis M, Sfikakis P, Alevizaki M. Rheumatol Int. 2013 Mar 31.

 1. Estradiol levels predict short-term adverse health outcomes in postmenopausal acute stroke women.

Pappa T, Vemmos K, Mantzou E, Savvari P, Stamatelopoulos K, Alevizaki M. Eur J Neurol. 2012 Oct;19(10):1300-4.

 1. A study of ERα PvuII polymorphism in female patients with acute stroke: no associations with disease severity and early outcome.

Pappa T1Vemmos KStamatelopoulos KMantzou EGeorgiopoulos GMarkoula SZakopoulos NAlevizaki M. Gynecol Endocrinol. 2013 Aug;29(8):784-7.

 1. Circulating leptin and adiponectin and their relation to glucose metabolism in children with Crohn’s disease and ulcerative colitis.

Chouliaras GPanayotou IMargoni DMantzou EPervanidou PManios YChrousos GPRoma E. Pediatr Res. 2013 Oct;74(4):420-6.

 1. The correlation of right 2D:4D finger length ratio to the low-grade inflammation marker IL-6 in children. The Healthy Growth Study.

Androutsos O, Moschonis G, Koumpitski A, Mantzou A, Roma-Giannikou E, Chrousos GP, Manios Y, Kanaka-Gantenbein C; “Healthy Growth Study” Group..

Early Hum Dev. 2014 Jan;90(1):61-5.

 1. Plasma metabolomic profiling suggests early indications for predisposition to latent insulin resistance in children conceived by ICSI.

Gkourogianni A1Kosteria I1Telonis AG2Margeli A3Mantzou E4Konsta M1Loutradis D5Mastorakos G6Papassotiriou I3Klapa MI7Kanaka-Gantenbein C1Chrousos GP1. PLoS One. 2014 Apr 11;9(4):e94001.

 1. Effects of recombinant human thyrotropin administration on 24-hour arterial pressure in female undergoing evaluation for differentiated thyroid cancer.

Rentziou G1Saltiki K2Manios E3Stamatelopoulos K4Koroboki E3Vemmou A4Mantzou E5Zakopoulos N3Alevizaki M Int J Endocrinol. 2014;2014:270213.

 1. Frequent cellular phone use modifies hypothalamic-pituitary-adrenal axis response to a cellular phone call after mental stress in healthy children and adolescents: A pilot study.

Geronikolou SAChamakou AMantzou AChrousos GKanaka–Gantenbein C.

Sci Total Environ. 2015 Dec 1;536:182-8.

 1. Antioxidation improves in puberty in normal weight and obese boys, in positive association with exercise-stimulated growth hormone secretion.

Paltoglou GFatouros IGValsamakis GSchoina MAvloniti AChatzinikolaou AKambas ADraganidis DMantzou APapagianni MKanaka-Gantenbein CChrousos GPMastorakos G. Pediatr Res. 2015 Aug;78(2):158-64.

 1. Circulating levels of TNF-like cytokine 1A correlate with reflected waves and atherosclerosis extent and may predict cardiac death in patients with stable coronary artery disease.

Stamatelopoulos KGeorgiou SKanakakis IPapamichael COikonomidis NMantzou ASamouilidou ELoizos SZakopoulos NSfikakis PP. Cytokine. 2015 Mar;72(1):102-4.

 1. Effect of Advanced Glycation End Products on Human Thyroglobulin’s Antigenicity as Identified by the Use of Sera from Patients with Hashimoto’s Thyroiditis and Gestational Diabetes Mellitus.

Hatzioannou AKanistras IMantzou EAnastasiou EPeppa MSarantopoulou VLymberi PAlevizaki M. Int J Endocrinol. 2015;2015:849615.

 1. Increased hair cortisol and antecedent somatic complaints in children with a first epileptic seizure.

Stavropoulos IPervanidou PGnardellis CLoli NTheodorou VMantzou ASoukou FSinani OChrousos GP. Epilepsy Behav. 2017 Feb 9;68:146-152.

 1. Rage polymorphisms and oxidative stress levels in Hashimoto’s thyroiditis.

Giannakou M, Saltiki K, Mantzou E, Loukari E, Philioopu G, terzidis K, Lili K, Stavrianos C, Kyprianou M, Alevizaki M. Eur J Clin Invest. 2017 May;47(5):341-347.

 1. Is there an association between thyroid function abnormalities and breast cancer?

Angelousi A, Diamanti-Kandarakis E, Zapanti E, Nonni A, Ktenas E, Mantzou A, Kontzoglou K, Kouraklis G. Arch Endocrinol Metab. 2017 Jan-Feb;61(1):54-61.

 1. Psychological vulnerability to stress in carriers of congenital adrenal hyperplasia due to 21-hydroxylase deficiency.

Kyritsi EM, Koltsida G, Farakla I, Papanikolaou A, Critselis E, Mantzou E, Zoumakis E, Kolaitis G, Chrousos GP, Charmandari E.

Hormones (Athens). 2017 Jan;16(1):42-53.

 1. In pregnancy increased maternal STAI trait stress score shows decreased insulin sensitivity and increased stress hormones.

Valsamakis G, Papatheodorou DC, Chalarakis N, Vrachnis N, Sidiropoulou EJ, Manolikaki M, MantzouA, Margeli A, Papassotiriou I, Chrousos GP, Mastorakos G.

Psychoneuroendocrinology. 2017 Oct;84:11-16.

 1. Serum Irisin concntrations in lean adolescents with polycystic ovary syndrome.

Bacopoulou F, Athanasopoulos N, Efthymiou V, Mantzou A, Aravantinos L, Vlahopoulos S, Deligeoroglou E. Clin Endocrinol (Oxf). 2018 Jan 25. doi: 10.1111/cen.13555.

 

ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

LIST OF PUBLICATIONS IN PEER REVIEWED JOURNALS

 

