ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΛΤΙΚΗ

 1. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ: 37

 

 1. Σαλτίκη Κ, Μαυρουδής Κ

Μετεμμηνοπαυσιακή Oστεοπόρωση: Ποια άτομα κινδυνεύουν, πότε και πώς ελέγχονται (Ανασκόπηση).

Στον τιμητικό τόμο του καθηγητού Δημ. Κούτρα, σελ 211-222, Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2006.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2007», σελ. 109-116

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2007.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων των παραθυρεοειδών

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2007», σελ. 104-108.

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2007.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2008», σελ. 103-115

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2008.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων των παραθυρεοειδών

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2008», σελ. 97-101.

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2008.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Αντίσταση στις θυρεοειδικές ορμόνες

Στο: «ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ»,  σελ. 415-430.

Έκδοση Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας. Αθήνα, 2008.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου

Στο: «Θεραπευτική των συχνότερων νοσημάτων εσωτερικής παθολογίας»,  σελ. 402-405.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα, 2008.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2009», σελ. 103-115.

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2009.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων των παραθυρεοειδών

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2009», σελ. 97-101.

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2009.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2010», σελ. 85-89.

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2010.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων των παραθυρεοειδών

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2010», σελ. 91-98.

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2010.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Νοσήματα προσθίου λοβού υποφύσεως

Στο: «Εσωτερική παθολογία» 2η έκδοση 2010, σελ 567-578

Επιστημονικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα, 2010.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Κωνάριο και μελατονίνη

Στο: «Εσωτερική παθολογία» 2η έκδοση 2010, σελ 582-583

Επιστημονικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα, 2010.

 

 1. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ.

Παθήσεις θυρεοειδούς

Στο: «Εσωτερική παθολογία» 2η έκδοση 2010, σελ 584-5596

Επιστημονικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα, 2010.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Παθήσεις παραθυρεοειδών αδένων και διαταραχές ασβεστίου

Στο: «Εσωτερική παθολογία» 2η έκδοση 2010, σελ 597-608

Επιστημονικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα, 2010.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2010».

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2010.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων των παραθυρεοειδών

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2010»

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2010.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2011».

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2011.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων των παραθυρεοειδών

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2011»

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2011.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2012».

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2012.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων των παραθυρεοειδών

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2012»

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2012.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2013».

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2013.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων των παραθυρεοειδών

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2013»

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2013.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων των παραθυρεοειδών

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2014»

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2014.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων της υπόφυσης

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2014»

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2014.

 

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς

e-ενδοκρινολογία, ηλεκτρονική έκδοση της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρίας, 2014

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου

Στο: «Θεραπευτική των συχνότερων νοσημάτων εσωτερικής παθολογίας»,  σελ. 402-405.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα, 2008.

 

 1. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ.

Διαταραχές του μεταβολισμού του ασβεστίου

Στο: «Εσωτερική παθολογία» 3η έκδοση

Επιστημονικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα, 2016.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Παθήσεις θυρεοειδούς

Στο: «Εσωτερική παθολογία» 3η έκδοση

Επιστημονικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα, 2016.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων των παραθυρεοειδών

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2015»

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2015.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων της υπόφυσης

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2015»

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2015.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων των παραθυρεοειδών

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2016»

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2016.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων της υπόφυσης

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 16»

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2016.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων των παραθυρεοειδών

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2016»

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2017.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ.

Εξελίξεις στην αντιμετώπιση των νοσημάτων της υπόφυσης

Στο: «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2016»

Υπεύθυνος Έκδοσης: Μ.Α. Δημόπουλος.

Έκδοση Θεραπευτικής Κλινικής Εθνικού Πανεπιστημίου.

Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα, 2017.

 

 

 1. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΞΕΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

 

 1. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, PAPPA T.

Medullary Thyroid Carcinoma

Reference Module in Biomedical Sciences http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-801238-3.90367-2, Elsevier (2015)

 

 1. M. ALEVIZAKI, K. SALTIKI, G. SIMEAKIS, T. PAPPA

Medullary Thyroid Carcinoma (MTC): diagnosis, treatment and follow-up.

Thyroid and neuroendocrine tumour markers, Springer Book (2017)

 

 1. M. ALEVIZAKI, K. SALTIKI, T. PAPPA

“Medullary Thyroid Carcinoma” Thyroid Gland section, Encyclopedia of Endocrine Diseases, 2nd Edition, in press, 2018

 

 

VIII) Δημοσιεύσεις

 

 1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: 32

 

 1. SALTIKI K, DOUKAS CH, KANAKAKIS J, ANASTASIOU E, MANTZOU E, ALEVIZAKI M.

Severity of cardiovascular disease in women: relation with exposure to endogenous estrogen.

Maturitas, 2006;55:51-57.

 

 1. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, MANTZOU E, ANASTASIOU E, HUHTANIEMI I.

The adrenal gland may be a target of LH action in postmenopausal women.

Eur J Endocrinol, 2006;154:875-881.

 

 1. SALTIKI K, ALEVIZAKI M.

Coronary heart disease in postmenopausal women; The role of endogenous estrogens and their receptors.

Hormones, 2007;6:9-24.

