ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Όσοι απευθύνονται στη Μονάδα έχουν πρόσβαση σε πλήθος παροχών που  καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας: ενδοκρινολογική, διαιτολογική, ψυχολογική εκτίμηση και διεξαγωγή ορμονολογικών εξετάσεων. Η φιλοσοφία των υπηρεσιών μας βασίζεται στην ολοκληρωμένη φροντίδα και υποστήριξη του ασθενούς, ώστε να διατηρήσει την σωματική και πνευματική του ευεξία και να προφυλαχθεί από παθήσεις.

Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας, διασφαλίζουν την πνευματική σταθερότητα του ασθενούς που μπορεί να κλονίζεται από ή να ενισχύει προβλήματα υγείας. Επίσης, συνεισφέρει στην καταπολέμηση του stress και την υιοθέτηση μίας πιο υγιούς στάσης ζωής, η οποία θωρακίζει τους πάσχοντες συναισθηματικά, ώστε να ανταπεξέλθουν στα υγειονομικά ζητήματα και να διάγουν μία φυσιολογική καθημερινότητα. Εξάλλου, ψυχική και σωματική υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες.

Η Μονάδα εξασφαλίζει την παροχή ποιοτικής φροντίδας για τη ψυχική υγεία που να καλύπτει, πέραν από τη θεραπεία και την αποκατάσταση, τους τομείς της πρόληψης των ψυχικών διαταραχών, καθώς και τον τομέα της προαγωγής της ψυχικής υγείας και των υγειών διαπροσωπικών σχέσεων. Η οργάνωση της φροντίδας αυτής θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του ατόμου και της οικογένειάς του.

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

  • Ατομική ψυχοθεραπεία παιδιών και ενηλίκων
  • Θεραπεία ζεύγους
  • Οικογενειακή θεραπεία
  • Διαχείριση άγχους, στρες, κρίσεων πανικού
  • Κατάθλιψη, φοβίες, διαπροσωπικές σχέσεις
  • Τεστ προσωπικότητας για ενήλικες
  • Τεστ νοημοσύνης για παιδιά και εφήβους με το WISC-V
  • Συμβουλευτική υποστήριξη γονέων
  • Συμβουλευτική παιδιών και εφήβων
  • Επαγγελματικός προσανατολισμός

Η Πέμπτη έκδοση της κλίμακας WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children Fifth Edition) αποτελεί την πλέον πιο συχνά χρησιμοποιούμενη έγκυρη και αξιόπιστη κλίμακα αξιολόγησης της νοημοσύνης για παιδιά και εφήβους, ηλικίας από 6 ετών και 0 μηνών έως 16 ετών και 11 μηνών. Η χορήγηση της κλίμακας νοημοσύνης γίνεται ατομικά με το παιδί από ψυχολόγο με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και κατάλληλα εκπαιδευμένο στη χορήγηση του WISC-V.

Η κλίμακα νοημοσύνης για παιδιά και εφήβους αποτελείται από πέντε διαφορετικούς δείκτες νοημοσύνης (Δείκτης Λεκτικής Κατανόησης, Δείκτης Οπτικοχωρικής Αντίληψης, Δείκτης Ρέοντα Συλλογισμού, Δείκτης Εργαζόμενης Μνήμης και Δείκτης Ταχύτητας Επεξεργασίας) και το Γενικό Δείκτη Νοημοσύνης.

Τα αποτελέσματα της κλίμακας WISC-V μπορούν να αναδείξουν τις δυνατότητες και της δυσκολίες του παιδιού, να αποκλείσουν ζητήματα διαφοροδιάγνωσης και να οδηγήσουν στην κατάλληλη παρέμβαση και εκπαίδευση. Για την ολοκληρωμένη διάγνωση και την αξιολόγηση παιδιών και εφήβων, χρησιμοποιούνται συνεπικουρικά η κλινική συνέντευξη με τους γονείς και τα παιδιά και η χρήση άλλων ψυχομετρικών εργαλείων και τεχνικών.