 1. ALEVIZAKI-HARHALAKI M., ALEVIZAKI C., GEORGIOU E., PROUKAKIS C. (1983). Increased uptake of Tc 99m DTPA in active Graves’ ophthalmopathy and pretibial myxoedema. J Nucl Med 24: 174-176.
 2. METAXOTOU C., IKKOS D., PANAYOTOPOULOU P., ALEVIZAKI M., MAVROU A., TSEGHI C., MATSANIOTIS N. (1983). A familial X/Y translocation in a boy with ichthyosis, hypogonadism and mental retardation. Clinical Genetics 24:380.
 3. ALEVIZAKI-HARHALAKI M., ALEVIZAKI C., DEMERTZI E., IKKOS D, PAPAS A. (1984). Intravenous insulin tolerance test:criteria for the evaluation of growth hormone and cortisol responses. Acta Endocrinologica  265, p.31-33.
 4. PAPASTERIADES C., ALEVIZAKI-HARHALAKI M., ECONOMIDOU J., IKKOS D. (1984). HLA antigens in Greek patients with thyrotoxicosis (Graves’ Disease and toxic nodular goitre). J Endocrinol Invest 7:283-286.
 5. ALEVIZAKI C., ALEVIZAKI-HARHALAKI M., IKKOS D. (1985): Radioiodine treatment of thyrotoxicosis; dose required for and some factors affecting the induction of hypothyroidism. Eur J Nucl Med 10:450-454.
 6. ALEVIZAKI M., SHIRAISHI A., RASSOOL F.V., FERRIER G.J.M., MACINTYRE , LEGON, S. (1986). The calcitonin-like sequence of the beta CGRP gene. FEBS Letts 206:47-52.
 7. MACINTYRE , ALEVIZAKI M., BEVIS P.J.R., ZAIDI M. (1987). Calcitonin and the peptides from the calcitonin gene. Clin Orthop and Rel Res 217:45.
 8. GIRGIS S., ALEVIZAKI M., DENNY P., FERRIER G.J.M., LEGON S. (1988). Generation of DNA probes for peptides with highly degenerate codons using mixed primer PCR. Nucleic Acid Research 16:10371.
 9. HARHALAKIS N, ALEVIZAKI M, GEORGIADOU DD, PARASKEVOPOULOU T, DAI K, NIKIFORAKIS M, SOUVATZOGLOU A. (1992) A complex pattern of antigen receptor gene rearrangements in a case of Philadelphia positive acute lymphoblastic leukemia. Nouv Rev Franc Hematol 34:263-267.
 10. ALEVIZAKI M, DAI K, GRIGORAKIS S I, LEGON S, SOUVATZOGLOU A. (1994). Amylin/IAPP expression in medullary carcinoma of the thyroid: correlation with the expression of the related calcitonin/CGRP genes. Clinical Endocrinology 41:21-26.
 11. ALEVIZAKI M, PAPAPETROU P, PAPADODIMA H, SOUVATZOGLOU A, KOUTRAS DA. (1995). Increased incidence of medullary carcinoma of the thyroid in rural regions in Greece. J Endocrinol Invest, 18:220-223.
 12. BAJALICA, S., BLENNOW E, TSEZOU A, GALLA VOUMVOURAKI A, ALEVIZAKI M, SINANIOTIS C, KITSIOU TZELI S. (1995). Partial disomy of Xp and the presence of SRY in a phenotypic female. J Med Genet 32:987-990.
 13. ALEVIZAKI Μ, SARIKA L. – H., KOUTRAS D. A., SOUVATZOGLOU A. (1997): Genetic Screening for Ret Mutations in Families with Multiple Endocrine Neoplasia 2 Syndromes. In: “Recent advances in Adolescent Gynecology and Endocrinology: Basic and Clinical Aspects”. Annals N.Y. Acad. Sci., 816:383-388.
 14. LEKAKIS J, PAPAMICHAEL C, ALEVIZAKI M, PIPERINGOS G, MARAFELIA P, MANTZOS J, STAMATELOPOULOS S, KOUTRAS DA. (1997). Flow-mediated, endothelium-dependent vasodilatation is impaired in subjects with hypothyroidism, borderline hypothyroidism and high-normal serum TSH values. Thyroid, 7:411-414, 1997.
 15. TSELENI-BALAFOUTA S, GRIGORAKIS S, ALEVIZAKI M, KARAISKOS C, DAVARIS P, KOUTRAS DA. Simultaneous occurrence of a medullary and a papillary thyroid carcinoma in the same patient. (1997) General & Diagnostic Pathology, 142:371-374.
 16. LEKAKIS, C. PAPAMICHAEL, H. ANASTASIOU, M. ALEVIZAKI, N. DESSES, A. SOUVATZOGLOU, S. STAMATELOPOULOS, D. A. KOUTRAS (1997): Endothelial Dysfunction of Conduit Arteries in Insulin-Dependent Diabetes Mellitus without Microalbuminuria. Cardiovascular Research, 34:164-168.
 17. GRIGORAKIS SI, M. ALEVIZAKI, E. RAPTI, E. ANASTASIOU, C. C. ALEVIZAKI, A. SOUVATZOGLOU (1997): Islet Amyloid Polypeptide (Amylin) Does Not Seem to Be Directly Involved in the Development of Gestational Diabetes mellitus. Obstet. Invest.44: 6-10.
 18. MICHALOPOULOU G, M ALEVIZAKI, G PIPERINGOS, D MITSIBOUNAS, J MANTZOS, P ADAMOPOULOS, DA KOUTRAS. (1998) High serum cholesterol levels in persons with “high-normal” TSH levels: should one extend the definition of subclinical hypothy­roi­dism? Eur J Endocrinol 138:141-145. (Accompanied by editorial)
 19. ANASTASIOU E, M.ALEVIZAKI, S.J.GRIGORAKIS, G.PHILIPPOU, M.KYPRIANOU, A. SOUVATZOGLOU (1998). Decreased stature in gestational diabetes mellitus. Diabetologia.41:997-1001
 20. ANASTASIOU, J LEKAKIS, M. ALEVIZAKI, C. PAPAMICHAEL, J. MEGAS, A. SOUVATZOGLOU, S. STAMATELOPOULOS. (1998) Impaired Endothelium Dependent Vasodilatation In Women With Previous Gestational Diabetes Mellitus. Diabetes Care 21:2111-2115. (Accompanied by editorial)
 21. TSELENI-BALAFOUTA S, KAVANTZAS N, ALEVIZAKI M, PARASKEVAKOU H, DAVARIS P. (1998) Neuroendocrine differentiation in follicle-cell thyroid carcinoma: correlation to prognostic factors in papillary carcinoma. J Exp Clin Cancer Res. 17(4):533-537
 22. DOUFAS A, MASTORAKOS G, HATZIIOANNOU S, TSELENI-BALAFOUTAS S, PIPERINGOS G, BOUKIS M, MANTZOS E, KARAISKOS K, MANTZOS J, ALEVIZAKI M, KOUTRAS DA. (1999). The predominant form of non-toxic goitre in Greece is now autoimmune thyroiditis. Eur J Endocrinol. 140:505-511.
 23. ΑLEVIZAKI M, PAPAMICHAEL C, KOUTRAS DA, STAMATELOPOULOS S. (1999). One swollen hand. Lancet, 354:644.
 24. E EVANGHELOPOULOU, M ALEVIZAKI, S TOUMANIDIS, G PIPERINGOS, M MAVRIKAKIS, D SOTOU, K EVANGHELOPOULOU AND DA KOUTRAS. (1999) Mitral Valve Prolapse In Autoimmune Thyroid Disease: An Index of Systemic Autoimmunity? Thyroid 9:973-977.
 25. GRIGORAKIS SI, E. ANASTASIOU, Κ. DAI, A. SOUVATZOGLOU, M. ALEVIZAKI (2000). Three mRNA transcripts of the POMC gene in placenta unaffected by the mode of delivery. Eur J Endocrinol, 142: 533-536.
 26. GRIGORAKIS SI, ALEVIZAKI M., E. ANASTASIOU, C. BEIS, C. C. ALEVIZAKI, A. SOUVATZOGLOU (2000). Hormonal parameters in gestational diabetes mellitus during the third trimester: High glucagon levels. Gynecol Obstet Invest, 49:106-109.
 27. PAPANASTASIOU L., ALEVIZAKI M., G PIPERINGOS, E MANTZOS, S. TSELENI-BALAFOUTA, D.A. KOUTRAS (2000). The Effect of Iodine Administration on the Development of Thyroid Autoimmunity In Patients With non-Toxic Goiter. Thyroid, 10 (6) 510-513
 28. LEKAKIS JP, PAPAMICHAEL CM, CIMPONERIU AT, STAMATELOPOULOS KS, PAPAIOANNOU TG, KANAKAKIS J, ALEVIZAKI MK, PAPAPANAGIOTOU A, KALOFOUTIS AT, STAMATELOPOULOS SF (2000) Atherosclerotic changes of extra-coronary arteries are associated with the extent of coronary atherosclerosis. Am J Cardiol, 85(8):949-952.
 29. ALEVIZAKI M, L THALASSINOU, S.I. GRIGORAKIS, G PHILIPPOU, K LILI, A SOUVATZOGLOU, E ANASTASIOU (2000). Study of the Trp64Αrg Polymorphism of the Β3 Adrenergic Receptor In Greek Women With Gestational Diabetes Mellitus. Diabetes Care, 23:1079 – 1083
 30. J P LEKAKIS, E ANASTASIOU, CM PAPAMICHAEL, K S STAMATELOPOULOS, AG DAGRE, M ALEVIZAKI, SF STAMATELOPOULOS. (2000). Short term oral ascorbic acid improves endothelium-dependent vasodilatation in women with a history of gestational diabetes. Diabetes Care, 23(9): 1432-1434.
 31. PAPADIMITRIS C, ALEVIZAKI M, PANTAZOPOULOS D, ATHANASSIADES P, DIMOPOULOS MA. (2000) Cushing’s syndrome as the presenting feature of metastatic Leydig cell tumour of the testis. Urology. 56:153
 32. PAPAMICHAEL CM, LEKAKIS JP, STAMATELOPOULOS KS, PAPAIOANNOU TG, ALEVIZAKI MK, CIMPONERIU AT, KANAKAKIS J, PAPAPANAGIOTOU A, KALOFOUTIS AT, STAMATELOPOULOS SF. (2000) Ankle-brachial index as a predictor of the extent of coronary atherosclerosis and cardiovascular events in patients with coronary artery disease. Am J Cardiol. 86:615-618.
 33. PHILIPPOU G., KRIMITZAS A., KALTSAS G., ANASTASIOU E., SOUVATZOGLOU A., ALEVIZAKI M. (2001). HLA DQA1*0501 and DRB1*0301 antigens do not independently convey susceptibility to Graves’ disease. J Endocrinol Invest. 24: 88-91.
 34. ILIAS I, ALEVIZAKI M, PHILIPPOU G, ANASTASIOU E, SOUVATZOGLOU A. (2001) Sustained remission of metastatic adrenal carcinoma during long-term administration of low-dose mitotane. J Endocrinol Invest, 24: 532-535.
 35. ALEVIZAKI M, S.I. GRIGORAKIS, S. TSELENI-BALAFOUTA, C.C. ALEVIZAKI, G. PHILIPPOU, ANASTASIOU, A. SOUVATZOGLOU (2001). High Αmylin/ΙΑΡΡ plasma levels in patients with Medullary Thyroid carcinoma after radical thyroidectomy. Eur J Endocrinol, 145:585-589.
 36. ALEVIZAKI M, HUHTANIEMI I (2002). Structure-function relationships of glycoprotein hormones; lessons from mutations and polymorphisms of the thyrotrophin and gonadotrophin subunit genes. Hormones 1(4):224-232.
 37. ILIAS I, ZAPANTI L, PHILIPPOU G, ALEVIZAKI M (2002). Galactorrhoea in a 16 year-old girl with a large sellar mass. Postgrad Med J 78: 502-,506-507.
 38. ILIAS I, ALEVIZAKI M, LAKKA-PAPADODIMA H, KOUTRAS DA (2002). Differentiated thyroid cancer in Greece (1963-2000). Relation to demographic and environmental factors. Hormones 1(3):174-178.
 39. ALEVIZAKI, L.-A. MOULOPOULOS, E. MANTZOS, D. A. KOUTRAS (2002). Pituitary insufficiency: Diagnosis masked by a toxic thyroid adenoma. Hormones 1(3):188-191.
 40. E EVANGHELOPOULOS, M ALEVIZAKI, S TOUMANIDIS, D SOTOU, K EVANGHELOPOULOS, DA KOUTRAS, S. STAMATELOPOULOS, M MAVRIKAKIS (2003). Mitral Valve Prolapse in Systemic Lupus Erythematosus Patients: Clinical and Immunological Aspects. Lupus, 12:308-311.
 41. EVANGELOPOULOS D, ALEVIZAKI M, LEKAKIS J, CIMPONERIU A, PAPAMICHAIL C, KOMINAKIS A, KALOFOUTIS A, MOUTSATSOU P (2003) Molecular analysis of the estrogen receptor alpha gene in men with coronary artery disease: association with disease status. Clinica Chimica Acta, 331:37-44.
 42. M ALEVIZAKI, A. CIMPONERIU, M GAROFALLAKI, H-L SARIKA, CC ALEVIZAKI, C PAPAMICHAEL, G PHILIPPOU, E ANASTASIOU, J LEKAKIS, M MAVRIKAKIS (2003) The Androgen Receptor CAG Polymorphism is associated with the Severity of Coronary Artery Disease in men. Clin Endocrinol 59:749-755.
 43. KOUTRAS DA, ALEVIZAKI M, TSATSOULIS A., VAGENAKIS AG (2003). Greece is iodine sufficient. Lancet 362:405-406.
 44. JIANG M, SAVONTAUS M-L, SIMONSEN H., ALEVIZAKI M, HUHTANIEMI I, (2004) “Absence of the genetic variant V79M in human chorionic gonadotropin-beta gene 5 in three European populations” Mol Human Reproduction 10:763-766.
 45. DAGRE, J. LEKAKIS, T. PAPAIOANNOU, K. STAMATELOPOULOS, C. PAPAMICHAEL, D.A KOUTRAS, M. ALEVIZAKI. (2005). Arterial stiffness is increased in subjects with hypothyroidism. International Journal of Cardiology 103:1-6.
 46. G DIMITRIADIS, E MARATOU, M ALEVIZAKI, E BOUTATI, K PSARA, C PAPASTERIADI, S. A. RAPTIS (2005) Thyroid hormone excess increases basal and insulin-stimulated recruitment of GLUT3 glucose transporters on cell surface. Horm Metab Res 37:15-20.
 47. ALEVIZAKI M, PAPAMICHAEL C, LEKAKIS J.P. (2005) Is atherosclerotic cardiovascular disease an endocrinological disorder? The estrogen-androgen paradox. e-letter, published on line, 3 October, 2005, J Clin Endocrinol Metab.
 48. BEIS, S I GRIGORAKIS, G PHILIPPOU, M. ALEVIZAKI, E ANASTASIOU (2005) Lack of suppression of plasma glucagon levels in late pregnancy persists postpartum only in women with previous gestational diabetes mellitus. Acta Diabetologica 42:31-35.
 49. ALEVIZAKI M., E. MANTZOU, A.T. CIMPONERIU, C.C. ALEVIZAKI AND D.A. KOUTRAS (2005) TSH may not be a Good Marker for Adequate Thyroid Hormone Replacement Therapy. Wien Klin Woch 117/18:636-640
 50. D J. TRYFONOPOULOS, E A. ANASTASIOU, A D. PROTOGEROU, T G. PAPAIOANNOU, K LILY, A G. DAGRE, E A. SOUVATZOGLOU, C M. PAPAMICHAEL, M ALEVIZAKI, JOHN P. LEKAKIS. (2005) Arterial Stiffness in Type 1 Diabetes Mellitus is aggravated by co-existing Autoimmune Thyroid Disease. J Endocrinol Invest 28:616-622.
 51. SALTIKI K, DOUKAS CH, KANAKAKIS J, ANASTASIOU E, MANTZOU E, ALEVIZAKI M. (2006) Severity of cardiovascular disease in women: relation with exposure to endogenous estrogen. Maturitas 55:51-57
 52. ALEVIZAKI M, SYNETOU M, XYNOS K, ALEVIZAKI C C, VEMMOS K N (2006) Hypothyroidism as a Protective Factor in Acute Stroke Patients. Clinical Endocrinology 65:369-372.
 53. DAGRE A, LEKAKIS J, MIHAS K, PROTOGEROU A, TRYFONOPOULOS D, PAPAMICHAEL C, ALEVIZAKI M (2006) “Association of dehydroepiandrosterone-sulfate (DHEA-S) with endothelial function in young women with polycystic ovary syndrome”. Eur J Endocr 154:883-890
 54. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, MANTZOU E, ANASTASIOU E, HUHTANIEMI I (2006) The Adrenal Gland may be a target of LH Action in Postmenopausal Women. Eur J Endocr 154:875-881
 55. Furio Pacini, Martin Schlumberger (Coordinators), Henning Dralle, Rossella Elisei, Wilmar Wiersinga and the European Thyroid Cancer Taskforce§. EUROPEAN CONSENSUS FOR THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH DIFFERENTIATED THYROID CANCER OF THE FOLLICULAR EPITHELIUM.* §Co-author as member of the European Thyroid Cancer Task Force. Eur J Endocr 154:787-803, 2006.
 56. KAPAKI E, PARASKEVAS, G.P., MANTZOU E, PAPAPOSTOLOU A, ALEVIZAKI M, VASSILOPOULOS D. (2006) Thyroid Function in Patients with Alzheimer’s disease: Implications on response to Anticholinesterase Treatment.  Alzheimer’s Disease and Related Disorders.20:242-247.
 57. LITOU H, ANASTASIOU E, THALASSINOU L, SARIKA H-L, PHILIPPOU G, ALEVIZAKI M (2007)  Increased Prevalence of VNTR III of the Insulin Gene in Women with Gestational Diabetes Mellitus.  Diabetes Res Clin Pract, 76:223-228
 58. HUHTANIEMI I, ALEVIZAKI M (2006) “Gonadotrophin Resistance”, Best Practice & Research, Clinical Endocrinology and Metabolism, 20:561-576.
 59. ALEVIZAKI CC, MOLFETAS M, SAMARTZIS A, VLASSOPOULOU B, VASSILOPOULOS CH, RONDOGIANNI P, KOTTOU S, HADJICONSTANTINOU V, ALEVIZAKI M (2006) Iodine  131I  treatment for differentiated thyroid carcinoma  in patients with end stage renal failure: some dosimetric, radiation safety and practical considerations. Hormones, 5:276-287.
 60. DAGRE A, LEKAKIS J, STAMATELOPOULOS K, A PROTOGEROU, KOUTRAS DA, S.STAMATELOPOULOS, ALEVIZAKI M. (2007) Abnormal endothelial function  in female patients with hypothyroidism and borderline thyroid function. International Journal of Cardiology 114: 332-338
 61. K S STAMATELOPOULOS, J P LEKAKIS, G VAMVAKOU, P KATSICHTI, A PROTOGEROU I REVELA, K KARATZI, M ALEVIZAKI, N ZAKOPOULOS, CM PAPAMICHAEL (2007) The relative impact of different measures of adiposity on markers of early atherosclerosis. International Journal of Cardiology. 119:139-146, 2006.
 62. TERZIDIS C, TOURLI P, KIAPEKOU E, ALEVIZAKI M. (2007) Thyroid Tuberculosis. Hormones 6:75-88.
 63. ALEVIZAKI M, CIMPONERIU A, LEKAKIS J, PAPAMICHAEL C, CHROUSOS GP. (2007) High anticipatory stress plasma cortisol and increased sensitivity to glucocorticoids predict severity of coronary artery disease in subjects undergoing coronary angiography. Metabolism, 56:222-226.
 64. SALTIKI K, ALEVIZAKI M. (2007) Coronary artery disease in postmenopausal women; The role of endogenous estrogens and their receptors. Hormones,6: 9-24
 65. PSALTOPOULOU T, ILIAS I, TOUMANIDIS S. MANTZOU E, ΜARAFELLIA P, PIPERINGOS G, KOUTRAS DA, ALEVIZAKI M (2007) Endogenous Subclinical Hyperthyroidism: Metabolic and Cardiac Parameters., European Journal of Internal Medicine 18:423
 66. KOTSIS V., ALEVIZAKI M., STABOULI S., PITIRIGA V., RIZOS Z., SION M., ZAKOPOULOS N. (2007) Hypertension and hypothyroidism: results from an ambulatory blood pressure monitoring study. J Hypertension 25:993
 67. ALEVIZAKI M, MARGARITA SYNETOU, KONSTANTINOS XYNOS, THEODORA PAPPA, KOSTAS VEMMOS. (2007) Low Triiodothyronine Levels are Strong Predictors of Outcome in Patients with Acute Stroke. European Journal of Clinical Investigation. 37:651-657
 68. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, XITA N, KANAKAKIS I, MANTZOU E, GEORGIOU I, H-L SARIKA. (2007) Severity of Cardiovascular Disease in Women: Associations with Common Estrogen Receptor Alpha Polymorphic Variants. European Journal of Endocrinology 56:489-496
 69. HATZIIOANNOU Α, LIAKATA Ε, KARRAS Ε, THRASYVOULIDES Α, ALEVIZAKI Μ, LYMBERI P. (2007) Pathogenicity of a Human Thyroglobulin Peptide (2340-2359) in mice with high or low genetic susceptibility to thyroiditis. Immunology122:343, 2007.
 70. TOURLI P, ALEVIZAKI, M. “Obesity and Thyroid”. Obesity and Metabolism 3:116-130, 2007
 71. Kararizou E, Stamboulis E, Markou I, Alevizaki M, Gkiatas K.Amyotrophic lateral sclerosis and prolactinoma. (2007) Funct Neurol. Jan-Apr;22(1):39-41.
 72. Alevizaki M, Saltiki K, Cimponeriu A, Kanakakis I, Xita N, Alevizaki CC,Georgiou I, Sarika HL. (2007) Severity of cardiovascular disease in postmenopausal women: associations with common estrogen receptor alpha polymorphic variants.Eur J Endocrinol. 156(4):489-96.
 73. Huhtaniemi I, Alevizaki M. (2007) Mutations along the hypothalamic-pituitary-gonadal axis affecting male reproduction. Reprod Biomed Online. 15(6):622-32. Review.
 74. Kaloumenou I, Alevizaki M, Ladopoulos C, Antoniou A, Duntas LH, Mastorakos G, Chiotis D, Mengreli C, Livadas S, Xekouki P, Dacou-Voutetakis C. (2007) Thyroid volume and echostructure in schoolchildren living in an iodine-replete area: relation to age, pubertal stage, and body mass index. Thyroid. 17(9):875-81
 75. Stamatelopoulos KS, Lekakis JP, Alevizaki M, Vamvakou G, Katsichti P,Protogerou A, Revela I, Karatzi K, Zakopoulos N, Papamichael CM. (2007) Markers of adiposity and early atherosclerosis. Int J Cardiol. 2007 Dec 7. (Letter to the Editor).
 76. ROY P., ALEVIZAKI M., HUHTANIEMI (2008) “In vitro bioassays for androgens and their diagnostic applications”., Human Reproduction Update. 14:73-82, 2008
 77. Bernichtein S, Alevizaki M, Huhtaniemi (2008) Is the adrenal cortex a target for gonadotropins? Trends Endocrinol Metab. 19(7):231-8.
 78. Stamatelopoulos KS, Lekakis JP, Tseke P, Ikonomidis I, Kollias GE, Alevizaki M, Kanakakis I, Voidonikola P, Zakopoulos N, Papamichael CM. Differential associations of renal function with coronary and peripheral atherosclerosis. Int J Cardiol. 2008 Jun 26. [Epub ahead of print]
 79. Dimitriadis G, Maratou E, Boutati E, Kollias A, Tsegka K, Alevizaki M, Peppa M, Raptis SA, Hadjidakis DJ. IGF-I increases the recruitment of GLUT4 and GLUT3 glucose transporters on cell surface in hyperthyroidism. Eur J Endocrinol. 2008 Mar;158(3):361-6.
 80. Alevizaki M, Saltiki K, Xita N, Cimponeriu A, Stamatelopoulos K, Mantzou E, Doukas C, Georgiou I. The importance of the (TAAAA)n alleles at the SHBG gene promoter for the severity of coronary artery disease in postmenopausal women. Menopause. 2008 May-Jun;15(3):461-8.
 81. Voidonikola PT, Stamatelopoulos KS, Alevizaki M, Kollias GE, Zakopoulos NA, Lekakis JP, Anastasiou E, Theodorakis MJ, Pittas AG, Papamichael CM. The Association Between Glycemia and Endothelial Function in Nondiabetic Individuals: The Importance of Body Weight. Obesity (Silver Spring). 2008 Dec;16(12):2658-62.
 82. Stamatelopoulos KS, Papamichael CM, Zacharoulis A, Papaioannou T, Kollias GE, Kyrkou K, Chrysochoou EE, Voidonikola P, Alevizaki M, Lekakis JP. Heartscore calculated in individuals younger than 40 years is related to vascular markers of early atherosclerosis. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 15: 619-624, 2008
 83. ZAKOPOULOS NA, DOLIANITIS CJ, THEODORAKIS MJ., MANIOS E, ALEVIZAKI M, STAMATELOPOULOS KS, SPILIOPOULOU I, ANASTASIOU E,. MOULOPOULOS S D. Diurnal Correlation of Ambulatory Blood Pressure and Interstitial Glucose in patients with Normal Glucose Tolerance. Blood Pressure Monitoring, 13:309-317, 2008
 84. Katerina Saltiki, Paraskevi Voidonikola, Emily Mantzou, Kimon Stamatelopoulos Christos Papamichael, Maria Alevizaki ASSOCIATION OF THYROID FUNCTION WITH ARTERIAL PRESSURE IN EUTHYROID INDIVIDUALS IRRESPECTIVELY OF HYPERTENSION: A CROSS-SECTIONAL STUDY. Thyroid Research, 1:3 2008
 85. PAZAITOU–PANAYIOTOU, M. ALEVIZAKI, M. BOUDINA, A. DRIMONITIS, A. MALADAKI, KIZIRIDOU A, , I. VAINAS Cervical masses as manifestation of papillary thyroid microcarcinomas.  Thyroid Research 2008, 1:8-15.
 86. Kaloumenou I, Mastorakos G, Alevizaki M, Duntas LH, Mantzou E, Ladopoulos C, Antoniou A, Chiotis D, Papassotiriou I, Chrousos GP, Dacou-Voutetakis C. Thyroid autoimmunity in schoolchildren in an area with long-standing iodine sufficiency: correlation with gender, pubertal stage, and maternal thyroid autoimmunity. Thyroid. 2008 Jul;18(7):747-54.
 87. Saltiki K, Cimponeriu A, Lili K, Peppa M, Anastasiou E, Alevizaki M. Severity of coronary artery disease in postmenopausal diabetic women. Hormones (Athens). 2008 Apr-Jun;7(2):148-55.
 88. Evangelopoulos M.E., Toumanidis S, Sotou D, Evangelopoulos C. , Mavrikakis M, Alevizaki M, Dimopoulos M.A Mitral Valve Prolapse In Young Healthy Individuals. An Early  Index Of Autoimmunity? Lupus, 18(5):436-40 2009
 89. Alevizaki M, Mantzou E, Cimponeriu A, Saltiki K, Philippou G, Wiersinga W. The Pro(12)Ala PPARgamma gene polymorphism: possible modifier of the activity and severity of thyroid associated orbitopathy (TAO). Clin Endocrinol (Oxf). 2009 Mar;70(3):464-8.
 90. Tsagalis G, Akrivos T, Alevizaki M, Manios E, Stamatellopoulos K, Laggouranis A, Vemmos KN. Renal dysfunction in acute stroke: an independent predictor of long-term all combined vascular events and overall mortality. Nephrol Dial Transplant. 2009 Jan;24(1):194-200.
 91. Lewinski A, Köhrle J, Alevizaki M, Jarzab B. Editorial. “Welcome to Thyroid Research”. Thyroid Research 2008 Sep 29;1(1):1 (Editorial).
 92. Tsagalis, T. Akrivos, M. Alevizaki, E. Manios, M Theodorakis, A. Laggouranis, K. N. Vemmos. Long term prognosis of acute kidney injury after first ever acute stroke. Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2009 Mar;4(3):616-22
 93. E. Kollias, K.S. Stamatelopoulos, T.G. Papaioannou,N.A. Zakopoulos, M. Alevizaki, G.P. Alexopoulos, D.A. Kontoyannis, H. Karga, E. Koroboki, J.P. Lekakis, C.M. Papamichael. DIURNAL VARIATION OF ENDOTHELIAL FUNCTION AND ARTERIAL STIFFNESS IN HYPERTENSION J Hum Hypertens. 2009 Sep;23(9):597-604
 94. Eirini Maratou, Dimitrios J. Hadjidakis, Anastasios Kollias, Katerina Tsegka, Melpomeni Peppa, Maria Alevizaki, Panayota Mitrou, Vaia Lambadiari, Eleni Boutati, Daniel Nikzas, Nikolaos Tountas, Theofanis Economopoulos, Sotirios, A. Raptis and George Dimitriadis (2009) Studies of insulin resistance in patients with clinical and subclinical hypothyroidism, European J of Endocrinology. 160(5):785-90, 2009
 95. Kimon S. Stamatelopoulos, Katerina Kyrkou , Elda Chrysochoou, Helen Karga, Sofia Chatzjdou, Georgios Georgopoulos, Stelios Georgiou, Konstantinos Xiromeritits, Christos M. Papamichael, Maria Alevizaki. “Arterial stiffness, but not intima media thickness is increased in euthyroid patients with Hashimoto Thyroiditis. The effect of menopausal status”. 2009 Aug;19(8):857-62
 96. Georgiopoulos GA, Stamatelopoulos KS, Lambrinoudaki I, Lykka M, Kyrkou K, Rizos D, Creatsa M, Christodoulakos G, Alevizaki M, Sfikakis PP, Papamichael C. Prolactin and Preclinical Atherosclerosis in Menopausal Women With Cardiovascular Risk Factors. 2009 Jul;54(1):98-105
 97. Manaios L, Tsiambas E, Alevizaki M, Karameris A, Alexopoulou D, Lambropoulou S, Moreas H, Kravvaritis C, Fotiades PP, Goula K, Patsouris E, Athanassiou AE, Koutras D, Katsilambros N. Comparative topoisomerase IIa and ki 67 protein expression in papillary thyroid carcinoma based on tissue microarrays and image analysis. J BUON. 2008 Oct-Dec;13(4):537-41
 98. Doupis J, Stavrianos C, Saltiki K, Mantzou E, Mastrokostopoulos A, Philippou G, Alevizaki M. Thyroid volume, selenium levels and nutritional habits in a rural region in Albania. Hormones (Athens). 2009 Oct-Dec;8(4):296-302.
 99. Saltiki K, Mantzou E, Doukas C, Kanakakis I, Zotos P, Lazaros L, Georgiou I, Alevizaki M. Estrogen receptor beta gene variants may be associated with more favorable metabolic profile in postmenopausal women undergoing coronary angiography. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2009 Nov;117(10):610-5.
 • Alevizaki M, Papageorgiou G, Rentziou G, Saltiki K, Marafelia P, Loukari E, Koutras DA, Dimopoulos MA. Increasing prevalence of papillary thyroid carcinoma in recent years in Greece: the majority are incidental. 2009 Jul;19(7):749-54.
 • Savvari P, Peitsidis P, Alevizaki M, Dimopoulos MA, Antsaklis A, Papadimitriou CA. Paraneoplastic humorally mediated hypercalcemia induced by parathyroid hormone-related protein in gynecologic malignancies: a systematic review. 2009 Sep;32(8-9):517-23.
 • Alevizaki M, Saltiki K, Voidonikola P, Mantzou E, Papamichael C, Stamatelopoulos K. Free thyroxine is an independent predictor of subcutaneous fat in euthyroid individuals. Eur J Endocrinol. 2009 Sep;161(3):459-65.
 • Terzidis K, Panoutsopoulos A, Mantzou A, Tourli P, Papageorgiou G, Saltiki K, Mara C, Alevizaki M. Lower early morning plasma cortisol levels are associated with thyroid autoimmunity in the elderly. Eur J Endocrinol. 2010 Feb;162(2):307-13.
 • Alevizaki M, Stratakis CA. Multiple endocrine neoplasias: advances and challenges for the future. J Intern Med. 2009 Jul;266(1):1-4.
 • Psaltopoulou T, Ilias I, Alevizaki M. The role of diet and lifestyle in primary, secondary, and tertiary diabetes prevention: a review of meta-analyses. Rev Diabet Stud. 2010 Spring;7(1):26-35.
 • Maratou E, Hadjidakis DJ, Peppa M, Alevizaki M, Tsegka K, Lambadiari V, Mitrou P, Boutati E, Kollias A, Economopoulos T, Raptis SA, Dimitriadis G. Studies of insulin resistance in patients with clinical and subclinical hyperthyroidism. Eur J Endocrinol. 163(4):625-30
 • Skoura E, Rondogianni P, Alevizaki M, Tzanela M, Tsagarakis S, Piaditis G, Tolis G, Datseris IE. Role of [(18)F]FDG-PET/CT in the detection of occult recurrent medullary thyroid cancer. Nucl Med Commun. 2010 Jun;31(6):567-75.
 • Kaloumenou I, Duntas LH, Alevizaki M, Mantzou E, Chiotis D, Mengreli C, Papassotiriou I, Mastorakos G, Dacou-Voutetakis C. Gender, age, puberty, and BMI related changes of TSH and thyroid hormones in schoolchildren living in a long-standing iodine replete area. Horm Metab Res. 2010 Apr;42(4):285-9.
 • Thomakos, N, Rodolakis A, Akrivos N, Skampardonis N, Sotiropoulou M, Biliatis I, Alevizaki M, Antsaklis A. Metastatic medullary carcinoma of the vulva in a patient with MENIIb syndrome. IN VIVO, 2010 Sep-Oct;24(5):791-4
 • Katerina Saltiki, George Papageorgiou, Paraskevi Voidonikola, Emily Mantzou, Konstantinos Xiromeritis, Christos Papamichael, Maria Alevizaki, Kimon Stamatelopoulos. Endogenous estrogen levels are associated with endothelial function in males independently of lipid levels. Endocrine Apr;37(2):329-35, 2010
 • Anastasiou E, Vasileiou V, Athanasiadou A, Stavrianos C, Saltiki K, Alevizaki M. Phenotypic and metabolic characteristics of women with isolated hyperglycemia in pregnancy-Is the time-point important? Diabetes Res Clin Pract. Dec;90(3):333-8,
 • Vemmos K, Ntaios G, Spengos K, Savvari P, Vemmou A, Pappa T, Manios E, Alevizaki M. The association between obesity and mortality after acute first-ever stroke: the obesity-stroke paradox. Stroke, 42:30-36, 2011
 • Karin Frank-Raue, Zoran Erlic, Lisa Rybicki, Ioana Milos, Sergio Toledo, Maria Alevizaki, Caterina Mian, Sillikow, Nelson Wohllk, Giuseppe Opocher, Sarka Dvorakova, X Czetwertynska, Marta Barontini, Christian Vorländer, Ana Luiza Maia, Attila Patocs, Thera P. Links, Jan Willem de Groot, Gerlof Valk, X Musholt, Josefina Biarnes, Svetozar Damjanovic, Mihaela Muresan, Christian Wüster, X Fassnacht, Mariola Peczkowska, X Fauth, X Golcher, X Zamboulis, Martin Walter, X Pichl, Mercedes Robledo, Patricia Niccoli-Sire, Friedhelm Raue, Charis Eng, Hartmut P.H. Neumann. Risk profiles and penetrance estimations in multiple endocrine neoplasia type 2A caused by germ line mutations located in exon 10, Human Mutation, 2011 Jan;32(1):51-8
 • Pappa TA, Vagenakis AG, Alevizaki M. The non-thyroidal illness syndrome in the non-critically ill patient. Eur J Clin Invest. 2011 Feb;41(2):212-20.
 • Toumanidis ST, Evangelopoulos ME, Ilias I, Pamboucas C, Trikka C, Alevizaki M. Is left ventricular dysfunction reversed after treatment of active acromegaly? 2011 Mar;14(1):75-9.
 • Stamatelopoulos KS, Georgiopoulos GA, Sfikakis PP, Kollias G, Manios E, Mantzou E, Kyrkou K, Zakopoulos N, Papamichael CM, Alevizaki M. Pilot Study of Circulating Prolactin Levels and Endothelial Function in Men With Hypertension. Am J Hypertens. 24:569-73, 2011
 • T Vergou, E Mantzou, P Tseke, AE Moustou, A Katsambas, M Alevizaki C Antoniou. Association of thyroid autoimmunity with acne in adult women. J European Academy Dermatol Venereol 26(4):413-6, 2012
 • Katerina Saltiki, Adriana Cimponeriu, Maria Garofalaki, Lida Sarika, Alexandra Papathoma, Kimon Stamatelopoulos, Maria Alevizaki. Severity Of Coronary Artery Disease (CAD) In Women: Association With The Androgen Receptor (AR) Gene CAG(N) Repeat Polymorphism. Menopause 18:1225-31,
 • Saltiki Katerina, Kimon Stamatelopoulos, Paraskevi Voidonikola, Leandros Lazaros, Emily Mantzou, Ioannis Georgiou, Eleni Anastasiou, Christos Papamichael, Maria Alevizaki. Association Of The SHBG Gene Promoter Polymorphism With Early Markers Of Atherosclerosis In Apparently Healthy Women. Atherosclerosis 219:205-10, 2011
 • Tzanela, E. Mantzou, K. Saltiki, M. Tampourlou, N. Kalogeris, D. Hadjidakis, S. Tsagarakis, M. Alevizaki. Clinical and biochemical impact of BCL1 polymorphic genotype of the glucocorticoid receptor gene in patients with adrenal incidentalomas. Journal of Endocrinological Investigation, 35(4):395-400, 2012.
 • Terzidis K, Panoutsopoulos A, Mantzou A, Tourli P, Papageorgiou G, Saltiki K, Tsagalis G, Mara C, Alevizaki M. Cortisol levels and metabolic parameters in middle- and advanced- age subjects: associations with age. In press, Journal of Endocrinological Investigation, 34:398-402
 • Ioannis D Terzis, Christos Papamichail, George A. Georgiopoulos, Sofia Chatzidou, Dimitrios Kontoyiannis, Georgios Kollias, Nikoleta Iakovidou, Nikolaos Zakopoulos, Maria Alevizaki, Kimon S. Stamatelopoulos. Long-term BMI changes since adolescence and markers of early and advanced subclinical atherosclerosis. Obesity, 2012 Feb;20(2):414-20.
 • Pappa Theodora, Vemmos Konstantinos, Saltiki Katerina, Mantzou Emilia, Stamatelopoulos Kimon, Alevizaki Maria Severity and outcome of acute stroke in women: relation to adrenal sex steroid levels. 2012 Jan;61(1):84-91
 • Irene LAMBRINOUDAKI, Eleni ARMENI, Demetrios RIZOS, Georgios GEORGIOPOULOS, Maria KAZANI, Andreas ALEXANDROU, Efthymios DELIGEOROGLOU, Alexandra LIVADA, Charalampos PSYCHAS, Maria CREATSA, George BOUBOULISa, Maria ALEVIZAKI, Kimon STAMATELOPOULOS “High normal TSH is associated with arterial stiffness in healthy postmenopausal women” In press Journal of Hypertension 2012.
 • Hatzioannou A, Alevizaki M, Carayanniotis G, Lymberi P. Fine epitope mapping within the pathogenic thyroglobulin peptide 2340-2359: minimal epitopes retaining antigenicity across various MHC haplotypes are not necessarily immunogenic. Immunology. 2012;135(3):245-53.
 • Doukas, C, Saltiki K, Mantzou A, Cimponeriu A, Terzidis K, Sarika L, Mavrikakis M, Sfikakis P, Alevizaki M.. Hormonal parameters and sex hormone receptor gene polymorphisms in males with autoimmune diseases. Rheumatology International 33(3):575-82 , 2013.
 • Evangelia Skoura, Ioannis Datseris, Phivi Rondogianni, Stylianos Tsagarakis, Marinella Tzanela, Maria Skilakaki, Dimitrios Exarhos, Maria C. Alevizaki. Correlation between calcitonin levels and [18F]FDG-PET/CT in the detection of recurrence in patients with sporadic and hereditary medullary thyroid cancer,”ISRN Endocrinology 2012:375231.
 • Athansios Anastasilakis, Sterios Polyzos, Maria Alevizaki, “Long-term effects of thyroid fine-needle biopsy on the thyroid–related biochemical parameters” International Journal of Clinical Practice 66:602, 2012
 • Elizabeth N. Pearce, Maria Alexiou, Eftychia Koukkou, Lewis E. Braverman, Xuemei He, Ioannis Ilias, Maria Alevizaki,  Kostas B. Markou.  Perchlorate and Thiocyanate Exposure and Thyroid Function in First Trimester Greek Pregnant Women  Clinical Endocrinology 77:471, 2012
 • Pappa Theodora, Vemmos Konstantinos, Mantzou Emily, Savvari Paraskevi, Stamatelopoulos Kimon, Alevizaki Maria. Estradiol levels predict short-term adverse health outcomes in postmenopausal acute stroke women. European Journal of Neurology, 10: 1300-4, 2012
 • H-L. Sarika, A. Papathoma,1 M. Garofalaki, V. Vasileiou, E. Anastasiou, Vlassopoulou, M. Alevizaki. High Prevalence of Exon 8 G533C Mutation in Apparently Sporadic Medullary Thyroid Carcinoma (MTC) In Greece. Clinical Endocrinology 77:857-62, 2012
 • Dimas S, Michas S, Christakis I, Augoustis C, Alevizaki M. Minimally invasive parathyroidectomy in patients with previous neck surgery, Hormones 11:160-165, 2012
 • Alevizaki M. Metformin and the thyroid: some questions still remain. Clin Endocrinol (Oxf). 78:503-4, 2012
 • Stamatelopoulos KS, Georgiopoulos G, Papaioannou T, Lambrinoudaki I, KouzoupisA, Vlachopoulos C, Georgiou SP, Manios E, Alevizaki M, Papamichael CM, Sfikakis PP. Can premenstrual syndrome affect arterial stiffness or blood pressure? Atherosclerosis. 2012 Sep;224(1):170-6.
 • Anastasilakis AD, Polyzos SA, Makras P, Kampas L, Valeri RM, Kyriakoulis D,Zarampoukas T, Alevizaki M. Papillary thyroid microcarcinoma presenting as lymph node metastasis – a diagnostic challenge: case report and systematic review of literature. Hormones (Athens). 2012 Oct;11(4):419-27.
 • Alevizaki M, Kyratzoglou E, Bamias A, Tzanela M, Dimopoulos MA, Saltiki K.