 

 1. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, XITA N, KANAKAKIS I, MANTZOU E, GEORGIOU I, SARIKA H-L.

Severity of Cardiovascular Disease in Women: Associations with Common Estrogen Receptor Alpha Polymorphic Variants.

Eur J Endocrinol, 2007;56:489-496.

 

 1. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, XITA N, CIMPONERIU A, STAMATELOPOULOS K, MANTZOU E, DOUKAS C, GEORGIOU I.

The importance of the (TAAAA)n alleles at the SHBG gene promoter for the severity of coronary artery disease in postmenopausal women.

Menopause, 2008;15:461-8.

 

 1. SALTIKI K, VOIDONIKOLA P, STAMATELOPOULOS K, MANTZOU E, PAPAMICHAEL C, ALEVIZAKI M.

Association of thyroid function with arterial pressure in normotensive and hypertensive euthyroid individuals: A cross-sectional study.

Thyroid Res, 2008 Sep 29;1(1):3.

 

 1. SALTIKI K, CIMPONERIU A, LILI K, PEPPA M, ANASTASIOU E, ALEVIZAKI M.

Severity of coronary artery disease in postmenopausal diabetic women.

Hormones (Athens), 2008;7:148-155.

 

 1. ALEVIZAKI M, MANTZOU E, CIMPONERIU A, SALTIKI K, PHILIPPOU G, WIERSINGA W.

The Pro(12)Ala PPARgamma gene polymorphism: possible modifier of the activity and severity of thyroid associated orbitopathy (TAO).

Clin Endocrinol, 2009;70:464-8.

 

 1. SALTIKI K, MANTZOU E, DOUKAS C, KANAKAKIS I, LAZAROS L, GEORGIOU I, ALEVIZAKI M.

Estrogen Receptor Beta Gene Variants may be Associated with More Favorable Metabolic Profile in Postmenopausal Women Undergoing Coronary Angiography.

Exp Clin Endocrinol Diabetes, 2009;117:610-615.

 

 1. DOUPIS J, STAVRIANOS CH, SALTIKI K, MANTZOU E, MASTROKOSTOPOULOS A, ALEVIZAKI M.

Thyroid volume, selenium levels and nutritional habits in outpatients in southwestern Albania. 

Hormones (Athens), 2009;8:296-302.

 

 1. ALEVIZAKI M, PAPAGEORGIOU G, RENTZIOU Ι, SALTIKI K, MARAFELIA P, LOUKARI E, KOUTRAS DA, DIMOPOULOS MA.

Increasing prevalence of papillary thyroid carcinoma in recent years in Greecs: the majority are incidental.

Thyroid, 2009;19:749-54.

 

 1. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, STAMATELOPOULOS K, VOIDONIKOLA P, MANTZOU E, PAPAMICHAEL CH.

Free Thyroxin is an independent predictor of subcutaneous fat in euthyroid individuals.

Eur J Endocrinol, 2009;161:459-65.

 

 1. Terzidis K, Panoutsopoulos A, Mantzou A, Tourli P, Papageorgiou G, Saltiki K, Mara C, Alevizaki M.

Lower early morning plasma cortisol levels are associated with thyroid autoimmunity in the elderly

Eur J Endocrinol, 2010;162:307-13.

 

 1. K Saltiki, G Papageorgiou, P Voidonikola, E Mantzou, K Xiromeritis, C Papamichael, M Alevizaki, K Stamatelopoulos.

Endogenous estrogen levels are associated with endothelial function in males independently of lipid levels

Endocrine,  2010;37:329-335.

 

 1. Terzidis K, Panoutsopoulos A, Mantzou A, Tourli P, Papageorgiou G, Saltiki K, Tsagalis G, Mara C, Alevizaki M.

Cortisol levels and metabolic parameters in middle- and advanced- age subjects: associations with age

Journal of Endocrinological investigation 2011;34:398-402

 

 1. Katerina Saltiki, Adriana Cimponeriu, Maria Garofalaki, Lida Sarika, Alexandra Papathoma, Kimon Stamatelopoulos, Maria Alevizaki

Severity of coronary artery disease in women: association with the androgen receptor gene CAG(n) repeat polymorphism

Menopause 2011;18:1225-31

 

 1. ANASTASIOU E, VASILEIOY V, ATHANASIADOU A, STAVRIANOS C, SALTIKI K, ALEVIZAKI M

Phenotypic and metabolic characteristics of women with isolated hyperglycemia in pregnancy. Is the time point important?

Diabetes Research and Clinical Practice, 2010; 90:333-8

 

 1. Tzanela M, Mantzou E, Saltiki K, Tampourlou M, Kalogeris N, Hadjidakis D, Tsagarakis S, Alevizaki M

Clinical and biochemical impact of BCL1 polymorphic genotype of the glucocorticoid receptor gene in patients with adrenal incidentalomas.

Journal of Endocrinological investigation 2012;35:395-400

 

 1. Pappa T, Vemmos K, Saltiki K, Mantzou E, Stamatelopoulos K, Alevizaki M

DHEAS: a biomarker of stroke severity and functional outcome in a female population suffering an acute stroke?