Metachronous appearance of second malignancies in medullary thyroid carcinoma

(MTC) patients: a diagnostic challenge and brief review of the literature.

Endocrine. 2013 Dec;44(3):610-5.

 • Elisei R, Alevizaki M, Conte-Devolx B, Frank-Raue K, Leite V, Williams GR.

2012 European thyroid association guidelines for genetic testing and its clinical

consequences in medullary thyroid cancer. Eur Thyroid J. 2013 Jan;1(4):216-31.

 • Alevizaki M. Management of hyperparathyroidism (PHP) in MEN2 syndromes in Europe. Thyroid Res. 2013 Mar 14;6 Suppl 1:S10.
 1. Pappa Theodora, Alevizaki Maria. Metformin and the thyroid: An Update. European Thyroid Journal, 2: 22-28, 2013
 • Theodora Pappa, Konstantinos Vemmos, Kimon Stamatelopoulos, Emilia Mantzou, George Georgiopoulos, Sofia Markoula, Nikolaos Zakopoulos, Maria Alevizaki. A study of ERα PvuII polymorphism in female patients with acute stroke: No associations with disease severity and early outcome, Gynecological Endocrinology 2013 Aug;29(8):784-72013.
 • Chrysoula Papastathi, Antonis Mavrommatis, Spyros Mentzelopoulos, Evangellia Konstandelou, Maria Alevizaki, Spyros Zakynthinos. Insulin-like Growth Factor I and its binding protein 3 in sepsis. Growth Hormone and IGF Research, 23:98-104, 2013
 • Rentziou G, Saltiki K, Manios E, Stamatelopoulos K, Koroboki E, Vemmou A,Mantzou E, Zakopoulos N, Alevizaki M. Effects of recombinant human thyrotropin administration on 24-hour arterial pressure in female undergoing evaluation for differentiated thyroid cancer. Int J Endocrinol. 2014;2014:270213. doi:
 • Theodora Pappa, Maria Alevizaki. Obesity and Thyroid Cancer: a clinical update. Thyroid. 24:190-9, 2014
 • Tournis S, Antoniou JD, Liakou CG, Christodoulou J, Papakitsou E, Galanos A, Makris K, Marketos H, Nikopoulou S, Tzavara I, Triantafyllopoulos IK, Dontas I, Papaioannou N, Lyritis GP, Alevizaki M. Volumetric bone mineral density and bone geometry assessed by peripheral quantitative computed tomography in women with differentiated thyroid cancer under TSH suppression. Clin Endocrinol (Oxf). 2015 Feb;82(2):197-204.
 • Gyftaki R, Liacos C, Politi E, Liontos M, Saltiki K, Papageorgiou T, Thomakos N, Haidopoulos D, Rodolakis A, Alevizaki M, Bamias A, Dimopoulos A. Differential transcriptional and protein expression of thyroid-stimulating hormone receptor inovarian carcinomas. Int J Gynecol Cancer. 2014 Jun;24(5):851-6.
 • Stamatelopoulos K, Athanasouli F, Pappa T, Labrinoudaki I, Papamichael C, Polymeris A, Georgiopoulos G, Vemmou A, Sarika L, Terpos E, Alevizaki M. Hemodynamic markers and subclinical atherosclerosis in postmenopausal women with primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Aug;99(8):2704-11.
 • Sarika HL, Papathoma A, Garofalaki M, Saltiki K, Pappa T, Pazaitou-Panayiotou

K, Anastasiou E, Alevizaki M. Genetic screening of patients with medullary

thyroid cancer in a referral center in Greece during the past two decades. Eur J

Endocrinol. 2015 Apr;172(4):501-9. doi: 10.1530/EJE-14-0817. Epub 2015 Jan 26

 • Pazaitou-Panayiotou K, Iliadou PK, Mandanas S, Vasileiadis T, Mitsakis P, Tziomalos K, Alevizaki M, Patakiouta F. Papillary Thyroid Carcinomas in Patients under 21 Years of Age: Clinical and Histologic Characteristics of Tumors ≤10 mm. J Pediatr. 2015 Feb;166(2):451-456.e2. doi: 10.1016/j.jpeds.2014.10.023. Epub 2014 Nov 18. PubMed PMID: 25453245.
 • Saltiki K, Rentziou G, Stamatelopoulos K, Georgiopoulos G, Stavrianos C, Lambrinoudaki E, Alevizaki M. Small medullary thyroid carcinoma: post-operative calcitonin rather than tumour size predicts disease persistence and progression. Eur J Endocrinol. 2014 Jul;171(1):117-26. doi: 10.1530/EJE-14-0076. Epub 2014 Apr 23.
 • Castinetti F, Qi XP, Walz MK, Maia AL, Sansó G, Peczkowska M, Hasse-Lazar K,

Links TP, Dvorakova S, Toledo RA, Mian C, Bugalho MJ, Wohllk N, Kollyukh O, Canu

L, Loli P, Bergmann SR, Biarnes Costa J, Makay O, Patocs A, Pfeifer M, Shah NS,

Cuny T, Brauckhoff M, Bausch B, von Dobschuetz E, Letizia C, Barczynski M,

Alevizaki MK, Czetwertynska M, Ugurlu MU, Valk G, Plukker JT, Sartorato P,

Siqueira DR, Barontini M, Szperl M, Jarzab B, Verbeek HH, Zelinka T, Vlcek P,

Toledo SP, Coutinho FL, Mannelli M, Recasens M, Demarquet L, Petramala L,

Yaremchuk S, Zabolotnyi D, Schiavi F, Opocher G, Racz K, Januszewicz A, Weryha G, Henry JF, Brue T, Conte-Devolx B, Eng C, Neumann HP. Outcomes of adrenal-sparing surgery or total adrenalectomy in phaeochromocytoma associated with multipleendocrine neoplasia type 2: an international retrospective population-based study. Lancet Oncol. 2014 May;15(6):648-55.

 • Alevizaki M, Saltiki K, Rentziou G, Papathoma A, Sarika L, Vasileiou V,

Anastasiou E. Medullary thyroid carcinoma: the influence of policy changing in

clinical characteristics and disease progression. Eur J Endocrinol. 2012 Dec;167(6):799-808.

 • Hatzioannou A, Kanistras I, Mantzou E, Anastasiou E, Peppa M, Sarantopoulou V, Lymberi P, Alevizaki M. Effect of Advanced Glycation End Products on Human Thyroglobulin’s Antigenicity as Identified by the Use of Sera from Patients with Hashimoto’s Thyroiditis and Gestational Diabetes Mellitus. Int J Endocrinol. 2015;2015:849615. doi: 10.1155/2015/849615.
 • Lambrinoudaki I, Armeni E, Rizos D, Georgiopoulos G, Athanasouli F, Triantafyllou N, Panoulis K, Augoulea A, Creatsa M, Alexandrou A, Alevizaki M,Stamatelopoulos K. Indices of adiposity and thyroid hormones in euthyroid postmenopausal women. Eur J Endocrinol. 2015 Aug;173(2):237-45. doi: 10.1530/EJE-15-0141. PubMed PMID: 26142102.
 • Efstathiadou ZA, Bargiota A, Chrisoulidou A, Kanakis G, Papanastasiou L, Theodoropoulou A, Tigas SK, Vassiliadi DA, Alevizaki M, Tsagarakis S. Impact of gsp mutations in somatotroph pituitary adenomas on growth hormone response to somatostatin analogs: a meta-analysis. Pituitary. 2015 Dec;18(6):861-7.
 • Trimboli P, Seregni E, Treglia G, Alevizaki M, Giovanella L. Procalcitonin for detecting medullary thyroid carcinoma: a systematic review. Endocr Relat Cancer. 2015 Jun;22(3):R157-64.
 • Stamatelopoulos K, Sibbing D, Rallidis LS, Georgiopoulos G, Stakos D, Braun S, Gatsiou A, Sopova K, Kotakos C, Varounis C, Tellis CC, Kastritis E, Alevizaki M, Tselepis AD, Alexopoulos P, Laske C, Keller T, Kastrati A, Dimmeler S, Zeiher AM, Stellos K. Amyloid-beta (1-40) and the risk of death from cardiovascular causes in patients with coronary heart disease. J Am Coll Cardiol. 2015 Mar10;65(9):904-16.
 • Kanakis GA, Chrisoulidou A, Bargiota A, Efstathiadou ZA, Papanastasiou L,Theodoropoulou A, Tigas SK, Vassiliadi DA, Tsagarakis S, Alevizaki M. The ongoing challenge of discrepant growth hormone and insulin-like growth factor I results in the evaluation of treated acromegalic patients: a systematic review and meta-analysis. Clin Endocrinol (Oxf). 2016 Nov;85(5):681-688.
 • Pappa T, Alevizaki M. Management of hereditary medullary thyroid carcinoma. Endocrine. 2016 Jul;53(1):7-17.
 • Karatzi K, Georgiopoulos G, Yannakoulia M, Efthimiou E, Voidonikola P, Mitrakou A, Manios E, Alevizaki M, Papamichael C, Stamatelopoulos K. Eating frequency predicts new onset hypertension and the rate of progression of blood pressure, arterial stiffness, and wave reflections. J Hypertens. 2016 Mar;34(3):429-37; discussion 437.
 • Spanou L, Dalakleidi K, Zarkogianni K, Papadimitriou A, Nikita K, Vasileiou V, Alevizaki M, Anastasiou E. Ketonemia and ketonuria in gestational diabetes mellitus. Hormones (Athens). 2015 Oct-Dec;14(4):644-50.
 • Alevizaki M, Saltiki K. Primary Hyperparathyroidism in MEN2 Syndromes. Recent Results Cancer Res. 2015;204:179-86.
 • Trimboli P, Guidobaldi L, Bongiovanni M, Crescenzi A, Alevizaki M, Giovanella L. Use of fine-needle aspirate calcitonin to detect medullary thyroid carcinoma: A systematic review. Diagn Cytopathol. 2016 Jan;44(1):45-51.
 • Papageorgiou C, Manios E, Tsaltas E, Koroboki E, Alevizaki M, Angelopoulos E, Dimopoulos MA, Papageorgiou C, Zakopoulos N. Brain Oscillations Elicited by the Cold Pressor Test: A Putative Index of Untreated Essential Hypertension. Int J Hypertens. 2017;2017:7247514. doi: 10.1155/2017/7247514. Epub 2017 May 9. PubMed
 • Giannakou M, Saltiki K, Mantzou E, Loukari E, Philippou G, Terzidis K, Lili K, Stavrianos C, Kyprianou M, Alevizaki M. RAGE polymorphisms and oxidative stress levels in Hashimoto’s thyroiditis. Eur J Clin Invest. 2017 May;47(5):341-347.
 • Cunha LL, Lindsey SC, França MI, Sarika L, Papathoma A, Kunii IS, Cerutti JM, Dias-da-Silva MR, Alevizaki M, Maciel RM. Evidence for the founder effect of RET533 as the common Greek and Brazilian ancestor spreading multiple endocrine neoplasia 2A. Eur J Endocrinol. 2017 May;176(5):515-519
 • Tournikioti K, Ferentinos P, Michopoulos I, Alevizaki M, Soldatos CR, Dikeos D, Douzenis A. Clinical and treatment-related predictors of cognition in bipolar disorder: focus on visual paired associative learning. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2017 Oct;267(7):661-669.
 • Ntali G, Kassi E, Alevizaki M. Endocrine sequelae of immune checkpoint inhibitors. Hormones (Athens). 2017 Oct;16(4):341-350.
 • Saltiki K, Anagnostou E, Simeakis G, Kouki S, Angelopoulou A, Sarika L, Papathoma A, Alevizaki M. Familial MTC with RET exon 8 Gly533Cys mutation: origin and prevalence of second malignancy. Endocr Connect. 2017 Nov;6(8):676-684.
 • Castinetti F, Maia AL, Peczkowska M, Barontini M, Hasse-Lazar K, Links TP,Toledo RA, Dvorakova S, Mian C, Bugalho MJ, Zovato S, Alevizaki M, Kvachenyuk A, Bausch B, Loli P, Bergmann SR, Patocs A, Pfeifer M, Costa JB, von Dobschuetz E,Letizia C, Valk G, Barczynski M, Czetwertynska M, Plukker JTM, Sartorato P,Zelinka T, Vlcek P, Yaremchuk S, Weryha G, Canu L, Wohllk N, Sebag F, Walz MK,Eng C, Neumann HPH. The penetrance of MEN2 pheochromocytoma is not only determined by RET mutations. Endocr Relat Cancer. 2017 Aug;24(8):L63-L67.

Κωνσταντινος Τερζιδης

Συγγραφικό Έργο

 • Συμμετοχή στη συγγραφή κεφαλαίων σε δυο βιβλία (Aids και επινεφριδική λειτουργία, Τόμος Εντατικής Εκπαίδευσης στην Ενδοκρινολογία, 11ος κύκλος: επινεφρίδια, Ευαγγελία Ζαπάντη, Κωνσταντίνος Τερζίδης, 2007, Νευροενδοκρινολογική Ρύθμιση του αναπαραγωγικού κύκλου στη γυναίκα, Τόμος Ενταντικής Εκπαίδευσης στην Ενδοκρινολογία, 13ος κύκλος: Γονάδες, Ευαγγελία Ζαπάντη, Κωνσταντίνος Τερζίδης, 2010)

 

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις

 • Τέσσερις (4) δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά (πρώτος συγγραφέας: 3)
 • Συμμετοχή σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά συνέδρια

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΛΤΙΚΗ

 1. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ: 37

 

 1. Σαλτίκη Κ, Μαυρουδής Κ

Μετεμμηνοπαυσιακή Oστεοπόρωση: Ποια άτομα κινδυνεύουν, πότε και πώς ελέγχονται (Ανασκόπηση).

Στον τιμητικό τόμο του καθηγητού Δημ. Κούτρα, σελ 211-222, Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2006.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2007», σελ. 109-116

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2007.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων των παραθυρεοειδών

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2007», σελ. 104-108.

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2007.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2008», σελ. 103-115

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2008.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων των παραθυρεοειδών

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2008», σελ. 97-101.

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2008.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Αντίσταση στις θυρεοειδικές ορμόνες

Στο: «ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ»,  σελ. 415-430.

Έκδοση Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας. Αθήνα, 2008.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου

Στο: «Θεραπευτική των συχνότερων νοσημάτων εσωτερικής παθολογίας»,  σελ. 402-405.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα, 2008.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2009», σελ. 103-115.

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2009.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων των παραθυρεοειδών

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2009», σελ. 97-101.

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2009.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2010», σελ. 85-89.

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2010.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων των παραθυρεοειδών

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2010», σελ. 91-98.

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2010.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Νοσήματα προσθίου λοβού υποφύσεως

Στο: «Εσωτερική παθολογία» 2η έκδοση 2010, σελ 567-578

Επιστημονικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα, 2010.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Κωνάριο και μελατονίνη

Στο: «Εσωτερική παθολογία» 2η έκδοση 2010, σελ 582-583

Επιστημονικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα, 2010.

 

 1. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ.

Παθήσεις θυρεοειδούς

Στο: «Εσωτερική παθολογία» 2η έκδοση 2010, σελ 584-5596

Επιστημονικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα, 2010.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Παθήσεις παραθυρεοειδών αδένων και διαταραχές ασβεστίου

Στο: «Εσωτερική παθολογία» 2η έκδοση 2010, σελ 597-608

Επιστημονικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα, 2010.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2010».

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2010.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων των παραθυρεοειδών

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2010»

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2010.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2011».

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2011.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων των παραθυρεοειδών

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2011»

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2011.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2012».

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2012.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων των παραθυρεοειδών

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2012»

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2012.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2013».

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2013.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων των παραθυρεοειδών

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2013»

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2013.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων των παραθυρεοειδών

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2014»

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2014.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων της υπόφυσης

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2014»

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2014.

 

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς

e-ενδοκρινολογία, ηλεκτρονική έκδοση της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρίας, 2014

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου

Στο: «Θεραπευτική των συχνότερων νοσημάτων εσωτερικής παθολογίας»,  σελ. 402-405.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα, 2008.

 

 1. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ.

Διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου

Στο: «Εσωτερική παθολογία» 3η έκδοση

Επιστημονικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα, 2016.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Παθήσεις θυρεοειδούς

Στο: «Εσωτερική παθολογία» 3η έκδοση

Επιστημονικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα, 2016.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων των παραθυρεοειδών

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2015»

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2015.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων της υπόφυσης

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2015»

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2015.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων των παραθυρεοειδών

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2016»

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2016.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων της υπόφυσης

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 16»

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2016.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων των παραθυρεοειδών

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2016»

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2017.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων της υπόφυσης

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2016»

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2017.

 

 

 1. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΞΕΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

 

 1. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, PAPPA T.

Medullary Thyroid Carcinoma

Reference Module in Biomedical Sciences http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-801238-3.90367-2, Elsevier (2015)

 

 1. M. ALEVIZAKI, K. SALTIKI, G. SIMEAKIS, T. PAPPA

Medullary Thyroid Carcinoma (MTC): diagnosis, treatment and follow-up.

Thyroid and neuroendocrine tumour markers, Springer Book (2017)

 

 1. M. ALEVIZAKI, K. SALTIKI, T. PAPPA

“Medullary Thyroid Carcinoma” Thyroid Gland section, Encyclopedia of Endocrine Diseases, 2nd Edition, in press, 2018

 

 

VIII) Δημοσιεύσεις

 

 1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: 32

 

 1. SALTIKI K, DOUKAS CH, KANAKAKIS J, ANASTASIOU E, MANTZOU E, ALEVIZAKI M.

Severity of cardiovascular disease in women: relation with exposure to endogenous estrogen.

Maturitas, 2006;55:51-57.

 

 1. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, MANTZOU E, ANASTASIOU E, HUHTANIEMI I.

The adrenal gland may be a target of LH action in postmenopausal women.

Eur J Endocrinol, 2006;154:875-881.

 

 1. SALTIKI K, ALEVIZAKI M.

Coronary heart disease in postmenopausal women; The role of endogenous estrogens and their receptors.

Hormones, 2007;6:9-24.

 

 1. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, XITA N, KANAKAKIS I, MANTZOU E, GEORGIOU I, SARIKA H-L.

Severity of Cardiovascular Disease in Women: Associations with Common Estrogen Receptor Alpha Polymorphic Variants.

Eur J Endocrinol, 2007;56:489-496.

 

 1. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, XITA N, CIMPONERIU A, STAMATELOPOULOS K, MANTZOU E, DOUKAS C, GEORGIOU I.

The importance of the (TAAAA)n alleles at the SHBG gene promoter for the severity of coronary artery disease in postmenopausal women.

Menopause, 2008;15:461-8.

 

 1. SALTIKI K, VOIDONIKOLA P, STAMATELOPOULOS K, MANTZOU E, PAPAMICHAEL C, ALEVIZAKI M.

Association of thyroid function with arterial pressure in normotensive and hypertensive euthyroid individuals: A cross-sectional study.

Thyroid Res, 2008 Sep 29;1(1):3.

 

 1. SALTIKI K, CIMPONERIU A, LILI K, PEPPA M, ANASTASIOU E, ALEVIZAKI M.

Severity of coronary artery disease in postmenopausal diabetic women.

Hormones (Athens), 2008;7:148-155.

 

 1. ALEVIZAKI M, MANTZOU E, CIMPONERIU A, SALTIKI K, PHILIPPOU G, WIERSINGA W.

The Pro(12)Ala PPARgamma gene polymorphism: possible modifier of the activity and severity of thyroid associated orbitopathy (TAO).

Clin Endocrinol, 2009;70:464-8.

 

 1. SALTIKI K, MANTZOU E, DOUKAS C, KANAKAKIS I, LAZAROS L, GEORGIOU I, ALEVIZAKI M.

Estrogen Receptor Beta Gene Variants may be Associated with More Favorable Metabolic Profile in Postmenopausal Women Undergoing Coronary Angiography.

Exp Clin Endocrinol Diabetes, 2009;117:610-615.

 

 1. DOUPIS J, STAVRIANOS CH, SALTIKI K, MANTZOU E, MASTROKOSTOPOULOS A, ALEVIZAKI M.

Thyroid volume, selenium levels and nutritional habits in outpatients in southwestern Albania. 

Hormones (Athens), 2009;8:296-302.

 

 1. ALEVIZAKI M, PAPAGEORGIOU G, RENTZIOU Ι, SALTIKI K, MARAFELIA P, LOUKARI E, KOUTRAS DA, DIMOPOULOS MA.

Increasing prevalence of papillary thyroid carcinoma in recent years in Greecs: the majority are incidental.

Thyroid, 2009;19:749-54.

 

 1. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, STAMATELOPOULOS K, VOIDONIKOLA P, MANTZOU E, PAPAMICHAEL CH.

Free Thyroxin is an independent predictor of subcutaneous fat in euthyroid individuals.

Eur J Endocrinol, 2009;161:459-65.

 

 1. Terzidis K, Panoutsopoulos A, Mantzou A, Tourli P, Papageorgiou G, Saltiki K, Mara C, Alevizaki M.

Lower early morning plasma cortisol levels are associated with thyroid autoimmunity in the elderly

Eur J Endocrinol, 2010;162:307-13.

 

 1. K Saltiki, G Papageorgiou, P Voidonikola, E Mantzou, K Xiromeritis, C Papamichael, M Alevizaki, K Stamatelopoulos.

Endogenous estrogen levels are associated with endothelial function in males independently of lipid levels

Endocrine,  2010;37:329-335.

 

 1. Terzidis K, Panoutsopoulos A, Mantzou A, Tourli P, Papageorgiou G, Saltiki K, Tsagalis G, Mara C, Alevizaki M.

Cortisol levels and metabolic parameters in middle- and advanced- age subjects: associations with age

Journal of Endocrinological investigation 2011;34:398-402

 

 1. Katerina Saltiki, Adriana Cimponeriu, Maria Garofalaki, Lida Sarika, Alexandra Papathoma, Kimon Stamatelopoulos, Maria Alevizaki

Severity of coronary artery disease in women: association with the androgen receptor gene CAG(n) repeat polymorphism

Menopause 2011;18:1225-31

 

 1. ANASTASIOU E, VASILEIOY V, ATHANASIADOU A, STAVRIANOS C, SALTIKI K, ALEVIZAKI M

Phenotypic and metabolic characteristics of women with isolated hyperglycemia in pregnancy. Is the time point important?

Diabetes Research and Clinical Practice, 2010; 90:333-8

 

 1. Tzanela M, Mantzou E, Saltiki K, Tampourlou M, Kalogeris N, Hadjidakis D, Tsagarakis S, Alevizaki M

Clinical and biochemical impact of BCL1 polymorphic genotype of the glucocorticoid receptor gene in patients with adrenal incidentalomas.

Journal of Endocrinological investigation 2012;35:395-400

 

 1. Pappa T, Vemmos K, Saltiki K, Mantzou E, Stamatelopoulos K, Alevizaki M

DHEAS: a biomarker of stroke severity and functional outcome in a female population suffering an acute stroke?

Metabolism 2012;61:84-91

 

 1. K Saltiki, K Stamatelopoulos, P Voidonikola, L Lazaros, E Mantzou, I Georgiou, E Anastasiou, C Papamichael, M Alevizaki

Association of the SHBG gene promoter polymorphism with early markers of atherosclerosis in apparently healthy women

Atherosclerosis 2011;219:205-10.

 

 1. H Doukas, K Saltiki, K Terzidis, A Mantzou, L Sarika, A Cimponeriu, P Sfikakis, M Alevizaki

Hormonal parameters and sex hormone receptor gene polymorphisms in males with autoimmune diseases

Rheumatol Int. 2013;33:575-82

 

 1. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, RENTZIOU G, PAPATHOMA A, SARIKA L, VASILEIOU V, ANASTASIOU E.

Medullary thyroid carcinoma: the influence of policy changing in

clinical characteristics and disease progression.

Eur J Endocrinol. 2012;167:799-808.

 

 1. ALEVIZAKI M, KYRATZOGLOU E, BAMIAS A, TZANELA M, DIMOPOULOS MA, SALTIKI K.

Metachronous appearance of second malignancies in medullary thyroid carcinoma (MTC) patients: a diagnostic challenge and brief review of the literature.

Endocrine. 2013;44:610-5

 

 1. RENTZIOU G, SALTIKI K, MANIOS E, STAMATELOPOULOS K, KOROBOKI E, VEMMOU A, MANTZOU E, ZAKOPOULOS N, ALEVIZAKI M.

Effects of recombinant human thyrotropin administration on 24-hour arterial pressure in female undergoing evaluation for differentiated thyroid cancer. Int J Endocrinol. 2014;2014:270213.

 

 1. SALTIKI K, RENTZIOU G, STAMATELOPOULOS K, GEORGIOPOULOS G, STAVRIANOS C, LAMBRINOUDAKI E, ALEVIZAKI M.

Small medullary thyroid carcinoma: post-operative calcitonin rather than tumour size predicts disease persistence and progression.

Eur J Endocrinol. 2014;17:117-26.

 

 1. GYFTAKI RLIACOS CPOLITI ELIONTOS M, SALTIKI K, PAPAGEORGIOU TTHOMAKOS N,HAIDOPOULOS DRODOLAKIS AALEVIZAKI M,BAMIAS ADIMOPOULOS MA

Differential transcriptional and protein expression of thyroid-stimulating

hormone receptor in ovarian carcinomas.

Int J Gynecol Cancer. 2014;24:851-6

 

27. ALEVIZAKI M, SALTIKI K. Primary hyperparathyroidism in MEN2 syndromes.

Recent Results Cancer Res. 2015;204:179-86

28. SARIKA HL, PAPATHOMA A, GAROFALAKI M, SALTIKI K, PAPPA T, PAZAITOU-PANAYIOTOU K, ANASTASIOU E, ALEVIZAKI M.

Genetic screening of patients with medullary thyroid cancer in a referral center in Greece during the past two decades.

Eur J Endocrinol. 2015;172:501-9

29. K SALTIKI, L SPANOU, M ALEVIZAKI Τhe utility of fine needle aspiration in the management of thyroid nodulesHellenic Journal of Surgery, SPRINGER. 2015;87:14-17 30. GIANNAKOU M, SALTIKI K, MANTZOU E, LOUKARI E, PHILIPPOU G, TERZIDIS K, LILI K, STAVRIANOS C, KYPRIANOU M, ALEVIZAKI MRAGE polymorphisms and oxidative stress levels inHashimoto’s thyroiditis.Eur J Clin Invest. 2017;47:341-347 31. SALTIKI KATERINA, SIMEAKIS GEORGE, ANAGNOSTOU ELLI, ZAPANTI EVANGELIA, ANASTASIOU ELENI, ALEVIZAKI MARIA      Worse outcome in sporadic compared to familial medullary thyroid cancer despite similar stage at diagnosis Head And Neck, submitted, 2017 32. KATERINA SALTIKI, ELLI ANAGNOSTOU, GEORGE SIMEAKIS, SOFIA KOUKI, ANASTASIA ANGELOPOULOU, LEDA SARIKA, ALEXANDRA PAPATHOMA, MARIA ALEVIZAKIFamilial MTC with ret exon 8 gly533cys mutation: origin and prevalence of second malignancyEndocrine Connections 2017; 6:676-684

 

 1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: 2

 

 1. Κ. Σαλτίκη

Το Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών

Διαβητολογικά Νέα, τεύχος 25. Έκδοση Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας,

Αθήνα, Ιαν. 2004.

 

 1. Κ. Σαλτίκη

Ορμονική αντισύλληψη. Η χρήση της στη διαβητική γυναίκα Διαβητολογικά Νέα,  τεύχος 28 , Έκδοση Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, Αθήνα, Οκτ. 2004.

 

 

 1. IX) Ανακοινώσεις

 

 1. Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια: 69

 

 1. Papadopoulos A, Panos G, Saltiki A, Boulmetis G, Grigoriou P, Stergiou GD.

Viral load and CD4 T-Lymphocyte changes of HIV infected patients under antiretroviral therapy including protease inhibitors (1998)

4  International Congress on drug therapy in HIV infection, Glasgow, UK 8-12/11/1998. AIDS 1998, vol. 12, suppl. 4, p. 72

 

 1. A Polymeris, G Toloumis, K. Mavroudis, C. Saltiki, S. Thanou, A. Pardalakis, PD. Papapetrou

Calcitonin in men is not related to sex steroids (2003)

12 Balcan Congress of Endocrinology and metabolism – 30 Panhellenic congress of Endocrinology and Metabolism, Θεσσαλονίκη, 21-25/5/2003. Book of Αbstracts p. 106

 

 1. ANASTASIOU E, SALTIKI A, KORAKOVOUNI A, STAVRIANOS H, ZAPANTI E, PHILIPPOU G0, ALEVIZAKI M, ANTSAKLIS A.

      Characteristics of women with GDM who do not appear for glucose reevaluation postpartum

40th Annual Meeting of the EASD. Munich, September 5-9, 2004.

Diabetologia 47 (suppl. 1), p. A359.

 

 1. K. Saltiki, E. Kiapekou, P. Tourli, E. Zapanti, M. Alevizaki, E. Anastasiou

Continuous Glucose monitoring in normal pregnant women and pregnant women with only one abnormal value in OGTT

      37 DPSG Annual Meeting (Diabetes PRegnancy Study Group), Myconos, 15-18/9/2005, Book of Abstracts p. 17.

 

 1. SALTIKI K, DOUKAS C, ANASTASIOU E, KANAKIS J, MANTZOU E, ALEVIZAKI M.

      Cardiovascular disease in women: Relation with hormonal and metabolic parameters

7 European Congress of Endocrinology, European Society of Endocrinology Annual Congress. Goteborg-Sweden, September 3-7, 2005. Book of Abstracts, p. 298.

 

 1. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, MANTZOU E, ANASTASIOU E, HUHTANIEMI I.

The adrenal gland may be a target of LH action in postmenopausal women

Endocrine Society Meeting. Boston, 24-27 June 2006, ENDO 2006. Book of Abstracts, P 3 536, p. 773.

 

 1. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, KANAKAKIS I, CIMPONERIU A, ALEVIZAKI C, GEORGIOU I, ANASTASIOU E.

The severity of cardiovascular disease in women is modified by estrogen receptor alpha polymorphic variants

8 European Congress of Endocrinology, European Society of Endocrinology Annual Congress. Glasgow, 1-5 April 2006.  Endocrine Abtracts, p. 332.

 

 1. SALTIKI K, VOIDONIKOLA PT, STAMATELOPOULOS K, CHRYSSOHOOU EL, PAPAMICHAEL CH, ALEVIZAKI M.

Association of Sex Hormone-Binding Globulin (SHBG) levels with measures of adiposity and metabolic profile in apparently healthy individuals

9 European Congress of Endocrinology, European Society of Endocrinology Annual Congress. Budapest, May 2007. Book of Abstracts, P234.

 

 1. SALTIKI K, XITA N, CIMPONERIU A, KANAKAKIS I, MANTZOU E, DOUKAS CH, GEORGIOU I, ALEVIZAKI M.

Longer TAAAA(n) alleles at the SHBG gene promoter are associated with more severe Coronary Artery Disease  (CAD) in postmenopausal women

9 European Congress of Endocrinology, European Society of Endocrinology Annual Congress.

Budapest, May 2007. Book of Abstracts, OC6.6. (Προφορική παρουσίαση)

 

 1. ALEVIZAKI M, STAMATELOPOULOS K, SALTIKI K, VOIDONIKOLA PT, MANTZOU E, CHRYSSOHOOU E, TOURLI P, PAPAMICHAEL C.

Significant associations of regional adiposity as measured by ultrasound with Sex Hormone-Binding Globulin (SHBG) levels and metabolic profile in apparently healthy individuals

89  Annual Meeting of the Endocrine Society. Toronto, June 2-5, 2007.

ENDO 2007, Program and Abstracts, Ρ1-69, p. 172-173.

 

 1. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, XITA N, CIMPONERIU A, KANAKAKIS I, MANTZOU E, DOUKAS CH, GEORGIOU I.

Longer TAAAA(n) alleles at the SHBG gene promoter are associated with more severe Coronary Artery Disease  (CAD) in postmenopausal women

89  Annual Meeting of the Endocrine Society. Toronto, June 2-5, 2007.

ENDO 2007, Program and Abstracts, p. 110-111.

(Προφορική παρουσίαση στο Αμερικανικό Συνέδριο Ενδοκρινολογίας) OR 27-5.

 

 1. DOUPIS J, MANTZOU E, MASTROKOSTOPOULOS A, SALTIKI K, STAVRIANOS CH, ALEVIZAKI M.

Association of thyroid volume with nutritional habits in southwestern Albania

32  Annual Meeting of the European Thyroid Association.

Leipzig Germany, September 1-5, 2007. Hormone Research 2007 68, suppl, p. 85.

 

 1. ALEVIZAKI M, MANTZOU E, CIMPONERIU A, SALTIKI K, PHILIPPOU G, WIERSINGA W.

The Pro12Ala PPARgamma gene polymorphism is associated with less severe and less active Graves’ Orbitopathy (GO)

32 Annual Meeting of the European Thyroid Association. Leipzig Germany, September 1-5, 2007. Hormone Research 2007 68, suppl, p. 62.

 

 1. SALTIKI K, VOIDONIKOLA P, MANTZOU E, STAMATELOPOULOS K, PAPAMICHAEL C, ALEVIZAKI M.

Association of thyroid function with measures of adiposity and metabolic profile in apparently healthy individuals 

33 Annual Meeting of the European Thyroid Association. Chalkidiki, September 20-24, 2008. Hormones 7: suppl, p. 23. (Προφορική παρουσίαση)

 

 1. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, VOIDOLIKOLA E, ANASΤASIOU E, STAMATELOPOULOS K, PAPAMICHAEL C.

Association of thyroid function with arterial pressure in euthyroid individuals 

33  Annual Meeting of the European Thyroid Association. Chalkidiki, September 20-24, 2008. Hormones 7: suppl, p. 60.

 

 1. TERZIDIS K, SALTIKI K, MANTZOU E, PAPAGEORGIOU C, ZAPANTI E, ANASTASIOU E, CHROUSOS G, ALEVIZAKI M.

Bcl1 polymorphism of the glucocorticoid receptor gene in patients with autoimmune thyroid disease

33 Annual Meeting of the European Thyroid Association. Chalkidiki, September 20-24, 2008.

Hormones 7: suppl, p. 97.

 

 1. PAPAGEORGIOU G, RETZIOU Ι, SALTIKI K, MARAFELIA P, LOUKARI E, KOUTRAS DA, ALEVIZAKI M.

Trends in the incidence of follicular (FTC) and papillary (PTC) carcinoma in Greece: results in one centre, 1963-2007

33  Annual Meeting of the European Thyroid Association. Chalkidiki, September 20-24, 2008. Hormones 7: suppl, p. 109.

 

 1. 18. DOUPIS J, SALTIKI K, MANTZOU E, MASTROKOSTOPOULOS A, STAVRIANOS CH, ALEVIZAKI M.

Thyroid volume selenium levels and nutritional habits in southwestern Albania. 

10 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology Annual Congress. Berlin May 3-8, 2008. Book of Abstracts, vol. 16, P761.

 

 1. SALTIKI K, VOIDONIKOLA P, LAZAROS L, STAMATELOPOULOS K, MANTZOU E, GEORGIOU I, ANASTASIOU E, PAPAMICHAEL CH, ALEVIZAKI M.

Association of the SHBG gene promoter polymorphism with early markers of atherosclerosis in apparently healthy women

10 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology Annual Congress. Berlin, May 3-8, 2008.

Book of Abstracts, vol. 16, OC6.5. (Προφορική παρουσίαση)

 

 1. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, VOIDONIKOLA P, LAZAROS L, STAMATELOPOULOS K, MANTZOU E, GEORGIOU I, PAPAMICHAEL CH.

SHBG gene promoter polymorphism and early markers of atherosclerosis in apparently healthy women

90 Annual Meeting of the Endocrine Society. ENDO 2008. San Francisco, 2008.

Book of Abstracts, p. 327.

 

 1. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, CIMPONERIU A, GAROFALAKI M, MANTZOU E, STAMATELOPOULOS K.

Severity of coronary artery disease in women: association with the androgen receptor gene CAG(n) repeat polymorphism

90  Annual Meeting of the Endocrine Society. San Francisco, 2008. ENDO 2008 OR 55-2. Book of Abstracts, p. 171.

(Προφορική παρουσίαση στο Αμερικανικό Συνέδριο Ενδοκρινολογίας)

 

 1. ALEVIZAKI M, TOURLI P, TERZIDIS K, PAPAGEORGIOU G, SALTIKI K, MANTZOU E.

Morning plasma cortisol levels and metabolic parameters in elderly ambulatory subjects

90 Annual Meeting of the Endocrine Society. San Francisco, 2008. ENDO 2008.

Book of Abstracts, p. 426-427.

 

 1. M Alevizaki, K Saltiki, A Cimponeriu, M Garofalaki, E Mantzou, K Stamatelopoulos

Androgen Receptor gene CAG(n) Repeat polymorphism and coronary artery disease (CAD) in women

11 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Istanbul, 2009. Endocrine Abstracts, vol. 20, P669.

 

 1. K Saltiki, K Stamatelopoulos, P Voidonikola, E Mantzou, C Papamichael, M Alevizaki

Endogenous estrogen levels are associated with endothelial function in males independently of lipid levels

11 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Istanbul, 2009. Endocrine Abstracts, vol 20, P355.

 

 1. K Saltiki, K Stamatelopoulos,P Voidonikola,E Mantzou, C Papamichael, M Alevizaki.

Thyroid function tests (TFTs), measures of adiposity and metabolic syndrome in apparently healthy euthyroid individuals

11 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Istanbul, 2009. Endocrine Abstracts, vol 20, P455.

 

 1. G. Rentziou, A. Athanasiadou, E. Kyratzoglou, K. Saltiki, E. Zapanti, E. Anastasiou, M. Alevizaki

Hashimoto’s thyroiditis: Epidemiological data and disease outcome

34  Annual Meeting of the European Thyroid Association,  Lisbon, 2009

Book of Abstracts, p.117.

 

 1. 27. M Alevizaki, E Mantzou, K Saltiki, K Terzidis, W Wiersinga

The Bcl1 Glucocorticoid receptor gene polymorphism and treatment in severe Graves’ ophthalmopathy (GO)

34 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Lisbon, 2009

Book of Abstracts, p. 48.

 

 1. Terzidis K, Panoutsopoulos A, Tourli P, Mantzou A, Papageorgiou G, Saltiki K, Mara C, Alevizaki M.

Indices of thyroid autoimmunity and cortisol levels: associations with age in an elderly ambulatory population

34 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Lisbon, 2009

Book of Abstracts, p. 60.

 

 1. K Stamatelopoulos, K Saltiki, E Mantzou, P Voidonikola,C Papamichael, M Alevizaki

Subjects homozygous for the BCL1 polymorphism of Glucocorticoid receptor gene may have an increased risk for impaired endothelial function

12 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Prague, 2010. Book of abstracts, P135.

 

 1. K Saltiki, E Mantzou, E Anastasiou, Pappa T, Huhtaniemi I, Alevizaki M

The polymorphic Alu1 variant of ERbeta may modulate the feedback regulation of LH secretion

12 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology Annual Congress, Prague, 2010. Book of abstracts, P353.

 

 

 1. Retziou G, Manios E, Mantzou E, Saltiki K, Michas F, Zakopoulos N, Alevizaki M

Effects of rhTSH administration on 24hr arterial pressure in subjects undergoing evaluation for differentiated thyroid cancer                   

12 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Prague, 2010. Book of abstracts, P789.

 

 1. RETZIOU G, MANIOS E, MANTZOU E, SALTIKI K, MICHAS F, ZAKOPOULOS N, ALEVIZAKI M

Effects of rhTSH administration on 24hr arterial pressure in subjects undergoing evaluation for differentiated thyroid cancer                   

35 Annual Meeting of the European Thyroid Association, and International Thyroid congress, Paris, 2010, Book of Abstracts

 

 1. K. TERZIDIS, L. SARIKA, E. ZAPANTI, E. MANTZOU, E. ANASTASIOU, K. SALTIKI, M. ALEVIZAKI

Associations of plasma interleukin levels with autoimmune thyroid disease severity

35 Annual Meeting of the European Thyroid Association, and International Thyroid congress, Paris, 2010, Book of Abstracts

 

 1. H Doukas, K Saltiki, K Terzidis, A Mantzou, L Sarika, A Cimponeriu, P Sfikakis, M Alevizaki

Hormonal parameters and sex hormone receptor gene polymorphisms in males with autoimmune diseases

13 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Rotterdam, 2011. Book of abstracts, P356.

 

 1. TERZIDIS K, SALTIKI K, MANTZOU E, ANASTASIOU E, ALEVIZAKI M

Differences in autoimmune thyroid disease presentation between familial and non-familial cases.