Metabolism 2012;61:84-91

 

 1. K Saltiki, K Stamatelopoulos, P Voidonikola, L Lazaros, E Mantzou, I Georgiou, E Anastasiou, C Papamichael, M Alevizaki

Association of the SHBG gene promoter polymorphism with early markers of atherosclerosis in apparently healthy women

Atherosclerosis 2011;219:205-10.

 

 1. H Doukas, K Saltiki, K Terzidis, A Mantzou, L Sarika, A Cimponeriu, P Sfikakis, M Alevizaki

Hormonal parameters and sex hormone receptor gene polymorphisms in males with autoimmune diseases

Rheumatol Int. 2013;33:575-82

 

 1. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, RENTZIOU G, PAPATHOMA A, SARIKA L, VASILEIOU V, ANASTASIOU E.

Medullary thyroid carcinoma: the influence of policy changing in

clinical characteristics and disease progression.

Eur J Endocrinol. 2012;167:799-808.

 

 1. ALEVIZAKI M, KYRATZOGLOU E, BAMIAS A, TZANELA M, DIMOPOULOS MA, SALTIKI K.

Metachronous appearance of second malignancies in medullary thyroid carcinoma (MTC) patients: a diagnostic challenge and brief review of the literature.

Endocrine. 2013;44:610-5

 

 1. RENTZIOU G, SALTIKI K, MANIOS E, STAMATELOPOULOS K, KOROBOKI E, VEMMOU A, MANTZOU E, ZAKOPOULOS N, ALEVIZAKI M.

Effects of recombinant human thyrotropin administration on 24-hour arterial pressure in female undergoing evaluation for differentiated thyroid cancer. Int J Endocrinol. 2014;2014:270213.

 

 1. SALTIKI K, RENTZIOU G, STAMATELOPOULOS K, GEORGIOPOULOS G, STAVRIANOS C, LAMBRINOUDAKI E, ALEVIZAKI M.

Small medullary thyroid carcinoma: post-operative calcitonin rather than tumour size predicts disease persistence and progression.

Eur J Endocrinol. 2014;17:117-26.

 

 1. GYFTAKI RLIACOS CPOLITI ELIONTOS M, SALTIKI K, PAPAGEORGIOU TTHOMAKOS N,HAIDOPOULOS DRODOLAKIS AALEVIZAKI M,BAMIAS ADIMOPOULOS MA

Differential transcriptional and protein expression of thyroid-stimulating

hormone receptor in ovarian carcinomas.

Int J Gynecol Cancer. 2014;24:851-6

 

27. ALEVIZAKI M, SALTIKI K. Primary hyperparathyroidism in MEN2 syndromes.

Recent Results Cancer Res. 2015;204:179-86

28. SARIKA HL, PAPATHOMA A, GAROFALAKI M, SALTIKI K, PAPPA T, PAZAITOU-PANAYIOTOU K, ANASTASIOU E, ALEVIZAKI M.

Genetic screening of patients with medullary thyroid cancer in a referral center in Greece during the past two decades.

Eur J Endocrinol. 2015;172:501-9

29. K SALTIKI, L SPANOU, M ALEVIZAKI Τhe utility of fine needle aspiration in the management of thyroid nodulesHellenic Journal of Surgery, SPRINGER. 2015;87:14-17 30. GIANNAKOU M, SALTIKI K, MANTZOU E, LOUKARI E, PHILIPPOU G, TERZIDIS K, LILI K, STAVRIANOS C, KYPRIANOU M, ALEVIZAKI MRAGE polymorphisms and oxidative stress levels inHashimoto’s thyroiditis.Eur J Clin Invest. 2017;47:341-347 31. SALTIKI KATERINA, SIMEAKIS GEORGE, ANAGNOSTOU ELLI, ZAPANTI EVANGELIA, ANASTASIOU ELENI, ALEVIZAKI MARIA      Worse outcome in sporadic compared to familial medullary thyroid cancer despite similar stage at diagnosis Head And Neck, submitted, 2017 32. KATERINA SALTIKI, ELLI ANAGNOSTOU, GEORGE SIMEAKIS, SOFIA KOUKI, ANASTASIA ANGELOPOULOU, LEDA SARIKA, ALEXANDRA PAPATHOMA, MARIA ALEVIZAKIFamilial MTC with ret exon 8 gly533cys mutation: origin and prevalence of second malignancyEndocrine Connections 2017; 6:676-684

 

 1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: 2

 

 1. Κ. Σαλτίκη

Το Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών

Διαβητολογικά Νέα, τεύχος 25. Έκδοση Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας,

Αθήνα, Ιαν. 2004.

 

 1. Κ. Σαλτίκη

Ορμονική αντισύλληψη. Η χρήση της στη διαβητική γυναίκα Διαβητολογικά Νέα,  τεύχος 28 , Έκδοση Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, Αθήνα, Οκτ. 2004.