36 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Krakov, 2011

Book of Abstracts

 

 1. M ALEVIZAKI, G RENTZIOU, K TERZIDIS, S GIAKOUMI, E ANASTASIOU, V VASSILEIOU, K SALTIKI.

Medullary thyroid carcinoma (MTC): trends in clinical characteristics and outcome in a referral centre in Greece

36 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Krakov, 2011

Book of Abstracts

 

 1. G.RENTZIOU, Κ.STAMATELOPOULOS, Κ. SALTIKI, Μ. ΚAZANI, Α. ΑTHANASIADOU, Ε. ΚYRATZOGLOU, C.PAPAMICHAEL, Μ. ΑLEVIZAKI

rhTSH administration   does not affect parameters of vascular function in subjects undergoing evaluation for differentiated thyroid cancer (DTC)   

37 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Piza, 2012

Book of Abstracts

 

 1. M. GIANNAKOU, K. SALTIKI, E. LOUKARI, G. PHILIPPOU, K. TERZIDIS, G. SPINA, K. LILY, C. STAVRIANOS, E. MANTZOU, M. ALEVIZAKI

Nutritional factors may be involved in the development of thyroid autoantibodies in women

37 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Piza, 2012

Book of Abstracts

 

 1. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, RENTZIOU G, ATHANASIADOU A, KYRATZOGLOU E, PAZAITOU K, ANASTASIOU E, SARIKA L

Clinical characteristics of familial and sporadic MTC’s during recent years in a single centre in Greece

13th International Workshop on Multiple Endocrine Neoplasia (IWMEN), Liège, Belgium, 2012

 

 1. Athanasiadou A, Saltiki K, Rentziou G, Papageorgiou G, Anastasiou E, Alevizaki M

Pre-existing autoimmune thyroid disease (AITD) may influence the course of the disease in differentiated thyroid carcinoma (DTC) patients

15 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Copenhagen, 2013

 

 1. K Saltiki, G Rentziou, V Vasileioy, A Athanasiadou, E Anastasiou, M Alevizaki

Clinical and biochemical criteria for the prognosis of small medullary thyroid carcinomas (sMTCs)

15 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Copenhagen, 2013

 

 1. E. ANASTASIOU, E. KYRATZOGOU, V. VASILEIOU, A. SALTIKI, M. ALEVIZAKI

Effect of environmental temperature on the diagnosis of gestational diabetes mellitus

Diabetic Pregnancy Study Group, EASD, Malta, 2013 & EASD Barcelona, 2013

 

 1. V. VASILEIOU, L. SPANOU, A. PAPADIMITRIOU, A. SALTIKI M. ALEVIZAKI, E. ANASTASIOU

Gestational Diabetes Mellitus (GDM) using the new diagnostic IADSPG criteria: frequencies of different abnormal glucose values and evaluation of risk factors

Diabetic Pregnancy Study Group, EASD, Malta, 2013 & EASD Barcelona, 2013

 

 1. M. GIANNAKOU, K. SALTIKI, E. LOUKARI, A. MANTZOU, G. PHILIPPOU, K. TERZIDIS, C. STAVRIANOS, M. ALEVIZAKI

Oxidative stress is associated with thyroid hormones and thyroid autoimmunity in euthyroid women

38 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Leiden, 2013

Book of Abstracts

 

 1. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, RENTZIOU G, ATHANASIADOU A, KYRATZOGLOU E, SARIKA HL, ANASTASIOU E

Clinical characteristics in sporadic and familial medullary thyroid carcinomas (MTCs) at presentation are currently similar

38 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Leiden, 2013

Book of Abstracts

 

 1. M. GIANNAKOU, K. SALTIKI, E. LOUKARI, A. MANTZOU, G. PHILIPPOU, K. TERZIDIS, C. STAVRIANOS, M. ALEVIZAKI

Associations of thyroid function and autoantibodies with parameters of oxidative stress in women with hashimoto’s thyroiditis

16 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Wradzlau, 2014

 

 1. SALTIKI K, RENTZIOU G, ANGELOPOULOU A, APOSTOLAKIS M, PAPATHOMA A, ALEVIZAKI M

Familial medullary thyroid carcinomas: RET mutation in exon 8 is associated with better prognosis but increased risk for other malignancies

16 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Wradzlau, 2014

 

 1. M. GIANNAKOU, K. SALTIKI, E. LOUKARI, A. MANTZOU, G. PHILIPPOU, K. TERZIDIS, C. STAVRIANOS, M. ALEVIZAKI

Association of common polymorphisms of the RAGE (Receptor for Advanced Glycation End products) gene with autoimmune parameters in women with Hashimoto’s thyroiditis.

39 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Santiago de Compostella, 2014, Book of Abstracts

 

 1. Κ SALTIKI, Μ APOSTOLAKIS, F KANOUTA, G PAPADAKIS, T PAPPA, A ATHANASIADOU, G RENTZIOU, 1E ANASTASIOU, Α PAPPAS,  Μ ALEVIZAKI

No significant differences in the long term outcome between familial (fDTC) and sporadic (sDTC) cases of follicular cell derived thyroid carcinomas (DTC)

39 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Santiago de Compostella, 2014, Book of Abstracts

 

50 V. VASILEIOU, L. SPANOU, A. PAPADIMITRIOU, A. SALTIKI, M. ALEVIZAKI, E. ANASTASIOU;

Gestational diabetes mellitus (GDM) using the new IADSPG criteria: relative importance of different abnormal glucose values and evaluation of risk factors

50th EASD Annual Meeting, Vienna, 2014

 

 1. K SALTIKI, M APOSTOLAKIS, S KOUKI, L SPANOU, N ATHANASIADOU, E ZAPANTI, M ALEVIZAKI

Clinical and biochemical factors affecting prognosis of disease persistence in micro papillary thyroid carcinomas (mPTCs)

17 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Dublin, 2015

 

 1. K SALTIKI, L SPANOU, S KOUKI, G RETZIOU, V VASILEIOU, EANASTASIOU, M ALEVIZAKI

Clinical characteristics in sporadic and familial medullary thyroid carcinomas (MTCs): worse outcome in sporadic cases even when disease stage at diagnosis is similar

17 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Dublin, 2015

 

 1. G. SIMEAKIS, V. VASILEIOU, E. ZAPANTI, K. SALTIKI, M. ALEVIZAKI, E.ANASTASIOU

Decreased Calcium Needs during Lactation in Woman with Postoperative Hypoparathyroidism

EYES, Modena, 2015

 

 1. SALTIKI K, MANTZOU A

Case report: 34-year old woman presenting hyperprolactinemia

16th ESE Postgraduate course on Endocrinology, Diabetes & Metabolism

2015, Athens (Προφορική παρουσίαση)

 

 1. Zairi M, SALTIKI K

Case report: Amiodarone induced thyrotoxicosis

Meeting of the European Thyroid Association, ETA 50 years, Delphi 2015, (Προφορική παρουσίαση)

 

 1. SALTIKI K, ANAGNOSTOU E, ANGELOPOULOU A, KOUKI S, APOSTOLAKIS M, SARIKA L, PAPATHOMA A, ALEVIZAKI M

The origin of patients with inherited Medullary Thyroid Cancer (MTC), who are carriers of the rare exon 8 mutation (G533C) of the RET gene in Greece.

18 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Munich, 2016

 

 1. GIANNAKOU M, SALTIKI K, MANTZOU E, LOUKARI E, PHILIPPOU G, TERZIDIS K, LILI K, STAVRIANOS C, ALEVIZAKI M

Autoimmune thyroiditis: association with  two common polymorphisms of the RAGE gene and oxidative stress.

18 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Munich, 2016

 

 1. GIANNAKOU M, SALTIKI K, MANTZOU E, LOUKARI E, PHILIPPOU G, TERZIDIS K, LILY K, STAVRIANOS C, ALEVIZAKI M.,

Associations of two common polymorphisms -429T>C and -374T>A of the RAGE gene promoter with Hashimoto’s thyroiditis in Greek women

 1. Annual Meeting of the Endocrine Society. Boston. ENDO 2016

 

 1. KATERINA SALTIKI, ELLI ANAGNOSTOU MIHALIS APOSTOLAKIS, EVANGELIA ZAPANTI, ELENI ANASTASIOU, MARIA ALEVIZAKI

Prognostic factors of disease in patients with refractory to radio-iodine (RAI) treatment differentiated thyroid cancer (DTC)

39 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Copenhgen 2016, Book of Abstracts

 

 1. ELLI ANAGNOSTOU, KATERINA SALTIKI, VASILIKI VASILIOU, CONSTANTINOS TSIGKOS, LAMPRINI PAPANASTASIOU, MARIA ALEVIZAKI

Experience from the administration of tyrosine kinase inhibitors (TKI) in patients with metastatic progressive medullary thyroid carcinoma (MTC) in a referral centre in Greece

39 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Copenhgen 2016, Book of Abstracts, oral presentation

 

 1. G. SIMEAKIS, V. VASILEIOU, N. DRAKOULIS, M. S KATSAROU, E. ZAPANTI, J. KOUTSIKOS, K. ATHANASIOU, K. SALTIKI, M. ALEVIZAKI E.A NASTASIOU

Genetic Predisposition to Obesity and Metabolic Syndrome: The Clinical Effectiveness of Pioglitazone

EASD 2016

 

 1. GEORGE SIMEAKIS, KATERINA SALTIKI, ELLI ANAGNOSTOU, MICHALIS APOSTOLAKIS, VASILIKI VASILEIOU, MARIA ALEVIZAKI

Clinical features of medullary thyroid carcinoma (MTC) in simultaneous occurrence with differentiated thyroid cancer (DTC)

19 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Lisbon 2017

 

 1. KATERINA SALTIKI, GEORGE SIMAIAKIS, ELLI ANAGNOSTOU, MIHALIS APOSTOLAKIS, EVANGELIA ZAPANTI, ELENI ANASTASIOU, MARIA ALEVIZAKILISBON 2017

Radioiodine (RAI) refractory differentiated thyroid cancer (DTC): outcome and prognostic factors for disease progression

19 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Lisbon 2017

 

 

 1. G. SIMEAKIS, I. PATINIOTI, M. MITROPOULOU, E. ANAGNOSTOU, S. SAPOUNAS, E. ZAPANTI, V. VASILEIOU, A. POLYMERIS, K. SALTIKI, E. ANASTASIOU, M. ALEVIZAKI

Association of serum calcitonin levels with multinodular thyroid disease: 10-year single center experience

39 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Copenhgen 2016, Book of Abstracts

 

 1. ELLI ANAGNOSTOU, KATERINA SALTIKI, GEORGE SIMEAKIS, ALEXIOS TRAVLOS, PARASKEVI KAZAKOU, MARIA PISSIA, MARIA ALEVIZAKI

Treatment modalities of patients followed-up for radioiodine (RAI) refractory differentiated thyroid cancer (DTC) in a referral centre in Greece

40 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Belgrade 2017, Book of Abstracts

 

 1. KATERINA SALTIKI, PARASKEVI KAZAKOU, GEORGE SIMEAKIS, ELLI ANAGNOSTOU, ELENI ANASTASIOU, EVA KASSI, MARIA ALEVIZAKI

Metastatic medullary thyroid carcinoma (MTC): disease course and treatment modalities

40 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Belgrade 2017, Book of Abstracts, oral presentation

 

 

 1. GEORGE SIMEAKIS, ELLI ANAGNOSTOU, MARINA MITROPOULOU, PARASKEVI KONTOU, KATERINA SALTIKI, VASSILIKI SARANTOPOULOU, MARIA ALEVIZAKI, ELENI ANASTASIOU

Is there any difference in thyroid function between normal pregnant women and women with Gestational Diabetes Mellitus (GDM)?

40 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Belgrade 2017, Book of Abstracts

 

 1. MARIA GIANNAKOU1, KATERINA SALTIKI, EMILY MANTZOU, ELENI LOUKARI, GEORGIOS PHILIPPOU, KONSTANTINOS TERZIDIS, 65. CHARALAMPOS STAVRIANOS, MILTIADES KYPRIANOU, THEODORA PSALTOPOULOU, MARIA ALEVIZAKI

The effect of obesity and dietary habits on oxidative stress in Hashimoto’s thyroiditis

40 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Belgrade 2017, Book of Abstracts

 

 

 

 1. Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια: 74

 

 1. Γρηγορίου Π, Παπαδόπουλος Α, Γεωργοπούλου Σ, Σαλτίκη Α, Πουλημένου Μ, Τουρούκης Ν, Στεργίου ΓΔ

Κλινικές παρατηρήσεις επί HIV οροθετικών ασθενών που λαμβάνουν αναστολείς πρωτεάσης

9ο  Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, Αθήνα, 6-8/11/1997.

Τόμος Περιλήψεων, σ. 82.

 

 1. Π. Κοντολέων, Α. Σαλτίκη, Β. Κτενά Π. Παπαπέτρου

Η IGFBP3 και η IGF1 στον υπερθυρεοειδισμό: Δείκτες ιστικού υπερθυρεοειδισμού

29ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Ιωάννινα, 21-24/3/2002.

Tόμος Περιλήψεων, σ. 131.

 

 1. Α. Σαλτίκη, Κ. Μαυρουδής, Α. Πολυμέρης, Φ. Παπανδρουλάκη, Β. Κτενά και Π. Δ. Παπαπέτρου

Η νεφρική απέκκριση κολλαγόνου τύπου IV είναι φυσιολογική σε ευθυρεοειδικούς ασθενείς με θυρεοειδίτιδα Hashimoto

31ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα, 18-21/3/2004.

Tόμος Περιλήψεων, σ. 106.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΚΙΑΠΕΚΟΥ Ε, ΤΟΥΡΛΗ Π, ΖΑΠΑΝΤΗ Ε, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε

Η συνεχής καταγραφή των επιπέδων γλυκόζης σε φυσιολογικές έγκυες προσφέρει νέα δεδομένα για την καλύτερη παρακολούθηση γυναικών με ΣΔ.

9ο  Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο. Ρόδος, 17-20/3 2005.

Τόμος Περιλήψεων, σ. 63.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Α, ΔΟΥΚΑΣ Χ, ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ Ι, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΚΚ, ΜΑΝΤΖΟΥ Α, ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ Μ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Στεφανιαία νόσος σε γυναίκες με ορμονικές και μεταβολικές παραμέτρους

32ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Πάτρα, 31/3-2/4 2005.

Τόμος Περιλήψεων, σ. 52.

 

 1. ΖΑΠΑΝΤΗ Ε, KΙΑΠΕΚΟΥ Ε, ΤΟΥΡΛΗ Π, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ Λ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Σχέση επιπέδων προλακτίνης με την παχυσαρκία σε γυναίκες με δασυτριχισμό

32ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Πάτρα, 31/3-2/4 2005

Τόμος Περιλήψεων, σ. 100.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΚΙΑΠΕΚΟΥ Ε, ΤΟΥΡΛΗ Π, ΖΑΠΑΝΤΗ Ε, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε

Σε φυσιολογικές έγκυες η συνεχής καταγραφή των επιπέδων γλυκόζης προσφέρει νέα δεδομένα για την καλύτερη παρακολούθηση γυναικών με ΣΔ

32ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Πάτρα, 31/3-2/4 2005

Τόμος Περιλήψεων, σ. 42.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Α, ΔΟΥΚΑΣ Χ, ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ Ι, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Κ.Κ., ΜΑΝΤΖΟΥ Α, ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ Μ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Στεφανιαία νόσος σε γυναίκες με ορμονικές και μεταβολικές παραμέτρους

32ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Πάτρα, 31/3-2/4 2005

Τόμος Περιλήψεων, σ. 52.

 

 1. ΖΑΠΑΝΤΗ Ε, KΙΑΠΕΚΟΥ Ε, ΤΟΥΡΛΗ Π, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ Λ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Σχέση επιπέδων προλακτίνης με την παχυσαρκία σε γυναίκες με δασυτριχισμό

32ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Πάτρα, 31/3-2/4 2005

Τόμος Περιλήψεων,  σ. 100.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ Ι, ΤΣΙΜΠΟΝΕΡΙΟΥ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΚΚ, ΔΟΥΚΑΣ Χ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Βαρύτητα της καρδιαγγειακής νόσου σε γυναίκες: επίδραση  πολυμορφισμών του α οιστρογονικού υποδοχέα (ERα)

33ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 29-31/3 2006.

Τόμος Περιλήψεων,  σ. 28.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΤΣΙΜΠΟΝΕΡΙΟΥ Α, ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ Ι, ΜΑΝΤΖΟΥ Α, ΔΟΥΚΑΣ Χ, ΞΗΤΑ Ν, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Η σημασία των αλληλουχιών (ΤΑΑΑΑ)N στον υποκινητή του γονιδίου της SHBG για την βαρύτητα της στεφανιαίας νόσου σε γυναίκες

33ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 29-31/3 2006.

Τόμος Περιλήψεων,  σ. 29.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΜΑΝΤΖΟΥ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Η ωχρινοτρόπος ορμόνη μπορεί να επηρεάζει την επινεφριδική λειτουργία στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

3ο  Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα, 12-13/5 2006.

Τόμος Περιλήψεων, σελ. 193.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΜΑΝΤΖΟΥ Α, ΤΣΙΜΠΟΝΕΡΙΟΥ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε, ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ Ι, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Η βαρύτητα της στεφανιαίας νόσου σε διαβητικές γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση

34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Χερσόνησος Ηρακλείου, Κρήτη, 28-31/3 2007.

Τόμος Περιλήψεων, σ. 59.

 

 1. ΤΟΥΡΛΗ Π, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑ Π, ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε, ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ Ε, ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Χ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Παράμετροι κεντρικής παχυσαρκίας και του μεταβολικού συνδρόμου σχετίζονται με τα επίπεδα της φιλοδεσμευτικής σφαιρίνης (SHBG)

34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Χερσόνησος Ηρακλείου, Κρήτη, 28-31/3 2007.

Τόμος Περιλήψεων, σ. 50.

 

 1. ΚΑΝΑΚA-GANTENBEIN Χ, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΤΕΡΖΙΔΗΣ Κ, ΗΛIΑΣ Ι, ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ Ε, ΑΛΕΒΙΖAΚΗ Μ

Επίπτωση της θυρεοειδικής αυτοανοσίας σε προεφηβικά κορίτσια με πρώιμη αδρεναρχή: Πιθανοί αιτιολογικοί παράγοντες

34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Χερσόνησος Ηρακλείου, Κρήτη, 28-31/3 2007.

Τόμος Περιλήψεων, σ. 74.

 

 1. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ, ΜΑΝΤΖΟΥ Α, ΚΙΑΠΕΚΟΥ Ε, ΒΗΧΑ Ε, ΤΣΙΜΠΟΝΕΡΙΟΥ Α, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΤΖΑΝΕΛΑ Μ, ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Σ.

Μελέτη πολυμορφισμών του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών (Glucr) σε άτομα με τυχαία αδενώματα των επινεφριδίων

34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Χερσόνησος Ηρακλείου, Κρήτη, 28-31/3 2007.

Τόμος Περιλήψεων, σ. 72.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΛΑΖΑΡΟΣ Λ, ΔΟΥΚΑΣ Χ, ΖΩΤΟΣ Π, ΤΣΙΜΠΟΝΕΡΙΟΥ Α, ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ Ι, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Επίδραση  πολυμορφισμών του  οιστρογονικού υποδοχέα (ERβ) στους παράγοντες κινδύνου και στη βαρύτητα της στεφανιαίας νόσου σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Χερσόνησος Ηρακλείου, Κρήτη, 28-31/3 2007.

Τόμος Περιλήψεων, σ. 89.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΛΑΖΑΡΟΣ Λ, ΔΟΥΚΑΣ Χ, ΖΩΤΟΣ Π, ΤΣΙΜΠΟΝΕΡΙΟΥ Α, ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ Ι, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Επίδραση πολυμορφισμών του οιστρογονικού υποδοχέα (ERΑ) στη βαρύτητα της στεφανιαίας νόσου σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Σχολής. 1-2 Ιουνίου 2007.

Τόμος Περιλήψεων, σ. 77.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑ Π, ΛΑΖΑΡΟΣ Λ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι, ΜΑΝΤΖΟΥ Α, ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε, ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Χ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Πρώιμοι δείκτες αθηρωμάτωσης και αγγειακής δυσλειτουργίας σχετίζονται με την πολυμορφία (ΤΑΑΑΑ)n του υποκινητή του γονιδίου της φυλοδεσμευτικής σφαιρίνης (SHBG) σε φαινομενικά υγιείς γυναίκες 

35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 19-22 Μαρτίου 2008. Τόμος Περιλήψεων, σ.64.

 

 1. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ, ΜΑΝΤΖΟΥ Α, ΤΣΙΜΠΟΝΕΡΙΟΥ Α, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ Γ, WIERSINGA W

H πολυμορφία PRO12ALA του γονιδίου PPARΓ σχετίζεται με μικρότερης βαρύτητας και δραστηριότητας οφθαλμοπάθεια Graves’ (GO)

35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 19-22 Μαρτίου 2008. Τόμος Περιλήψεων, σ. 123.

 

 1. ΤΟΥΡΛΗ Π, ΤΕΡΖΙΔΗΣ Κ, ΜΑΝΤΖΟΥ Α, ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΜΑΡΑ Χ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Επίπεδα κορτιζόλης και μεταβολικές παράμετροι σε ηλικιωμένα περιπατητικά άτομα 

35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 19-22 Μαρτίου 2008.

Τόμος Περιλήψεων, σ. 96.

 

 1. ΝΤΟΥΠΗΣ Ι, ΜΑΝΤΖΟΥ Α, ΜΑΣΤΡΟΚΟΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ Χ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Διατροφικές συνήθειες επηρεάζουν την εμφάνιση βρογχοκήλης στην νοτιοδυτική Αλβανία 

35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 19-22 Μαρτίου 2008. Τόμος Περιλήψεων, σ. 52.

 

 1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ, ΡΕΤΖΙΟΥ Ι, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΜΑΡΑΦΕΛΙΑ Π, ΛΟΥΚΑΡΗ Ε, ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΑ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Τάσεις στον θυλακιοκυτταρικό θυρεοειδικό καρκίνο στην Ελλάδα την τελευταία 20ετία: αποτελέσματα από ένα Κέντρο

35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 19-22 Μαρτίου 2008. Τόμος Περιλήψεων, σ. 124.

 

 1. ΤΕΡΖΙΔΗΣ Κ, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΜΑΝΤΖΟΥ Ε, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ, ΖΑΠΑΝΤΗ Ε, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε, ΧΡΟΥΣΟΣ Γ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Μελέτη της πολυμορφίας Bcl1 του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών (GlucR) σε ασθενείς με αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα

35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 19-22 Μαρτίου 2008. Τόμος Περιλήψεων, σ. 122.

 

 1. Γ. Ρέντζιου, Κ. Σαλτίκη, Π. Βοϊδονικόλα,  Κ. Σταματελόπουλος,  Α. Μάντζου,  Χ. Παπαμιχαήλ,  Μ. Αλεβιζάκη

Δείκτες της θυρεοειδικής λειτουργίας σχετίζονται με την αρτηριακή πίεση σε ευθυρεοειδικούς ενήλικες

36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αλεξανδρούπολη, 2009. Τόμος Περιλήψεων, σ. 77.

 

 1. Α. Αθανασιάδου, Ε. Κυρατζόγλου, Γ. Ρέντζιου,  Κ. Σαλτίκη,  Ε. Ζαπάντη,  Ε. Αναστασίου,  Μ. Αλεβιζάκη

Θυρεοειδίτιδα HASHIMOTO: επιδημιολογικά δεδομένα και κλινική πορεία της νόσου

36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αλεξανδρούπολη, 2009 Τόμος Περιλήψεων, σ. 106-107.

 

 1. Τερζίδης Κ, Πανουτσόπουλος Α, Τουρλή Π,  Μάντζου Α,  Παπαγεωργίου Γ,  Σαλτίκη Κ,  Μάρα Χ,  Αλεβιζάκη Μ

Δείκτες θυρεοειδικής αυτοανοσίας και επίπεδα κορτιζόλης σε ηλικιωμένα περιπατητικά άτομα σε σχέση με την ηλικία

36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αλεξανδρούπολη, 2009. Τόμος Περιλήψεων, σ. 76.

 1. Κ. Σαλτίκη, Α. Τσιμπονέριου, Α. Μάντζου,  Μ. Γαροφαλλάκη,  Λ. Σαρίκα,  Ι. Κανακάκης,  Μ. Αλεβιζάκη

Η σημασία της αλληλουχίας  CAG(n) του γονιδίου του ανδρογονικού υποδοχέα στη βαρύτητα της στεφανιαίας νόσου  (ΣΝ) σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αλεξανδρούπολη, 2009. Τόμος Περιλήψεων, σ. 101.

 

 1. X. Δούκας, K. Σαλτίκη, A. ΤΣΙΜΠΟΝΕΡΙΟΥ, A. Μάντζου, Λ. Σαρίκα, M. Μαυρικάκης, Π. Σφηκάκης,  Μ. Αλεβιζάκη

Επίδραση ορμονικών παραμέτρων και πολυμορφισμών υποδοχέων στεροειδών του φύλου στην εμφάνιση αυτοάνοσων νοσημάτων στους άνδρες

36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αλεξανδρούπολη, 2009. Τόμος Περιλήψεων, σ. 72.

 

 1. Γ. Παπαγεωργίου, Κ. Σταματελόπουλος,  Κ. Σαλτίκη,  Π. Βοϊδονικόλα,  Α. Μάντζου,  Ε. Αναστασίου,  Χ. Παπαμιχαήλ,  Μ. Αλεβιζάκη

Τα ενδογενή οιστρογόνα στους άνδρες σχετίζονται με δείκτες λειτουργίας του ενδοθηλίου των αγγείων ανεξάρτητα από τα επίπεδα των λιπιδίων

36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αλεξανδρούπολη, 2009. Τόμος Περιλήψεων, σ. 64.

 

 1. Κ. Σαλτίκη, Κ. Σταματελόπουλος, Π. Βοϊδονικόλα, Α. Μάντζου, Χ. Παπαμιχαήλ, M. Αλεβιζάκη

Δείκτες θυρεοειδικής λειτουργίας σχετίζονται με παραμέτρους κεντρικής παχυσαρκίας και μεταβολικού συνδρόμου σε φαινομενικά υγιή άτομα

36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αλεξανδρούπολη, 2009. Τόμος Περιλήψεων, σ. 138.

 

 

 1. Α. Μάντζου, Κ. Σαλτίκη, Κ. Τερζίδης, Γ. Φιλίππου, W. Wiersinga, Μ. Αλεβιζάκη

H πολυμορφία Bcl1 του γονιδίου του γλυκοκορτικοειδικού υποδοχέα (GlucR) και η θεραπευτική αντιμετώπιση της σοβαρής θυρεοειδικής οφθαλμοπάθειας Graves’ (ΘΟ)

37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Aθήνα, 2010. Τόμος Περιλήψεων, σ. 41

 

 1. Κ. Σαλτίκη, Α. Μάντζου, Ε. Αναστασίου, Θ. Παππά, I. Huhtaniemi, Μ. Αλεβιζάκη

Η πολυμορφία AluΙ του οιστρογονικού υποδοχέα β (ERbeta) επηρεάζει την παλίνδρομη ρύθμιση της έκκρισης της LH

37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Aθήνα, 2010. Τόμος Περιλήψεων, σ. 67

 

 1. Χ. Δούκας, Κ. Σαλτίκη, Κ. Τερζίδης, Α. Μάντζου, Μ. Μαυρικάκης, Π. Σφηκάκης, Μ. Αλεβιζάκη

Επίδραση ορμονικών παραμέτρων και του PvuII πολυμορφισμού του α-οιστρογονικού υποδοχέα (ΕRα) στην εμφάνιση αυτοανόσων νοσημάτων στους άνδρες

37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Aθήνα, 2010. Τόμος Περιλήψεων, σ. 71

 

 1. Γ. Ρέντζιου, Ε. Μανιός, Α. Μάντζου, Κ. Σαλτίκη, Φ. Μίχας, Κ. Οικονόμου, Ν. Ζακόπουλος, Μ. Αλεβιζάκη

Επίδραση της χορήγησης rhTSH στην 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης σε άτομα που διερευνώνται για διαφοροποιημένο θυρεοειδικό καρκίνωμα (ΔΘΚ)

37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Aθήνα, 2010. Τόμος Περιλήψεων, σ. 94

 

 1. K. Σαλτίκη, Κ. Σταματελόπουλος, Α. Μάντζου, Π. Βοϊδονικόλα, Χ. Παπαμιχαήλ, Μ. Αλεβιζάκη

Ατομα ομόζυγα για την πολυμορφία BclΙ του γονιδίου του γλυκοκορτικοειδικού υποδοχέα (GlucR) έχουν αυξημένο κίνδυνο για δυσλειτουργια του ενδοθηλίου των αγγείων

37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Aθήνα, 2010. Τόμος Περιλήψεων, σ. 54

 

 1. K. Τερζίδης, Ε. Μάντζου, Κ. Σαλτίκη, Ε. Ζαπάντη, Ε. Αναστασίου, Μ Αλεβιζάκη, Χ. Παπαγεωργίου.

Μελέτη του άξονα υποθαλάμου- υπόφυσης- επινεφριδίων και συσχέτιση με ψυχομετρικούς δείκτες σε άτομα με αυτοάνοση θυρεοειδοπάθεια*

37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Aθήνα, 2010. Τόμος Περιλήψεων, σ. 114

 

 1. K. Τερζίδης, Κ. Σαλτίκη, Ε. Μάντζου, Ε. Αναστασίου, Μ Αλεβιζάκη

Φαινοτυπικές διαφορές αυτοάνοσης θυρεοειδικής νόσου ανάμεσα σε κληρονομούμενες και σποραδικές περιπτώσεις*

38ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Θεσσαλονίκη, 2011. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Θ. Παππά, Κ. Βέμμος, Κ. Σαλτίκη, Α. Μάντζου, Κ. Σταματελόπουλος, Μ. Αλεβιζάκη

Αρνητική συσχέτιση των επιπέδων θεϊκής δεϋδροεπιανδροστερόνης με τη βαρύτητα της νευρολογικής βλάβης στην είσοδο και την αναπηρία ένα μήνα μετά σε γυναίκες με οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

38ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Θεσσαλονίκη, 2011. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Θ. ΠΑΠΠΑ, Κ. ΒΕΜΜΟΣ, ΑΙΜ. ΜΑΝΤΖΟΥ, Κ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΣΑΛΤΙΚΗ, Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Ο πολυμορφισμός του γονιδίου του οιστρογονικού υποδοχέα άλφα PvuII σε γυναίκες με οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο: απουσία συσχέτισης με τη βαρύτητα και την έκβαση της νόσου

39ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2012. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Γ. ΡΕΝΤΖΙΟΥ, Κ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΣΑΛΤΙΚΗ, Μ. ΚΑΖΑΝΗ, Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, Ε. ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ, Χ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

H χορήγηση rhTSH δεν επηρεάζει παραμέτρουςw αγγειακής λειτουργίας σε άτομα που διερευνώνται για διαφοροποιημένο θυρεοειδικό καρκίνωμα (ΔΘΚ)                   

39ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2012. Τόμος Περιλήψεων

 

 

 1. Κ ΣΑΛΤΙΚΗ, Γ ΡΕΝΤΖΙΟΥ, A ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, Ε ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ, Ε ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Α ΠΑΠΑΘΩΜΑ Λ ΣΑΡΙΚΑ, Μ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Κλινικά χαρακτηριστικά των σποραδικών και των οικογενών μυελοειδών καρκινωμάτων του θυρεοειδούς (ΜΚΘ)

40ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2013. Τόμος Περιλήψεων

 

 

 1. ΡΕΝΤΖΙΟΥ Γ, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΜΑΝΙΟΣ Σ, ΚΟΡΟΜΠΟΚΗ Ε, ΜΑΝΤΖΟΥ Α, ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Μελέτη της επίδρασης της χορήγησης rhTSH στο εύρος παλμού κατά την 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης σε άτομα που διερευνώνται για διαφοροποιημένο θυρεοειδικο καρκίνωμα (ΔΘΚ)                                                           

40ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2013. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Μ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Κ ΣΑΛΤΙΚΗ, Ε ΛΟΥΚΑΡΗ, Γ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Κ ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Τ ΣΠΙΝΑ, Κ ΛΙΛΗ, Χ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, Α ΜΑΝΤΖΟΥ, Μ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Συσχέτιση  παραγόντων διατροφής με την ανάπτυξη των θυρεοειδικών αντισωμάτων

40ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2013. Τόμος Περιλήψεων

 

 

 1. Κ. ΣΑΛΤΙΚΗ, Γ. ΡΕΝΤΖΙΟΥ, Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Προγνωστικοί δείκτες για την πορεία νόσου σε άτομα με μικρά μυελοειδή καρκινώματα

40ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2013. Τόμος Περιλήψεων

 

 

 1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ A, ΣΑΛΤΙΚΗ K, ΡΕΝΤΖΙΟΥ Γ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Η αυτοανοση θυρεοειδικη νόσος μπορεί να επηρεάσει την πορεία του καλά διαφοροποιημένου θυρεοειδικου καρκινώματος (ΔΘΚ)

40ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2013. Τόμος Περιλήψεων

 

 

 1. ΓΥΦΤΑΚΗ Ρ, ΛΙΑΚΟΥ ΧΡ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ, ΛΙΟΝΤΟΣ Μ, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ, ΜΠΑΜΙΑΣ Α, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α

Μελέτη της έκφρασης του υποδοχέα της TSH στον επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών

40ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2013. Τόμος Περιλήψεων

 

 

 1. Κ. ΣΑΛΤΙΚΗ, Γ. ΡΕΝΤΖΙΟΥ, Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Ο ρόλος της μέτρησης της καλσιτονινης ρουτίνας στην έγκαιρη διάγνωση του μυελοειδούς καρκινώματος του θυρεοειδούς

40ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2013. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Ε. ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ, Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Λ. ΣΠΑΝΟΥ, Κ. ΣΑΛΤΙΚΗ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ, Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Επίδραση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος στη διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη κύησης

40ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2013. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΡΕΝΤΖΙΟΥ Γ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Α, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Μ, ΖΑΠΑΝΤΗ Ε, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε, ΠΑΠΑΘΩΜΑ Α, ΣΑΡΙΚΑ Λ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Οικογενή μυελοειδή καρκινώματα θυρεοειδούς (ΜΚΘ): η μετάλλαξη ret στο εξώνιο 8 σχετίζεται με καλύτερη πρόγνωση άλλα αυξημένο κίνδυνο για άλλες κακοήθειες

41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2014. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Μ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Κ ΣΑΛΤΙΚΗ, Φ ΚΑΝΟΥΤΑ, Γ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Θ ΠΑΠΠΑ, A ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, Γ ΡΕΝΤΖΙΟΥ, Α ΠΑΠΠΑΣ, Μ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Διαφορές   ανάμεσα στα οικογενή (ο-ΔΚΘ) και σποραδικά (σ-ΔΚΘ) θυλακιοκυτταρικά  καρκινώματα (ΔΚΘ)

41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2014. Τόμος Περιλήψεων

 

52 Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΑΛΤΙΚΗ, Γ. ΡΕΝΤΖΙΟΥ, Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Λ. ΣΑΡΙΚΑ, Α. ΠΑΠΑΘΩΜΑ, Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Κοινές ρίζες καταγωγής των φορέων του εξονιου 8 στην Ελλάδα

41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2014. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Κ. ΣΑΛΤΙΚΗ, Ε. ΛΟΥΚΑΡΗ, Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Κ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Κ. ΛΙΛΗ, Χ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, Α. ΜΑΝΤΖΟΥ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Κοινoi πολυμορφισμoi του γονιδίου του υποδοχέα rage σχετίζονται με παραμέτρους αυτοανοσίας σε γυναίκες με αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα

41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2014. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Α. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ε. ΖΑΠΑΝΤΗ, Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Α. ΣΑΛΤΙΚΗ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ, Ε.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Μπορεί η ΑΙc να χρησιμεύσει στη διάγνωση διαταραχών ανοχής στη γλυκόζη σε γυναίκες με ιστορικό ΣΔΚ?

Πανελλήνιο Διαβητολικό Συνέδριο, Αθήνα, 2015. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. ΚΟΥΚΗ Σ, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΣΠΑΝΟΥ Λ, ΖΑΠΑΝΤΗ Ε, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Κλινικά χαρακτηριστικά ασθενών που υποβάλλονται σε θυρεοειδεκτομή για οριακά αυξημένη καλσιτονίνη.

42ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Θεσσαλονίκη, 2015. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Κ. ΣΑΛΤΙΚΗ, Ε. ΛΟΥΚΑΡΗ, Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Κ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Κ. ΛΙΛΗ, Χ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, Α. ΜΑΝΤΖΟΥ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Συσχέτιση θυρεοειδικών ορμονών και αντισωμάτων με παραμέτρους οξειδωτικού στρες σε γυναίκες με θυρεοειδίτιδα Ηashimoto.

42ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Θεσσαλονίκη, 2015. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Σ ΚΟΥΚΗ, Κ ΣΑΛΤΙΚΗ, Α ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Λ ΣΠΑΝΟΥ, Γ ΡΕΝΤΖΙΟΥ, Β ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ε ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Μ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Γεωγραφική κατανομή καταγωγής και κλινικός φαινότυπος σε ασθενείς με σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου 2 (ΜΕΝ2α)

42ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Θεσσαλονίκη, 2015. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Μ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Κ ΣΑΛΤΙΚΗ, Λ ΣΠΑΝΟΥ, ΣΚΟΥΚΗ, Ν ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, Ε ΖΑΠΑΝΤΗ, Μ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Διερεύνηση κλινικών, ιστολογικών και βιοχημικών παραγόντων ως πιθανών προγνωστικών δεικτών εμμονής της νόσου σε ασθενείς με μικρά θηλώδη καρκινώματα του θυρεοειδούς (mPTC)

42ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Θεσσαλονίκη, 2015. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Κ ΣΑΛΤΙΚΗ, Λ ΣΠΑΝΟΥ, Σ ΚΟΥΚΗ, Γ ΡΕΝΤΖΙΟΥ, Β ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ε ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Μ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Κλινικά χαρακτηριστικά ασθενών με σποραδικό και οικογενές μυελοειδές καρκίνωμα (ΜΚΘ): τα σποραδικά έχουν χειρότερη πρόγνωση από τα οικογενή ακόμα και όταν το στάδιο κατά τη διάγνωση είναι ίδιο

42ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Θεσσαλονίκη, 2015. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Έ, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β, ΤΣΙΓΚΟΣ Κ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Λ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Εμπειρία από τη χορήγηση αναστολέων τυροσινικών κινασών (ΤΚΙ) σε ασθενείς με μεταστατικό εξελισσόμενο μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς (ΜΚΘ)

43ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2015. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Μ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Κ ΣΑΛΤΙΚΗ, Έ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, Ε ΖΑΠΑΝΤΗ, Ε ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Μ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Ο ιστολογικός τύπος είναι σημαντικότερος προγνωστικός παράγων από την ηλικία και το φύλο για την βαρύτητα και την πρόοδο νόσου σε ασθενείς με καλά διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς (DTC)

43ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2015. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Κ. ΣΑΛΤΙΚΗ, Ε. ΛΟΥΚΑΡΗ, Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Κ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Κ. ΛΙΛΗ, Χ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, Α. ΜΑΝΤΖΟΥ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Συσχέτιση παραμέτρων οξειδωτικού στρες και πολυμορφισμών του γονιδίου του υποδοχέα των AGES (RAGE) με την εμφάνιση αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας HASHIMOTO

43ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2015. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Μ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Έ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Ν, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Προγνωστικοί παράγοντες νόσου σε ασθενείς με ανθεκτικό στο ραδιενεργό ιώδιο διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς (DTC)

43ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2015. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΙΚΗ, ΈΛΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΑΠΑΝΤΗ, ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Ο ιστολογικος τυπος ειναι σημαντικοτερος προγνωστικος παραγων απο την ηλικια και το φυλο για την βαρυτητα και την προοδο νοσου σε ασθενεις με καλα διαφοροποιημενο καρκινωμα του θυρεοειδους (DTC)

44ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2016. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Κ. ΣΑΛΤΙΚΗ, Ε. ΛΟΥΚΑΡΗ, Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Κ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Κ. ΛΙΛΗ, Χ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, Α. ΜΑΝΤΖΟΥ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Συσχετιση παραμετρων οξειδωτικου στρες και πολυμορφισμων του γονιδιου του υποδοχεα των ages (RAGE) με την εμφανιση αυτοανοσης θυρεοειδιτιδας Hashimoto

44ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2016. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΈΛΛΗ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Προγνωστικοι παραγοντες νοσου σε ασθενεις με ανθεκτικο στο ραδιενεργο ιωδιο διαφοροποιημενο καρκινωμα του θυρεοειδους (DTC)

44ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2016. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΈΛΛΗ, ΣΑΛΤΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΩ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Εμπειρια απο τη χορηγηση αναστολεων τυροσινικων κινασων (ΤΚΙ) σε ασθενεις με μεταστατικο εξελισσομενο μυελοειδες καρκινωμα θυρεοειδους (ΜΚΘ)

44ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2016. Τόμος Περιλήψεων

 

 

 1. Γ. ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ, Ι. ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ, Μ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ,Σ. ΣΑΠΟΥΝΑΣ, Ε. ΖΑΠΑΝΤΗ, Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Α. ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ,Α. ΠΑΡΔΑΛΑΚΗΣ, Α. ΣΑΛΤΙΚΗ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ, Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Συσχέτιση Επιπέδων Καλσιτονίνης και Οζώδους Νόσου του Θυρεοειδούς:
10ετής εμπειρία του κέντρου μας

44ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2016. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Π.ΚΑΖΑΚΟΥ, Κ.ΣΑΛΤΙΚΗ, Γ.ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ, Ε.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, Β.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ε.ΚΑΣΣΗ, Μ.ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Πορεια νοσου και θεραπευτικοι χειρισμοι στο μεταστατικο μυελοειδες καρκινωμα θυρεοειδους (ΜΚΘ)

45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2017. Τόμος Περιλήψεων

 

 

 1. Γ. ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ, Κ. ΣΑΛΤΙΚΗ, Π. ΚΑΖΑΚΟΥ, Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Κλινικα χαρακτηριστικα του μυελοειδους καρκινωματος θυρεοειδους (μκθ) οταν συνυπαρχει με διαφοροποιημενο θυλακιοκυτταρικο καρκινωμα (ΔΘΚ)

45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2017. Τόμος Περιλήψεων

 

 

 1. Κ.ΣΑΛΤΙΚΗ, Μ.ΠΙΣΣΙΑ, Γ.ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ, Α.ΤΡΑΥΛΟΣ, Μ.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Ε.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Μ.ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Μετεγχειρητικα επιπεδα καλσιτονινης (ΚΤ) και η σημασια τους στην αξιολογηση της κλινικης πορειας των ασθενων με μυελοειδες καρκινωμα θυρεοειδους (ΜΚΘ)

45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2017. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Γ. ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ, Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, Μ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Π. ΚΟΝΤΟΥ, Κ. ΣΑΛΤΙΚΗ, Β. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ, Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Υπαρχει διαφορα στη θυρεοειδικη λειτουργια μεταξυ φυσιολογικων εγκυων και γυναικων με σακχαρωδη διαβητη κυησης (ΣΔΚ)

45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2017. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Γ.ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ,Β.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,Ι.ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ,Ν.ΔΡΑΚΟΥΛΗ4,Μ-Σ.ΚΑΤΣΑΡΟΥ,Κ. ΣΑΛΤΙΚΗ, Μ.ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ,Ε.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,Ε.ΖΑΠΑΝΤΗ

Εξατομικευση θεραπειας με βαση γενετικο ελεγχο σε ζευγος διδυμων με αρρυθμιστο ΣΔ2 και μεταβολικο συνδρομο (ΜΣ)

45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2017. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. A.ΤΡΑΥΛΟΣ, Κ.ΣΑΛΤΙΚΗ, Μ.ΠΙΣΣΙΑ, Γ.ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ, Ε.ΖΑΠΑΝΤΗ, Ε.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Μ.ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Χορήγηση του αναστολέα τυροσινικων κινασων (TKI) vandetanib στο μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς (ΜΚΘ): πότε και σε ποιους ασθενείς – παρουσίαση περιστατικών

45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2017. Τόμος Περιλήψεων

 

 

 1. X) Πολυκεντρικές μελέτες

 

ΣΥΝΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: 7     

 

 1. Συνερευνήτρια στη μελέτη ΜΚ-0217-906: EFFECT-International: για τη σύγκριση και την εκτίμηση της δραστικότητας των φαρμάκων αλενδρονάτη και ραλοξιφαίνη στην οστική πυκνότητα σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση.

Β’ Ενδοκρινολογικό Τμήμα ΓΠΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 2001-2002.