 

 

 1. IX) Ανακοινώσεις

 

 1. Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια: 69

 

 1. Papadopoulos A, Panos G, Saltiki A, Boulmetis G, Grigoriou P, Stergiou GD.

Viral load and CD4 T-Lymphocyte changes of HIV infected patients under antiretroviral therapy including protease inhibitors (1998)

4  International Congress on drug therapy in HIV infection, Glasgow, UK 8-12/11/1998. AIDS 1998, vol. 12, suppl. 4, p. 72

 

 1. A Polymeris, G Toloumis, K. Mavroudis, C. Saltiki, S. Thanou, A. Pardalakis, PD. Papapetrou

Calcitonin in men is not related to sex steroids (2003)

12 Balcan Congress of Endocrinology and metabolism – 30 Panhellenic congress of Endocrinology and Metabolism, Θεσσαλονίκη, 21-25/5/2003. Book of Αbstracts p. 106

 

 1. ANASTASIOU E, SALTIKI A, KORAKOVOUNI A, STAVRIANOS H, ZAPANTI E, PHILIPPOU G0, ALEVIZAKI M, ANTSAKLIS A.

      Characteristics of women with GDM who do not appear for glucose reevaluation postpartum

40th Annual Meeting of the EASD. Munich, September 5-9, 2004.

Diabetologia 47 (suppl. 1), p. A359.

 

 1. K. Saltiki, E. Kiapekou, P. Tourli, E. Zapanti, M. Alevizaki, E. Anastasiou

Continuous Glucose monitoring in normal pregnant women and pregnant women with only one abnormal value in OGTT

      37 DPSG Annual Meeting (Diabetes PRegnancy Study Group), Myconos, 15-18/9/2005, Book of Abstracts p. 17.

 

 1. SALTIKI K, DOUKAS C, ANASTASIOU E, KANAKIS J, MANTZOU E, ALEVIZAKI M.

      Cardiovascular disease in women: Relation with hormonal and metabolic parameters

7 European Congress of Endocrinology, European Society of Endocrinology Annual Congress. Goteborg-Sweden, September 3-7, 2005. Book of Abstracts, p. 298.

 

 1. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, MANTZOU E, ANASTASIOU E, HUHTANIEMI I.

The adrenal gland may be a target of LH action in postmenopausal women

Endocrine Society Meeting. Boston, 24-27 June 2006, ENDO 2006. Book of Abstracts, P 3 536, p. 773.

 

 1. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, KANAKAKIS I, CIMPONERIU A, ALEVIZAKI C, GEORGIOU I, ANASTASIOU E.

The severity of cardiovascular disease in women is modified by estrogen receptor alpha polymorphic variants

8 European Congress of Endocrinology, European Society of Endocrinology Annual Congress. Glasgow, 1-5 April 2006.  Endocrine Abtracts, p. 332.

 

 1. SALTIKI K, VOIDONIKOLA PT, STAMATELOPOULOS K, CHRYSSOHOOU EL, PAPAMICHAEL CH, ALEVIZAKI M.

Association of Sex Hormone-Binding Globulin (SHBG) levels with measures of adiposity and metabolic profile in apparently healthy individuals

9 European Congress of Endocrinology, European Society of Endocrinology Annual Congress. Budapest, May 2007. Book of Abstracts, P234.

 

 1. SALTIKI K, XITA N, CIMPONERIU A, KANAKAKIS I, MANTZOU E, DOUKAS CH, GEORGIOU I, ALEVIZAKI M.

Longer TAAAA(n) alleles at the SHBG gene promoter are associated with more severe Coronary Artery Disease  (CAD) in postmenopausal women

9 European Congress of Endocrinology, European Society of Endocrinology Annual Congress.

Budapest, May 2007. Book of Abstracts, OC6.6. (Προφορική παρουσίαση)

 

 1. ALEVIZAKI M, STAMATELOPOULOS K, SALTIKI K, VOIDONIKOLA PT, MANTZOU E, CHRYSSOHOOU E, TOURLI P, PAPAMICHAEL C.

Significant associations of regional adiposity as measured by ultrasound with Sex Hormone-Binding Globulin (SHBG) levels and metabolic profile in apparently healthy individuals

89  Annual Meeting of the Endocrine Society. Toronto, June 2-5, 2007.

ENDO 2007, Program and Abstracts, Ρ1-69, p. 172-173.

 

 1. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, XITA N, CIMPONERIU A, KANAKAKIS I, MANTZOU E, DOUKAS CH, GEORGIOU I.

Longer TAAAA(n) alleles at the SHBG gene promoter are associated with more severe Coronary Artery Disease  (CAD) in postmenopausal women

89  Annual Meeting of the Endocrine Society. Toronto, June 2-5, 2007.

ENDO 2007, Program and Abstracts, p. 110-111.

(Προφορική παρουσίαση στο Αμερικανικό Συνέδριο Ενδοκρινολογίας) OR 27-5.

 

 1. DOUPIS J, MANTZOU E, MASTROKOSTOPOULOS A, SALTIKI K, STAVRIANOS CH, ALEVIZAKI M.

Association of thyroid volume with nutritional habits in southwestern Albania

32  Annual Meeting of the European Thyroid Association.

Leipzig Germany, September 1-5, 2007. Hormone Research 2007 68, suppl, p. 85.