 

 1. Συνερευνήτρια στην πολυκεντρική μελέτη ΑΝΑ1474 φάσης IV, για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της ασπαρτικής ινσουλίνης (NovoRapid) έναντι της κρυσταλικής ινσουλίνης (Actrapid) σε έγκυες γυναίκες με ΣΔ τύπου 1.

Α’ Ενδοκρινολογικό Τμήμα ΓΠΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 2003-2005.

 

 1. Συνερευνήτρια στην πολυκεντρική κλινική μελέτη SIDAH SAFETY/SFY 5904 για τη δράση του αναστολέα του υποδοχέα της βαζοπρεσσίνης στο σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης.

Θεραπευτική Κλινική, ΓΠΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2005.

 

 1. Συνερευνήτρια στη διεθνή επιδημιολογική μελέτη INSIRE ME IAA για την πρόγνωση της ενδοκοιλιακής παχυσαρκίας και της σχέσης της με τον καρδιομεταβολικό κίνδυνο, φάσης IV (αριθμός μελέτης c_00046).

Θεραπευτική Κλινική, ΓΠΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2008-2011.

 

 1. Συνερευνήτρια στην διεθνή τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή μελέτη φάσης ΙΙΙ για την αποτελεσματικότητα του XL184 (αναστολέα τυροσινικής κινάσης) έναντι εικονικού φαρμάκου σε ασθενείς με μη εξαιρέσιμο, τοπικά προχωρημένο ή μετασταικό μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς (αρ πρωτ XL184-301, EXELIXIS).

Θεραπευτική Κλινική, ΓΠΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2009-2014.

 

 1. Συνερευνήτρια στην διεθνή τυχαιοποιημένη μελέτη χορήγησης vantetanib (αναστολέα τυροσινικής κινάσης) σε ασθενείς με μη εξαιρέσιμο, τοπικά προχωρημένο ή μετασταικό μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς

(αρ πρωτ ZD6474, ASTRA ZENEKA)

Θεραπευτική Κλινική, ΓΠΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2015.

 

 1. Συνερευνήτρια στην διεθνή τυχαιοποιημένη μελέτη χορήγησης RIFTOS MKI – Ασυμπτωματικοί ασθενείς με ανθεκτικό στο ραδιενεργό ιώδιο διαφοροποιημένο καρκίνο του θυρεοειδούς αδένα – μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της χρήσης αναστολέων πολλαπλών κινασών.

(αρ πρωτ 17852 Bayer HealthCare)

Θεραπευτική Κλινική, ΓΠΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2015 σε εξέλιξη.

Δρ. Γεώργιος Βαλσαμάκης

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: 39,   Impact Factor 200,418 ,citation 1785, h-factor 17)

 

 1. Valsamakis G, Papatheodorou DC, Chalarakis N, Vrachnis N, Sidiropoulou EJ, Manolikaki M, Mantzou A, Margeli A, Papassotiriou I, Chrousos GP, Mastorakos G. In pregnancy increased maternal STAI trait stress score shows decreased insulin sensitivity and increased stress hormones. 2017 Jun 13;84:11-16.
 2. Valsamakis G, Konstantakou P, Mastorakos G. New targets for drug treatment of obesity. Annual Review Pharmacol Toxicol Jan 6;57:585-605, 2017
 3. Paltoglou G, Schoina M, Valsamakis G, Salakos N, Avloniti A, Chatzinikolaou A, Margeli A, Skevaki C, Papagianni M, Kanaka-Gantenbein C, Papassotiriou I, Chrousos GP, Fatouros IG, Mastorakos G. Interrelations among the adipocytokines leptin and adiponectin, oxidative stress and aseptic inflammation markers in pre- and early-pubertal normal-weight and obese boys. Endocrine. 2017 Mar;55(3):925-933
 4. Konstantakou P, Mastorakos G, Vrachnis N, Tomlinson JW, Valsamakis G. Dysregulation of 11beta-Hydroxysteroid Dehydrogenases; Implications during pregnancy and beyond. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016 Mar 28:1-28.
 5. Valsamakis G, Kyriazi EL, Mouslech Z, Siristatidis C, Mastorakos G . Effect of maternal obesity on pregnancy outcomes and long-term metabolic consequences. Hormones (Athens). 2015 Jul-Sep;14(3):345-57
 6. Maryam Nasiri, Nikolaos Nikolaou, 3, Silvia Parajes Nils P Krone, George Valsamakis,George Mastorakos, Beverly Hughes, Angela Taylor, Iwona J Bujalska, Laura L Gathercole, Jeremy W Tomlinson. 5α-reductase type 2 regulates glucocorticoid action and metabolic phenotype in human hepatocytes. Endocrinology (London) 2015 Aug;156(8):2863-71
 7. Paltoglou George, Fatouros Ioannis, Valsamakis George, Schoina Maria, Papagianni Maria, Mantzou Aimilia, Kanaka-Gantenbein Christina, Chrousos George P., Mastorakos George. “Antioxidation improves in puberty in normal weight and obese boys, in positive association with exercise-stimulated growth hormone secretion.” Pediatric Research 2015 Aug;78(2):158-64
 8. Lois K, Karavis M, Mastorakos G, Valsamakis G New molecular targets for the Pharmacotherapy of Obesity.

In: De Groot LJ, Chrousos G, Dungan K, Feingold KR, Grossman A, Hershman JM, Koch C, Korbonits M, McLachlan R, New M, Purnell J, Rebar R, Singer F, Vinik A, editors. Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000-.2015 Apr

 1. Georgios Valsamakis, Dimitrios Papatheodorou, Evangelia Kyriazi, Aikaterini Naoum, Alexandra Margeli, Ioannis Papassotiriou, Efthymios Kapantais, Ioannis G. Papassotiriou, Sudhesh Kumar and George Mastorakos. Neonatal birth waist is positively predicted by second trimester maternal active ghrelin, a pro-appetite hormone, and negatively associated to third trimester maternal leptin, a pro-satiety hormone. Early Human Development 2014 Sep;90(9):487-92.
 2. G Valsamakis, K Lois, S Kumar , G Mastorakos. New molecular targets in the pathophysiology of obesity and available treatment options under investigation. Clinical Obesity (Wiley, London) August 2014 2014 Aug;4(4):209-19
 3. Vrachnis N, Zygouris D, Iliodromiti Z, Daniilidis A, Valsamakis G, Kalantaridou S Probing the impact of sex steroids and menopause-related sex steroid deprivation on modulation of immune senescence. Maturitas. 2014 Jul;78(3):174-8
 4. Vrachnis N, Vlachadis N, Iliodromiti Z, Valsamakis G, Creatsas G Austerity and health in Greece. 2014 May 3;383(9928):1543-4
 5. G Valsamakis, D C Papatheodorou, A Margeli, V Bakoulas, E Kapantais, I Papassotiriou, G Creatsas, S Kumar, G Mastorakos. First trimester maternal BMI is a positive predictor of cord blood c-peptide levels while maternal visfatin levels are negative predictors of birth weight. Hormones 2014, 13(1):87-94
 6. D C. Papatheodorou, L Karagiannidis, A Margeli, G Paltoglou, G Kaparos G, G Valsamakis, G. Chroussos, G Creatsas, G Mastorakos. Pulsatile interleukin-6 leads CRH secretion and is associated with myometrial contractility during the active phase of term human labor. Journal of Clin Endo Metab 2013 Oct;98(10):4105-4112
 7. Valsamakis G, Lois K, Mastorakos G, Kumar S. Metabolic and other effects of pioglitazone as an add-on therapy to metformin in the treatment of polycystic ovary syndrome (PCOS). Hormones 2013 12 (3):363-378
 8. Markopoulos MC,Valsamakis G, Kouskouni E, Boutsiadis A, Papassotiriou I, Creatsas G, Mastorakos G Study of carbohydrate metabolism indices and adipocytokine profile and their relationship to androgens in polycystic ovary syndrome after menopause. Eur J Endocrinol. 2012 Oct  168(1):83-90
 9. Markopoulos M, Rizos D, Valsamakis G, Grigoriou O, Chroussos G, Creatsas G, Mastorakos G. Hyperandrogenism in women with polycystic ovary syndrome persists after menopause. J Clin Endo Metab 2011:96:623-631
 10. K Lois, G Valsamakis, G Mastorakos, S Kumar. The impact of insulin resistance in womans health and potential treatment options. Ann N Y Acad Sci Sep;1205:156-65, 2010
 11. Vitoratos N, Vrachnis N, Valsamakis G, Panoulis K, Creatsas G. Perinatal mortality in diabetic pregnancy. Ann N Y Acad Sci. 2010 Sep;1205:94-8
 12. G Valsamakis, S Kumar, G Creatsas, G Mastorakos. The effects of adipose tissue and adipocytokines in human pregnancy. Ann N Y Acad Sci Sep;1205:76-81, 2010

 

 1. Valsamakis, A. Margeli, N. Vitoratos, A.Boutsiadis, E.G. Sakkas, G. Papadimitriou, N. M. Al-Daghri, D.Botsis, S. Kumar, I. Papassotiriou, G. Creatsas, G. Mastorakos. The role of maternal gut hormones in normal pregnancy: Fasting plasma active GLP-1 level is a negative predictor of fetal abdomen circumference and maternal weight change. Eur J Endocrinol 2010 162 897–903
 2. G. Mastorakos, Valsamakis, G. Paltoglou, G. Creatsas. Management of obesity in menopause: Diet, exercise, pharmacotherapy and bariatric surgery. Maturitas 2010, Mar;65(3):219-24
 3. Bawazeer NM, Al-Daghri NM, Valsamakis G, Al-Rubeaan KA, Sabico SL, Huang TT, Mastorakos GP, Kumar S. Sleep duration and quality associated with obesity among Arab children Obesity (Silver Spring). 2009 Dec;17(12):2251-3.
 4. Vitoratos N, Valsamakis G, Mastorakos G, Boutsiadis A, Salakos N, Kouskouni E, Creatsas G. Pre- and early post-partum adiponectin and interleukin-1beta levels in women with and without gestational diabetes. Hormones (Athens). 2008 Jul-Sep;7(3):230-6
 5. Dixon AN, Valsamakis G, Hanif W, Field A, Boutsiadis A, Harte A, McTernan PG, Barnett AH, Kumar S. Effect of the orlistat on serum endotoxin lipopolysaccharide and adipocytokines in South Asian individuals with impaired glucose tolerance. Int J Clin Pract. 2008 Jul;62(7):1124-9
 6. Valsamakis G, Jones A, Chetty R, McTernan PG, Boutsiadis A, Barnett AH, Banerjee AK, Kumar S. MRI total sagittal abdominal diameter as a predictor of metabolic syndrome compared to visceral fat at L4-L5 level. Curr Med Res Opin. 2008 Jul;24(7):1853-60
 7. WM Hanif, G Valsamakis, A. Dixon, A F Jones, A H Barnett, S Kumar. Detection of impaired glucose tolerance and undiagnosed type 2 diabetes in British Indo-Asians: an effective screening strategy. Diabetes Obesity and Metabolism, 2008, 10; 755-82
 8. Mastorakos G, Valsamakis G, Papatheodorou DC, Barlas I, Margeli A, Boutsiadis A, Kouskouni E, Vitoratos N, Papadimitriou A, Papassotiriou I, Creatsas G.The role of adipocytokines in insulin resistance in normal pregnancy: visfatin concentrations in early pregnancy predict insulin sensitivity. Clin Chem. 2007 Aug;53(8):1477-83.
 9. G Mastorakos, Valsamakis G, Kanaka-Gantenbein C, Malamitsi-Puchner, Mastorakos G. Causes of intrauterine growth restriction and the postnatal development of the metabolic syndrome. Ann N Y Acad Sci 2006, Dec 2006, Vol 1092: 138-147
 10. Kyrou I, Valsamakis G, Tsigos C. Endocannabinoid system as a target for the treatment of visceral obesity and metabolic syndrome. Ann N Y Acad Sci, Nov 2006, Volume 1083 : 270-305
 11. Valsamakis G, Chetty R, Anwar AJ, Banerjee AK, Barnett AH, Kumar S. Association of simple anthropometric measures of obesity with MRI-assessed visceral fat and the metabolic syndrome in male Caucasian and Indo-Asian patients. Diabetic Medicine 2004; 21(12):1339-1345

 

 1. Valsamakis G, Anwar A, Shackleton CHL, McTernan PG, Chetty R, Tomlinson J, Wood P, Banerjee AK, Holder G, Barnett AH, Stewart P, Kumar S. 11beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 activity in lean and obese males with type 2 diabetes mellitus. J Clin Endocrinol Metab 2004, 89 (9):4755-61

 

 1. Valsamakis G, McTernan PG, Chetty R, Al Daghri N, Field A, Hanif W, Barnett AH, Kumar S. Modest weight loss and reduction in waist circumference after medical treatment are associated with favorable changes in serum adipocytokines.

 

 1. Ticca V, Hanif W, Anderssen A, G Valsamakis, Barnett AH, Kumar S, Sanjeevi CB. Frequency of Latent Autoimmune Diabetes in Adults in Asian Patients Diagnosed as Type 2 Diabetes in Birmingham, UK. Ann N Y Acad Sci ‘Immunology of Diabetes II: pathogenesis from mouse to man’, 2003; 1005: 356-59.
 2. Mc Ternan PG, Fisher ff M, Valsamakis G, Chetty R, Harte AL, Smith SA, Barnett AH, Kumar S. Resistin and type 2 diabetes: Resistin and type 2 diabetes: regulation of resistin expression by insulin and rosiglitazone and the effects of recombinant resistin on lipid and glucose metabolism in human differentiated adipocytes. J Clin Endocrinol Metab 2003 Dec 1;88 (12): 6098-6106
 3. Fisher ff M, Mc Ternan PG, Valsamakis G, Chetty R, Harte AL, Anwar AJ, Starcynski J, Crocker J, Barnett AJ, Mc Ternan CL, Kumar S. Differences in adiponectin protein expression: Effect of fat depots and type 2 diabetic status. Horm Metab Res 2002;34:650-654
 4. Valsamakis G, Chetty R, McTernan PG, Al-Daghri NM, Barnett AH, Kumar S. Fasting serum adiponectin concentration is reduced in Indo-Asian subjects and is related to HDL cholesterol. Diabetes Obes Metab. 2003 Mar;5(2):131-5
 5. Valsamakis G, Chetty R, Kumar S. The management of obesity in type 2 diabetes mellitus. Curr Med Res and Opinion 2002; 18 (1): s75-81
 6. Valsamakis G, Kumar S. Insulin action enhancers for the management of type 2 diabetes mellitus. Exp Opin Pharmacother 2000;1: 1-9

 

Further publications (non ISI)

 

Valsamakis G, Kumar S (Anonymous). Is sibutramine more than a slim hope? Drug and Ther Bulletin; 39 (12):89-92

 

Valsamakis G, Kumar S. Pharmacological treatment of obesity in patients with diabetes. Modern Diabetes Management 2002;3 (3): 9-12

 

Valsamakis G Lasaridis P.“Gastroduodenal ulcer: surgical or pharmaceutical intervention? ”Medizinische Welt” Eds FK Schattauer Verlag Stuttgart 1995: 46: 387 – 390,  Germany

 

Publications submitted: 2

Publications under preparation: 5

ΦΛΩΡΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Use of nutritional supplements contaminated with banned doping substances by recreational adolescent athletes in Athens, Greece. Tsarouhas K, Kioukia-Fougia N, Papalexis P, Tsatsakis A, Kouretas D, Bacopoulou F, Tsitsimpikou C. Food Chem Toxicol 2018;115:447-450.
 2. Characteristics of spontaneous multiple pregnancy in a cohort of Greek women during a period of twenty years. Bothou A, Tsikouras P, Zervoudis S, Lykeridou A, Bacopoulou F, Galazios G, Stefos T, Iatrakis G. Review Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, International Edition 2018;32:51-60.
 3. Serum irisin concentrations in lean adolescents with polycystic ovary syndrome. Bacopoulou F, Athanasopoulos N, Efthymiou V, Mantzou A, Aravantinos L, Vlahopoulos S, Deligeoroglou E. Clin Endocrinol (Oxf) 2018;88(4):585-591.
 4. Disordered eating attitudes and emotional/behavioral adjustment in Greek adolescents. Bacopoulou F, Foskolos E, Stefanaki C, Tsitsami E, Vousoura E. Eat Weight Disord 2017.
 5. Bioimpedance Measurements in Adolescents with Polycystic Ovary Syndrome: A Pilot Study. Geronikolou SA, Bacopoulou F, Cokkinos D. Adv Exp Med Biol 2017;987:291-299.
 6. Vitamin D predictors in polycystic ovary syndrome: a meta-analysis. Bacopoulou F, Kolias E, Efthymiou V, Antonopoulos CN, Charmandari E. Eur J Clin Invest 2017;47:746-755.
 7. Serum kisspeptin concentrations are negatively correlated with body mass index in adolescents with anorexia nervosa and amenorrhea. Bacopoulou F, Lambrou GI, Rodanaki ME, Stergioti E, Efthymiou V, Deligeoroglou E, Markantonis SL. Hormones (Athens) 2017;16:33-41.
 8. Mediterranean diet decreases adolescent waist circumference. Bacopoulou F, Landis G, Rentoumis A, Tsitsika A, Efthymiou V. Eur J Clin Invest 2017;47:447-455.
 9. Sporadic melanotic schwannoma with overlapping features of melanocytoma bearing a GNA11 mutation in an adolescent girl. Tatsi C, Bacopoulou F, Lyssikatos C, Belyavskaya E, Faucz FR, Stratakis CA. Pediatr Blood Cancer 2017;64(6).
 10. External genitalia hypertrophy in an adolescent girl with Sanfilippo syndrome. Bacopoulou F, Apostolaki D, Pons R. Eur J Contracept Reprod Health Care 2016;21:412-3.
 11. Prediabetes and adolescence-trends, causes, effects, and screening. Stefanaki C, Bacopoulou F, Peppa M. US Endocrinology 2016;12:94-8.
 12. Association between problematic internet use, socio-demographic variables and obesity among European adolescents. Tsitsika AK, Andrie EK, Psaltopoulou T, Tzavara CK, Sergentanis TN, Ntanasis-Stathopoulos I, Bacopoulou F, Richardson C, Chrousos GP, Tsolia M. Eur J Public Health 2016;26:617-22.
 13. Genital HPV in children and adolescents: does sexual activity make a difference? Bacopoulou F, Karakitsos P, Kottaridi C, Stefanaki C, Deligeoroglou E, Theodoridou K, Chrousos GP, Michos A. J Pediatr Adolesc Gynecol 2016;29:228-33.
 14. Cancer as a defective network for NF-κB. Vlahopoulos S, Adamaki M, Bacopoulou F, Moschovi M, Cen O. Revista de Medicina e Investigación 2016:67-75.
 15. Dynamic aberrant NF-κB spurs tumorigenesis: a new model encompassing the microenvironment. Vlahopoulos SA, Cen O, Hengen N, Agan J, Moschovi M, Critselis E, Adamaki M, Bacopoulou F, Copland JA, Boldogh I, Karin M, Chrousos GP. Cytokine Growth Factor Rev 2015;26(4):389-403.
 16. Waist circumference, waist-to-hip ratio and waist-to-height ratio reference percentiles for abdominal obesity among Greek adolescents. Bacopoulou F, Efthymiou V, Landis G, Rentoumis A, Chrousos GP. BMC Pediatr 2015;15(1):50.
 17. Impact of a Mindfulness Stress Management Program on Stress, Anxiety, Depression and Quality of Life in Women with Polycystic Ovary Syndrome: a Randomized Controlled Trial. Stefanaki C, Bacopoulou F, Livadas S, Kandaraki A, Karachalios A, Chrousos GP, Diamanti-Kandarakis E. Stress 2015;18(1):57-66.
 18. External-cause mortality among adolescents and young adults in Greece over the millennium’s first decade 2000-09. Bacopoulou F, Petridou E, Korpa TN, Deligeoroglou E, Chrousos GP. J Public Health (Oxf) 2015;37(1):70-77.
 19. Clustering of excess health concerns for electromagnetic fields among health personnel: A quantitative and qualitative approach. Gerakopoulou P, Matsoukis IL, Giagkou N, Dessypris N, Cassimos DC; ENIGMA Group, Petridou ET. *member of the Enigma group. J Health Psychol 2015;20(8):1060-1072.
 20. Stress management and sexual health of young adults: a pilot randomised controlled trial. Dimou PA, Bacopoulou F, Darviri C, Chrousos GP. Andrologia 2014; 46(9):1022-1031.
 21. Influence of hormonal parameters, bone mineral density and bone turnover on fracture risk in healthy male adolescents: a case control study. Papaefthymiou MA, Bakoula C, Sarra A, Papassotiriou I, Chrousos GP, Bacopoulou F. J Pediatr Endocrinol Metab 2014;27(7-8):685-692.
 22. Primary amenorrhea in adolescent girls: normal coitus or not? Always take a look in the physician’s office. Bacopoulou F, Creatsas G, Chrousos GP, Papanikolaou N, Deligeoroglou E. BMC Womens Health 2014;14(1):23.
 23. Assessing the impact of risk-taking behavior on road crash involvement among University students residing in two Mediterranean countries. Antonopoulos CN, Germeni E, Bacopoulou F, Kalampoki V, Maltezos S, Skalkidis I, Daskalopoulou S, Negri E, Petridou E. Safety Science 2011;49(6):933-938.
 24. Reproductive and contraceptive issues in chronically ill adolescents. Bacopoulou F, Greydanus DE, Chrousos GP. Eur J ContraceptReprod Health Care 2010;15(6):389-404.
 25. Suicide in adolescents: a worldwide preventable tragedy. Greydanus DE, Bacopoulou F, Tsalamanios E. Keio J Med 2009;58(2):95-102.
 26. Caffeine versus theophylline for apnea of prematurity: a randomised controlled trial. Skouroliakou M, Bacopoulou F, Markantonis SL. J Paediatr Child Health 2009;45(10):587-592.
 27. Can we be optimistic about asthma in childhood? A Greek cohort study. Bacopoulou F, Veltsista A, Vassi I, Gika A, Lekea V, Priftis K, Bakoula C. J Asthma 2009;46(2):171-174.
 28. Netilmicin in the neonate: pharmacokinetic analysis and influence of parenteralnutrition. Bacopoulou F, Skouroliakou M, Markantonis SL. Pharm World Sci 2009;31(3):365-368.
 29. Menkes disease mimicking non-accidental injury. Bacopoulou F, Henderson L, Philip SG. Arch Dis Child 2006;91(11):919.
 30. A study of once-daily amikacin with low peak target concentrations in intensive care unit patients: pharmacokinetics and associated outcomes. Bacopoulou F, Markantonis SL, Pavlou E, Adamidou M. J Crit Care 2003;18(2):107-113.

 

ΖΩΗ ΣΙΟΥΤΗ

Σιούτη, Ζ., Ίσαρη, Φ., Κουνενού, Κ., & Τσαμπαρλή, Α. (2018). Οικονομική κρίση και γονικότητα παιδιών με νοητική αναπηρία. Βιβλιοθήκη Επιστημών της Αγωγής, Κωδικός ηλ. υποβολής εργασίας (μοναδικός προσδιοριστής): 2738576.

Σιούτη, Ζ. (2017). Η διερεύνηση των στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.

Σιούτη, Ζ., & Τόλης, Ε. (2017). Ο σχολικός εκφοβισμός ως παράγοντας κινδύνου στην ενήλικη ζωή. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.

Σιούτη, Ζ., Δικαίος, Δ., Δαρβίρη, Χ., & Χρούσος, Γ. (2017). Γνωσιακή συμπεριφοριστική παρέμβαση μείωσης του στρες και των συμπτωμάτων της υπνικής άπνοιας. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας Άτομα, Θεσμοί, Κοινωνία: Ο Κόσμος της Ψυχολογίας.

Φιλία, Ι., Βουλβούλη, Μ., Ζαχαριά, Α., Γαλίκα, Α., Λουδοβιώτη, Κ., Σιούτη, Ζ., & Φραγκάκη, Μ. (2016). Εμπειρίες ειδικών ψυχικής υγείας και εθελοντών που εργάζονται με πρόσφυγες. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας: Ζητήματα Πολυπολιτισμικότητας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης στη Συμβουλευτική Ψυχολογία.

Σιούτη, Ζ., Δικαίος, Δ., Δαρβίρη, Χ., & Χρούσος, Γ. (2016). Διαχείριση του αντιλαμβανόμενου στρες σε ασθενείς με υπνική άπνοια, ηλικιακής ομάδας 18-65: Τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη. Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Κωδικός ηλ. υποβολής εργασίας (μοναδικός προσδιοριστής): E582B17CAA25A49CC2257FB70054FABB.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΝΟΥ

Συμμετοχή σε συνέδρια-Ημερίδες:       

                   

 1. 5-7/7/2006 12ο Επιστημονικό συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Σχολής:
 • Νεογνό μητέρας με σακχαρώδη διαβήτη )ελέυθερη ανακοίνωση)
 • Επιπτώσεις σακχαρώδη διαβήτη σε ευπαθείς ομάδες (αναρτημένη ανακοίνωση)
 • Επίδραση των αναισθητικών φαρμάκων στη λειτουργία του θυρεοειδούς.
 1. 12-13/5/2006 3ο Ετήσιο επιστημονικό συνέδριο Ιατρικής Σχολής Αθηνών:
 • Ο ρόλος του SACE στη διάγνωση και θεραπεία της Σαρκοείδωσης.
 • Επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη ως πολυσυστηματική νόσου: έμφαση στην έγκυο και το κύημα.
 1. 20-22/4/2007 13ο Επιστημονικό συνέδριο φοιτητών Ιατρικής Σχολής:
 • Review of the medical literature regarding gestational trauma and the adverse effects on the mother and the fetus on a short-term scale of clinical documentation (ελέυθερη ανακοίνωση)
 • Ο ρόλος και η δράση των φλεγμονωδών κυττάρων στην ανάπτυξη και σοβαρότητα της χρόνιας βρογχίτιδας (ελεύθερη ανακοίνωση)
 • Σακχαρώδης διαβήτης κύησης και οι επιπτώσεις του στο νεογνό (αναρτημένη ανακοίνωση)
 • Φαρμακευτικοί και μη παράμετροι της δευτερογενούς πρόληψης των μετεφραγματικών ασθενών
 • Ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά με τη νεφροπροστασία στο διαβήτη: αρχές και κατευθύνσεις, προτεραιότητες της ενημέρωσης και πρόληψης (αναρτημένη ανακοίνωση)
 • Η απεικόνιση της έσω κροταφικής σκλήρυνσης με τεχνικές τομογραφίας και η σημασία της στην τεκμιρίωση της διάγνωσης των κλινικών εκφάνσεων για τις οποίες αποτελεί υπόβαθρο (αναρτημένη ανακοίνωση)
 • Ανασκόπηση των βιβλιογραφικών δεδομένων, θεραπευτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες αναφορικά με τον κρανιακό τραυματισμό στις παιδικές ηλικίες (αναρτημένη ανακοίνωση)
 • Review of recent publication concerning chorioamnionitis and its complication, options of diagnosis, implication on prognosis and priorities of treatment (αναρτημένη ανακοίνσωση)
 1. 16-18/5/2012 38ο Πανελλήνιο Ιατρικό συνέδριο:
 • Δηλητηριάσεις στον παιδιατρικό πλυθησμό της Πιερίας (ελεύθερη ανακοίνωση)
 1. 1-4/6/2012 50ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο:
 • Τι τρομάζει τους γονείς τη νύχτα (ελεύθερη ανακοίνωση)
 1. 28/5-1/6/2013 31th Annual Meeting of the European Society of Paediatric Infectous:
 • Diversity of Rotavirus genotypes circulating in Greece during the post vaccination era (2008-2012) (αναρτημένη ανακοίνωση)
 1. 30/5-1/6/2015 53ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό συνέδριο:
 • Διακομιδές νεογνών στη ΜΕΝΝ και συσχέτιση με περιγεννητικούς παραμέτρους σε δημόσιο μαιευτήριο το έτος 2004 (αναρτημένη ανακοίνωση)
 • Συχνότητα και αιτιολογία καισαρικών τομών και λοιμωδών νοσημάτων σε δημόσιο μαιευτήριο τοέτος 2014 (αναρτημένη ανακοίνωση)
 • Μηνιγγίτιδα σε έφηβο οφειλόμενη σε ιό απλού έρπητα τύπου 1 (HSV-1) (αναρτημένη ανακοίνωση)
 1. 13-16/5/2015 7th Europaediatrics:
 • Herpes simplex 1 meningitis in a 4 year old boy-Case presentation (αναρτημένη ανακοίνωση)
 • Relation between caesarian section, infection diseases in pregnancy and transportation rates of newborns to the neonatal intensive care unit in a public nursery (αναρτημένη ανακοίνωση)
 1. 17-20/5/2015 6th European Rotavirus Biology Meeting:
 • Rotavirus genotypes circulating in Greece during the post vaccination era (2008-2014) (αναρτημένη ανακοίνωση)
 1. 17-19/6/2016 54ο Πανελλήνιο Παιδιατρικο Συνέδριο:
 • Παρακολούθηση εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών αστικής περιοχής (αναρτημένη ανακοίνωση)
 • Παρουσίαση περιστατικού κυκλικών εμέτων σε έφηβη (αναρτημένη ανακοίνωση)
 1. 8-10/12/2016 8th EiP Excellence in Pediatrics:
 • Cyclic vomiting syndrome in an adolescent girl: a case report
 1. 2-4/6/2017 55ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο:
 • Διακομιδές και έκβαση νεογνών σε ΜΕΝΝ από δημόσιο μαιευτήριο το έτος 2016 (αναρτημένη ανακοίνωση)
 • Συγκριτικά στοιχεία γεννήσεων και λοιπών παραμέτρων σε δημόσιο μαιευτήριο τα ετη 2008 και 2016 (αναρτημένη ανακοίνωση)

 

 

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα περιοδικά:

 

 1. Petridou E, Antonopoulos G. Lavranos G, Mpinou M, Germaeni E, Matsoukis G, Sergentanis T, Let the job market self-regulate. BMJ 2008; (doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.39505.566701.94)
 2. Μπίνου Μ, Γκιάτα Ο, Θεοχάρης Η, Σουλτανίδης Ι, Αγγελής Α, Καρτσίούνης Χρ, Ακτσελή Κ. Τι τρομάζει τους γονείς τη νύχτα. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2015, 32 (2): 210-215

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΝΤΙΣ

ΔημοσιεύσειςΑνακοινώσεις:

 

 1. Apostolaki, V. Efthymiou, A. Mantzou, C. Stefanaki, G. Landis, E. Koniari , F.Bacopoulou. No Differences In Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor Between

Overweight/Obese And Normal Weight Adolescents With Polycystic Ovary

Syndrome “Gynecological Endocrinology the 18th World Congress” 2018

Landis G., Kassi E., Pavlaki K., Efthimiou V., Papanikolaou E., Mantzou A., Chrousos G.P. & Labrou G.I. Stevia Rebaudiana does not Affect Bone Turn-Over Factors after Nutritional Intervention. J Diabetes Treat. 2017 : JDBT-127

Bacopoulou F., Landis G., Rentoumis A., Tsitsika A., Efthymiou V. Mediterranean diet

decreases adolescent waist circumference. Eur J Clin Invest. 2017;47(6):447-455

Fappa E., Efthymiou V., Landis G., Rentoumis A., Doupis J.Validation of the Greek Version of the Diabetes Management Self-Efficacy Scale (GR-DMSES). Adv Ther. 2016;33(1):82-95

 1. Kassi, G. Landis, A. Pavlaki, G.I. Lambrou, A. Mantzou, I. Androulakis, A. Giannakou, E.Papanikolaou and G.P. Chrousos. Long-term effects of Stevia rebaduiana on glucose and lipidprofile, adipocytokines, markers of inflammation and oxidation status in patients with metabolic syndrome. ENDO2016
 2. Kassi, G. Landis, A. Pavlaki, G.I. Lambrou, A. Mantzou, I. Androulakis, A.

Giannakou, E. Papanikolaou and G.P. Chrousos, MD. Acute effects of Stevia rebaduiana extract on postprandial glucose metabolism in patients with metabolic syndrome. ENDO2016

 1. Bacopoulou, V. Efthymiou, M. Papaefthymiou, G. Landis, G.Palaiologos, M. Kaklea, I. Papassotiriou, G.P. Chrousos. Metabolic syndrome in Greek adolescents and the effect of six-month educational/behavioral school interventions ESPE2015

Bacopoulou F., Efthymiou V., Landis G., Rentoumis A. & Chrousos G.P. Waist

circumference, waist to-hip ratio and waist-to-height ratio reference percentiles for abdominal obesity among Greek adolescents. BMC Paediatrics. 2015;4(15):50

 1. Stefanaki.C, M. Papaefthymiou, E. Kolias, G.Landis, G.P. Chrousos, F.Bacopoulou.

Concentrations and Predictors of Circulating Vitamin D in Greek Adolescents in Association with Body Mass Index. ENDO2015

Ε. Κασσή, Γ.Ι. Λάμπρου, Αικ. Παυλάκη, Γ. Λάντις, Σ. Λιβαδάς, Α. Μάντζου, Ε.

Παπανικολάου, Γ.Π. Χρούσος. Μελέτη της βραχείας επίδρασης εκχυλίσματος stevia στο γλυκαιμικό προφίλ ασθενών με μεταβολικό σύνδρομο. 42ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρίας 2015

 1. Valsamakis, D. Papatheodorou, Z. Papadimitriou, G. Landis, E. Kapantais, A.Thomopoulos, G. Mastorakos. Dietary carbohydrates predict maternal hyperinsulinaemia and cord blood visfatin levels inpregnancy compared to total daily caloric intake, fat and proteins. EASD2014

 

ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΤΑΛΑΣ

Ι. Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά :

 

 1. Variations of serum hormone levels in young exercising women. Dionyssiou-Asteriou A., Drakakis P., Vatalas I.-A., Michalas S.

Clin Endocrinol (Oxf) 1999 ; 51(2):258-260.

 1. Serum Lp(a) Lipoprotein Levels in Patients with Atherosclerotic Occlusive Disease of the Lower Extremities.
 2. Dionyssiou-Asteriou, M. Papanastasiou, I.-A. Vatalas and E. Bastounis.

Eur J Vasc Endovasc Surg (2000); 20: 57-60.

 1. Adrenal C19 steroids and serum lipoprotein levels in healthy men.

I.-A. Vatalas and A. Dionyssiou-Asteriou.

Nutr Metab Cardiovasc Dis (2001); 11; 388-393.

 1. Serum Apolipoprotein AI Levels in Diabetic and non-Diabetic Patients with

Atherosclerotic Occlusive Disease of the Lower Extremities.

 1. Dionyssiou-Asteriou, M. Papanastasiou, I.-A. Vatalas and E. Bastounis.

Eur J Vasc Endovasc Surg (2002); 24: 161-165.

 1. Different hormonal and metabolic profile in young women with Polycystic Ovary Syndrome (PCOS): role of obesity.
 2. Vryonidou, I.-A. Vatalas, T. Terzi, V. Loi, C. Phenekos and A. Dionyssiou-Asteriou.

Proceedings of the 12th International Congress of Endocrinology, Lisbon

(Portugal), August 31-September 4, 2004. pp 1385-1389.

 1. Association of Hyperandrogenemic and Metabolic Phenotype with Carotid

Intima-Media Thickens in Young Women with Polycystic Ovary Syndrome.

A.Vryonidou, A. Papatheodorou, A. Tavridou, T. Terzi, V. Loi, I.-A. Vatalas, N. Batakis, C. Phenekos and A. Dionyssiou-Asteriou.

J Clin Endocrinol Metab (2005); 90:2740-2746.

 1. Thyroid Autoimmunity in the current iodine environment.

Papanastasiou L., Vatalas I.-A., Koutras D.A and Mastorakos G.

Thyroid (2007); 17(8): 729-739.

 1. Adrenal disorders and non-alcoholic fatty liver disease

Papanastasiou L. , Fountoulakis S, Vatalas I.-A.

Minerva Endocrinol 2017 Jun; 42(2): 151-163.

 

 

ΙΙ. Κεφάλαια Βιβλίων

 1. Η θυρεοειδική αυτοανοσία στο νέο περιβάλλον ιωδίου.

Λαμπρινή Παπαναστασίου, Ιωάννης-Αναστάσιος Βατάλας, Αντώνιος Δούφας, Γεώργιος Μαστοράκος. Τιμητικός Τόμος Καθηγητού Δημητρίου Κούτρα, 2006, σελ 109-117.

 1. Ο ρόλος της διατροφής.

I.-A. Βατάλας, Λ Παπαναστασίου. Εντατική εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία 12ος κύκλος: Σακχαρώδης Διαβήτης. 6-8 Φεβρουαρίου 2009, σελ. 195-204.

 1. Οξείες επιπλοκές του Σακχαρώδη Διαβήτη: Διαβητική κετοξέωση και υπεργλυκαιμική υπερώσμωση.

Λ Παπαναστασίου, I.-Α. Βατάλας. 2014 Ηλεκτρονικό βιβλίο (e‑endocrinology.gr).

 

ΙΙΙ. Εργασίες σε συνέδρια :

Αναρτημένες ανακοινώσεις

 

α. Συνέδρια εξωτερικού :

 1. Evidence for indirect action of thyroid hormones on atrial natriuretic peptide secretion from human myocardium.

G.N. Koukoulis, D. Pappas, J. Vatalas, N. Simeonides and

Stathogiannis.

IV European Congress of Endocrinology, Sevilla-Spain, 9-13 May 1998.

Abstr. P3-150. Abstract book, edited by F Sáuchez-Franco and J AH Wass..

 1. Steroid hormones and lipoproteins.

I.-A. Vatalas, G. Christopoulou, A. Dionyssiou-Asteriou.

71st European Atherosclerosis Society Congress, Athens, Greece, 26-29     May 1999. Atherosclerosis (1999) 144 (Suppl. 1):127.

 1. Homa correlates with hormonal and athropometric indices in women with PCOS.

A.Vryonidou, I.-A. Vatalas, C. Phenekos and A. Dionyssiou-Asteriou.

5thEuropean Congress of Endocrinology, Turin, Italy, 9-13 June 2001.

Abstr. P-682. Abstract book published by Editrice Kurtis.

 1. Insulin resistance contributes more in lipid profile than hyperandrogenemia

in PCOS.

A.Vryonidou, I.-A. Vatalas, T. Terzi, V. Loi, C. Phenekos and

 1. Dionyssiou-Asteriou.

12th Balkan Congress of Endocrinology and 30th Panhellenic Congress of

Endocrinology and Metabolism. Thessaloniki. Greece, 21-25 May 2003.

Abstr. P-114. Abstract book page 101.

 1. Correlation between serum glucose levels and tumor marker CA 19-9.

A.Thrasyvoulides, E. Faviou, G. Antonakos, I.-A. Vatalas and

 1. Dionyssiou-Asteriou.

12th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation. Neptum, Romania, 15-18 September 2004. Abstr. P-204. Abstract book page 100.

 1. Effect of family history of type 2 diabetes on metabolic status of women

with polycystic ovary syndrome.

A.Vryonidou, I.-A. Vatalas, V. Loi, T. Terzi,      A.  Dionyssiou-Asteriou

and C. Phenekos.

8thEuropean Congress of Endocrinology incorporating the British Endocrine Societies, Glasgow, UK, 1-5 April 2006.

Abstr. P-694.Endocrine Abstracts vol 11, April 2006, published by BioScientifica.

 

β. Συνέδρια εσωτερικού:

 1. Μερικές επίκαιρες απόψεις γύρω από την ψυχική υγεία κατά την αρχαιοελληνική περίοδο.

Ι.-Α. Βατάλας, Γ.Α. Ράπτης, Σ.Γ. Μαρκέτος.

      17ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 1991.

Τόμος Περιλήψεων Εργασιών Συνεδρίου, σελ. 60.

 1. Επίδραση της Χριστιανικής Ανθρωπολογίας του Νεμέσιου, Επισκόπου Εμέσης στη θεωρία περί ψυχικού πνεύματος του Ιωάννη Ακτουάριου.

Γ.Α. Ράπτης, Ι.-Α. Βατάλας, Α. Ευτυχιάδης.

Δ’ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας

των  Ιατρικών Επιστημών “Βυζαντινή Ιατρική”, Πάτρα-Ναύπακτος,

Νοέμβριος 1991.

Τόμος Περιλήψεων Εργασιών Συνεδρίου, σελ. 15.

 1. Η βραχυχρόνια αύξηση της Τ3 αίματος δεν μεταβάλλει την έκκριση της νατριουρητικής ορμόνης μετά φόρτιση με φυσιολογικό ορό.

Γ.Κουκούλης, Δ. Παππάς, Ι. Βατάλας, Ν. Συμεωνίδης, Δ. Σπέντζος.

23ο   Πανελλήνιο Ενδοκρινολογικό Συνέδριο, Αθήνα 1996.

Τόμος Περιλήψεων Εργασιών Συνεδρίου, σελ. 119.

 1. Απουσία μεταβολών της νατριουρητικής ορμόνης πλάσματος παρά την αύξηση της συσταλτικότητας της αριστεράς κοιλίας μετά βραχυχρόνια αύξηση των επιπέδων Τ3 αίματος.

Γ.Ν. Κουκούλης, Δ. Παππάς, Ι. Βατάλας, Ν. Συμεωνίδης, Σ.Λιβαδάς και

Ε. Σταθογιάννης.

25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα 1998.

Τόμος Περιλήψεων Εργασιών Συνεδρίου, σελ. 89.

 1. Stiff-man syndrome σε ασθενή με πολλαπλή υποφυσιακή ανεπάρκεια.

Κ.Τζιώρας, Α. Βρυωνίδου, Ι. Βατάλας, Ε. Χρόνη, Α. Παπαδημητρίου, Κ.Φαινέκος.

26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα

1999.

Τόμος Περιλήψεων Εργασιών Συνεδρίου, σελ. 124.

 1. Οικογενής μεγαλακρία.

Κ.Τζιώρας, Α. Βρυωνίδου, Ι. Βατάλας, Κ.Φαινέκος.

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Λευκωσία, Κύπρος, 2000.

Τόμος Περιλήψεων Εργασιών Συνεδρίου, σελ. 138.

 1. Η SHBG αποτελεί έναν ισχυρό προγνωστικό δείκτη πρώϊμης αθηροσκλήρυνσης σε νεαρές ενήλικες με PCOS.

Α. Βρυωνίδου, Ι.-Α. Βατάλας,  Α. Παπαθεοδώρου, Ν. Μπατάκης, Κ. Φαινέκος και Α. Διονυσίου-Αστερίου.

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Ιωάννινα

2002.

Τόμος Περιλήψεων Εργασιών Συνεδρίου, σελ. 80.

 1. Καρκινικοί δείκτες και επίπεδα γλυκόζης ορού.

Θρασυβουλίδης Α, Φαβίου Ε., Αντωνάκος Γ., Βατάλας Ι.-Α., Σταθοπούλου Ε., Κόντος Φ., Κοντέλια Γ., Δήμα Κ., Διονυσίου-Αστερίου Α.

1Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοχημείας, Αθήνα 14-17 Απριλίου 2005.’’

 1. Μεταβολικές παράμετροι σε γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών

ωοθηκών προ και μετά τη χορήγηση αντισυλληπτικών δισκίων’’.

Α. Βρυωνίδου, Ι.-Α. Βατάλας,  Θ. Τερζή, Β. Λόη, Μ. Κωνσταντινίδου,

Ι.  Λιώσης, Α. Διονυσίου-Αστερίου και Κ. Φαινέκος.

33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα 29-31

Μαρτίου 2006.

Τόμος Περιλήψεων Εργασιών Συνεδρίου, σελ. 24.

 

 1. Ομιλίες σε συνέδρια
 1. Ο ρόλος της διατροφής.

Εντατική εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία 12ος κύκλος: Σακχαρώδης

Διαβήτης. Αθήνα 6-8 Φεβρουαρίου 2009.

 1. Οξείες επιπλοκές ΣΔ-ΙΙ

4Ο Πανελλήνιο Κλινικό Φροντιστήριο Ενδοκρινολογικών Παθήσεων. Αθήνα 20-22 Σεπτεμβρίου 2013.

 1. Οζώδης νόσος του θυρεοειδούς

Επιστημονικό Συμπόσιο: Ενδοκρινοπάθειες στην καθημερινή κλινική πράξη του παθολόγου. Θεσσαλονίκη 6-8 Δεκεμβρίου 2013.

 1. Σακχαρώδης Διαβήτης: « ένα πανόραμα…»

στο συμπόσιο: Διαβήτης και οφθαλμός. 41ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα 10-13 Ιουνίου 2015.

 1. Θυρεοτοξική κρίση.

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία. Θεσσαλονίκη 22-26 Φεβρουαρίου 2017.