 

 1. ALEVIZAKI M, MANTZOU E, CIMPONERIU A, SALTIKI K, PHILIPPOU G, WIERSINGA W.

The Pro12Ala PPARgamma gene polymorphism is associated with less severe and less active Graves’ Orbitopathy (GO)

32 Annual Meeting of the European Thyroid Association. Leipzig Germany, September 1-5, 2007. Hormone Research 2007 68, suppl, p. 62.

 

 1. SALTIKI K, VOIDONIKOLA P, MANTZOU E, STAMATELOPOULOS K, PAPAMICHAEL C, ALEVIZAKI M.

Association of thyroid function with measures of adiposity and metabolic profile in apparently healthy individuals 

33 Annual Meeting of the European Thyroid Association. Chalkidiki, September 20-24, 2008. Hormones 7: suppl, p. 23. (Προφορική παρουσίαση)

 

 1. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, VOIDOLIKOLA E, ANASΤASIOU E, STAMATELOPOULOS K, PAPAMICHAEL C.

Association of thyroid function with arterial pressure in euthyroid individuals 

33  Annual Meeting of the European Thyroid Association. Chalkidiki, September 20-24, 2008. Hormones 7: suppl, p. 60.

 

 1. TERZIDIS K, SALTIKI K, MANTZOU E, PAPAGEORGIOU C, ZAPANTI E, ANASTASIOU E, CHROUSOS G, ALEVIZAKI M.

Bcl1 polymorphism of the glucocorticoid receptor gene in patients with autoimmune thyroid disease

33 Annual Meeting of the European Thyroid Association. Chalkidiki, September 20-24, 2008.

Hormones 7: suppl, p. 97.

 

 1. PAPAGEORGIOU G, RETZIOU Ι, SALTIKI K, MARAFELIA P, LOUKARI E, KOUTRAS DA, ALEVIZAKI M.

Trends in the incidence of follicular (FTC) and papillary (PTC) carcinoma in Greece: results in one centre, 1963-2007

33  Annual Meeting of the European Thyroid Association. Chalkidiki, September 20-24, 2008. Hormones 7: suppl, p. 109.

 

 1. 18. DOUPIS J, SALTIKI K, MANTZOU E, MASTROKOSTOPOULOS A, STAVRIANOS CH, ALEVIZAKI M.

Thyroid volume selenium levels and nutritional habits in southwestern Albania. 

10 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology Annual Congress. Berlin May 3-8, 2008. Book of Abstracts, vol. 16, P761.

 

 1. SALTIKI K, VOIDONIKOLA P, LAZAROS L, STAMATELOPOULOS K, MANTZOU E, GEORGIOU I, ANASTASIOU E, PAPAMICHAEL CH, ALEVIZAKI M.

Association of the SHBG gene promoter polymorphism with early markers of atherosclerosis in apparently healthy women

10 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology Annual Congress. Berlin, May 3-8, 2008.

Book of Abstracts, vol. 16, OC6.5. (Προφορική παρουσίαση)

 

 1. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, VOIDONIKOLA P, LAZAROS L, STAMATELOPOULOS K, MANTZOU E, GEORGIOU I, PAPAMICHAEL CH.

SHBG gene promoter polymorphism and early markers of atherosclerosis in apparently healthy women

90 Annual Meeting of the Endocrine Society. ENDO 2008. San Francisco, 2008.

Book of Abstracts, p. 327.

 

 1. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, CIMPONERIU A, GAROFALAKI M, MANTZOU E, STAMATELOPOULOS K.

Severity of coronary artery disease in women: association with the androgen receptor gene CAG(n) repeat polymorphism

90  Annual Meeting of the Endocrine Society. San Francisco, 2008. ENDO 2008 OR 55-2. Book of Abstracts, p. 171.

(Προφορική παρουσίαση στο Αμερικανικό Συνέδριο Ενδοκρινολογίας)

 

 1. ALEVIZAKI M, TOURLI P, TERZIDIS K, PAPAGEORGIOU G, SALTIKI K, MANTZOU E.

Morning plasma cortisol levels and metabolic parameters in elderly ambulatory subjects

90 Annual Meeting of the Endocrine Society. San Francisco, 2008. ENDO 2008.

Book of Abstracts, p. 426-427.

 

 1. M Alevizaki, K Saltiki, A Cimponeriu, M Garofalaki, E Mantzou, K Stamatelopoulos

Androgen Receptor gene CAG(n) Repeat polymorphism and coronary artery disease (CAD) in women

11 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Istanbul, 2009. Endocrine Abstracts, vol. 20, P669.

 

 1. K Saltiki, K Stamatelopoulos, P Voidonikola, E Mantzou, C Papamichael, M Alevizaki

Endogenous estrogen levels are associated with endothelial function in males independently of lipid levels

11 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Istanbul, 2009. Endocrine Abstracts, vol 20, P355.

 

 1. K Saltiki, K Stamatelopoulos,P Voidonikola,E Mantzou, C Papamichael, M Alevizaki.

Thyroid function tests (TFTs), measures of adiposity and metabolic syndrome in apparently healthy euthyroid individuals

11 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Istanbul, 2009. Endocrine Abstracts, vol 20, P455.

 

 1. G. Rentziou, A. Athanasiadou, E. Kyratzoglou, K. Saltiki, E. Zapanti, E. Anastasiou, M. Alevizaki

Hashimoto’s thyroiditis: Epidemiological data and disease outcome

34  Annual Meeting of the European Thyroid Association,  Lisbon, 2009

Book of Abstracts, p.117.

 

 1. 27. M Alevizaki, E Mantzou, K Saltiki, K Terzidis, W Wiersinga

The Bcl1 Glucocorticoid receptor gene polymorphism and treatment in severe Graves’ ophthalmopathy (GO)

34 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Lisbon, 2009

Book of Abstracts, p. 48.

 

 1. Terzidis K, Panoutsopoulos A, Tourli P, Mantzou A, Papageorgiou G, Saltiki K, Mara C, Alevizaki M.

Indices of thyroid autoimmunity and cortisol levels: associations with age in an elderly ambulatory population

34 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Lisbon, 2009

Book of Abstracts, p. 60.

 

 1. K Stamatelopoulos, K Saltiki, E Mantzou, P Voidonikola,C Papamichael, M Alevizaki

Subjects homozygous for the BCL1 polymorphism of Glucocorticoid receptor gene may have an increased risk for impaired endothelial function

12 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Prague, 2010. Book of abstracts, P135.

 

 1. K Saltiki, E Mantzou, E Anastasiou, Pappa T, Huhtaniemi I, Alevizaki M

The polymorphic Alu1 variant of ERbeta may modulate the feedback regulation of LH secretion

12 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology Annual Congress, Prague, 2010. Book of abstracts, P353.

 

 

 1. Retziou G, Manios E, Mantzou E, Saltiki K, Michas F, Zakopoulos N, Alevizaki M

Effects of rhTSH administration on 24hr arterial pressure in subjects undergoing evaluation for differentiated thyroid cancer                   

12 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Prague, 2010. Book of abstracts, P789.

 

 1. RETZIOU G, MANIOS E, MANTZOU E, SALTIKI K, MICHAS F, ZAKOPOULOS N, ALEVIZAKI M

Effects of rhTSH administration on 24hr arterial pressure in subjects undergoing evaluation for differentiated thyroid cancer                   

35 Annual Meeting of the European Thyroid Association, and International Thyroid congress, Paris, 2010, Book of Abstracts

 

 1. K. TERZIDIS, L. SARIKA, E. ZAPANTI, E. MANTZOU, E. ANASTASIOU, K. SALTIKI, M. ALEVIZAKI

Associations of plasma interleukin levels with autoimmune thyroid disease severity

35 Annual Meeting of the European Thyroid Association, and International Thyroid congress, Paris, 2010, Book of Abstracts

 

 1. H Doukas, K Saltiki, K Terzidis, A Mantzou, L Sarika, A Cimponeriu, P Sfikakis, M Alevizaki

Hormonal parameters and sex hormone receptor gene polymorphisms in males with autoimmune diseases

13 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Rotterdam, 2011. Book of abstracts, P356.

 

 1. TERZIDIS K, SALTIKI K, MANTZOU E, ANASTASIOU E, ALEVIZAKI M

Differences in autoimmune thyroid disease presentation between familial and non-familial cases.

36 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Krakov, 2011

Book of Abstracts

 

 1. M ALEVIZAKI, G RENTZIOU, K TERZIDIS, S GIAKOUMI, E ANASTASIOU, V VASSILEIOU, K SALTIKI.

Medullary thyroid carcinoma (MTC): trends in clinical characteristics and outcome in a referral centre in Greece

36 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Krakov, 2011

Book of Abstracts

 

 1. G.RENTZIOU, Κ.STAMATELOPOULOS, Κ. SALTIKI, Μ. ΚAZANI, Α. ΑTHANASIADOU, Ε. ΚYRATZOGLOU, C.PAPAMICHAEL, Μ. ΑLEVIZAKI

rhTSH administration   does not affect parameters of vascular function in subjects undergoing evaluation for differentiated thyroid cancer (DTC)   

37 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Piza, 2012

Book of Abstracts

 

 1. M. GIANNAKOU, K. SALTIKI, E. LOUKARI, G. PHILIPPOU, K. TERZIDIS, G. SPINA, K. LILY, C. STAVRIANOS, E. MANTZOU, M. ALEVIZAKI

Nutritional factors may be involved in the development of thyroid autoantibodies in women

37 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Piza, 2012

Book of Abstracts

 

 1. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, RENTZIOU G, ATHANASIADOU A, KYRATZOGLOU E, PAZAITOU K, ANASTASIOU E, SARIKA L

Clinical characteristics of familial and sporadic MTC’s during recent years in a single centre in Greece

13th International Workshop on Multiple Endocrine Neoplasia (IWMEN), Liège, Belgium, 2012

 

 1. Athanasiadou A, Saltiki K, Rentziou G, Papageorgiou G, Anastasiou E, Alevizaki M

Pre-existing autoimmune thyroid disease (AITD) may influence the course of the disease in differentiated thyroid carcinoma (DTC) patients

15 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Copenhagen, 2013

 

 1. K Saltiki, G Rentziou, V Vasileioy, A Athanasiadou, E Anastasiou, M Alevizaki

Clinical and biochemical criteria for the prognosis of small medullary thyroid carcinomas (sMTCs)

15 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Copenhagen, 2013

 

 1. E. ANASTASIOU, E. KYRATZOGOU, V. VASILEIOU, A. SALTIKI, M. ALEVIZAKI

Effect of environmental temperature on the diagnosis of gestational diabetes mellitus

Diabetic Pregnancy Study Group, EASD, Malta, 2013 & EASD Barcelona, 2013

 

 1. V. VASILEIOU, L. SPANOU, A. PAPADIMITRIOU, A. SALTIKI M. ALEVIZAKI, E. ANASTASIOU

Gestational Diabetes Mellitus (GDM) using the new diagnostic IADSPG criteria: frequencies of different abnormal glucose values and evaluation of risk factors

Diabetic Pregnancy Study Group, EASD, Malta, 2013 & EASD Barcelona, 2013

 

 1. M. GIANNAKOU, K. SALTIKI, E. LOUKARI, A. MANTZOU, G. PHILIPPOU, K. TERZIDIS, C. STAVRIANOS, M. ALEVIZAKI

Oxidative stress is associated with thyroid hormones and thyroid autoimmunity in euthyroid women

38 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Leiden, 2013

Book of Abstracts

 

 1. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, RENTZIOU G, ATHANASIADOU A, KYRATZOGLOU E, SARIKA HL, ANASTASIOU E

Clinical characteristics in sporadic and familial medullary thyroid carcinomas (MTCs) at presentation are currently similar

38 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Leiden, 2013

Book of Abstracts

 

 1. M. GIANNAKOU, K. SALTIKI, E. LOUKARI, A. MANTZOU, G. PHILIPPOU, K. TERZIDIS, C. STAVRIANOS, M. ALEVIZAKI

Associations of thyroid function and autoantibodies with parameters of oxidative stress in women with hashimoto’s thyroiditis

16 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Wradzlau, 2014

 

 1. SALTIKI K, RENTZIOU G, ANGELOPOULOU A, APOSTOLAKIS M, PAPATHOMA A, ALEVIZAKI M

Familial medullary thyroid carcinomas: RET mutation in exon 8 is associated with better prognosis but increased risk for other malignancies

16 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Wradzlau, 2014

 

 1. M. GIANNAKOU, K. SALTIKI, E. LOUKARI, A. MANTZOU, G. PHILIPPOU, K. TERZIDIS, C. STAVRIANOS, M. ALEVIZAKI

Association of common polymorphisms of the RAGE (Receptor for Advanced Glycation End products) gene with autoimmune parameters in women with Hashimoto’s thyroiditis.

39 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Santiago de Compostella, 2014, Book of Abstracts

 

 1. Κ SALTIKI, Μ APOSTOLAKIS, F KANOUTA, G PAPADAKIS, T PAPPA, A ATHANASIADOU, G RENTZIOU, 1E ANASTASIOU, Α PAPPAS,  Μ ALEVIZAKI

No significant differences in the long term outcome between familial (fDTC) and sporadic (sDTC) cases of follicular cell derived thyroid carcinomas (DTC)

39 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Santiago de Compostella, 2014, Book of Abstracts

 

50 V. VASILEIOU, L. SPANOU, A. PAPADIMITRIOU, A. SALTIKI, M. ALEVIZAKI, E. ANASTASIOU;

Gestational diabetes mellitus (GDM) using the new IADSPG criteria: relative importance of different abnormal glucose values and evaluation of risk factors

50th EASD Annual Meeting, Vienna, 2014

 

 1. K SALTIKI, M APOSTOLAKIS, S KOUKI, L SPANOU, N ATHANASIADOU, E ZAPANTI, M ALEVIZAKI

Clinical and biochemical factors affecting prognosis of disease persistence in micro papillary thyroid carcinomas (mPTCs)

17 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Dublin, 2015

 

 1. K SALTIKI, L SPANOU, S KOUKI, G RETZIOU, V VASILEIOU, EANASTASIOU, M ALEVIZAKI

Clinical characteristics in sporadic and familial medullary thyroid carcinomas (MTCs): worse outcome in sporadic cases even when disease stage at diagnosis is similar

17 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Dublin, 2015

 

 1. G. SIMEAKIS, V. VASILEIOU, E. ZAPANTI, K. SALTIKI, M. ALEVIZAKI, E.ANASTASIOU

Decreased Calcium Needs during Lactation in Woman with Postoperative Hypoparathyroidism

EYES, Modena, 2015

 

 1. SALTIKI K, MANTZOU A

Case report: 34-year old woman presenting hyperprolactinemia

16th ESE Postgraduate course on Endocrinology, Diabetes & Metabolism

2015, Athens (Προφορική παρουσίαση)

 

 1. Zairi M, SALTIKI K

Case report: Amiodarone induced thyrotoxicosis

Meeting of the European Thyroid Association, ETA 50 years, Delphi 2015, (Προφορική παρουσίαση)

 

 1. SALTIKI K, ANAGNOSTOU E, ANGELOPOULOU A, KOUKI S, APOSTOLAKIS M, SARIKA L, PAPATHOMA A, ALEVIZAKI M

The origin of patients with inherited Medullary Thyroid Cancer (MTC), who are carriers of the rare exon 8 mutation (G533C) of the RET gene in Greece.

18 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Munich, 2016

 

 1. GIANNAKOU M, SALTIKI K, MANTZOU E, LOUKARI E, PHILIPPOU G, TERZIDIS K, LILI K, STAVRIANOS C, ALEVIZAKI M

Autoimmune thyroiditis: association with  two common polymorphisms of the RAGE gene and oxidative stress.

18 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Munich, 2016

 

 1. GIANNAKOU M, SALTIKI K, MANTZOU E, LOUKARI E, PHILIPPOU G, TERZIDIS K, LILY K, STAVRIANOS C, ALEVIZAKI M.,

Associations of two common polymorphisms -429T>C and -374T>A of the RAGE gene promoter with Hashimoto’s thyroiditis in Greek women

 1. Annual Meeting of the Endocrine Society. Boston. ENDO 2016

 

 1. KATERINA SALTIKI, ELLI ANAGNOSTOU MIHALIS APOSTOLAKIS, EVANGELIA ZAPANTI, ELENI ANASTASIOU, MARIA ALEVIZAKI

Prognostic factors of disease in patients with refractory to radio-iodine (RAI) treatment differentiated thyroid cancer (DTC)

39 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Copenhgen 2016, Book of Abstracts

 

 1. ELLI ANAGNOSTOU, KATERINA SALTIKI, VASILIKI VASILIOU, CONSTANTINOS TSIGKOS, LAMPRINI PAPANASTASIOU, MARIA ALEVIZAKI

Experience from the administration of tyrosine kinase inhibitors (TKI) in patients with metastatic progressive medullary thyroid carcinoma (MTC) in a referral centre in Greece

39 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Copenhgen 2016, Book of Abstracts, oral presentation

 

 1. G. SIMEAKIS, V. VASILEIOU, N. DRAKOULIS, M. S KATSAROU, E. ZAPANTI, J. KOUTSIKOS, K. ATHANASIOU, K. SALTIKI, M. ALEVIZAKI E.A NASTASIOU

Genetic Predisposition to Obesity and Metabolic Syndrome: The Clinical Effectiveness of Pioglitazone

EASD 2016

 

 1. GEORGE SIMEAKIS, KATERINA SALTIKI, ELLI ANAGNOSTOU, MICHALIS APOSTOLAKIS, VASILIKI VASILEIOU, MARIA ALEVIZAKI

Clinical features of medullary thyroid carcinoma (MTC) in simultaneous occurrence with differentiated thyroid cancer (DTC)

19 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Lisbon 2017

 

 1. KATERINA SALTIKI, GEORGE SIMAIAKIS, ELLI ANAGNOSTOU, MIHALIS APOSTOLAKIS, EVANGELIA ZAPANTI, ELENI ANASTASIOU, MARIA ALEVIZAKILISBON 2017

Radioiodine (RAI) refractory differentiated thyroid cancer (DTC): outcome and prognostic factors for disease progression

19 European Congress of Endocrinology European Society of Endocrinology, Annual Congress, Lisbon 2017

 

 

 1. G. SIMEAKIS, I. PATINIOTI, M. MITROPOULOU, E. ANAGNOSTOU, S. SAPOUNAS, E. ZAPANTI, V. VASILEIOU, A. POLYMERIS, K. SALTIKI, E. ANASTASIOU, M. ALEVIZAKI

Association of serum calcitonin levels with multinodular thyroid disease: 10-year single center experience

39 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Copenhgen 2016, Book of Abstracts

 

 1. ELLI ANAGNOSTOU, KATERINA SALTIKI, GEORGE SIMEAKIS, ALEXIOS TRAVLOS, PARASKEVI KAZAKOU, MARIA PISSIA, MARIA ALEVIZAKI

Treatment modalities of patients followed-up for radioiodine (RAI) refractory differentiated thyroid cancer (DTC) in a referral centre in Greece

40 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Belgrade 2017, Book of Abstracts

 

 1. KATERINA SALTIKI, PARASKEVI KAZAKOU, GEORGE SIMEAKIS, ELLI ANAGNOSTOU, ELENI ANASTASIOU, EVA KASSI, MARIA ALEVIZAKI

Metastatic medullary thyroid carcinoma (MTC): disease course and treatment modalities

40 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Belgrade 2017, Book of Abstracts, oral presentation

 

 

 1. GEORGE SIMEAKIS, ELLI ANAGNOSTOU, MARINA MITROPOULOU, PARASKEVI KONTOU, KATERINA SALTIKI, VASSILIKI SARANTOPOULOU, MARIA ALEVIZAKI, ELENI ANASTASIOU

Is there any difference in thyroid function between normal pregnant women and women with Gestational Diabetes Mellitus (GDM)?

40 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Belgrade 2017, Book of Abstracts

 

 1. MARIA GIANNAKOU1, KATERINA SALTIKI, EMILY MANTZOU, ELENI LOUKARI, GEORGIOS PHILIPPOU, KONSTANTINOS TERZIDIS, 65. CHARALAMPOS STAVRIANOS, MILTIADES KYPRIANOU, THEODORA PSALTOPOULOU, MARIA ALEVIZAKI

The effect of obesity and dietary habits on oxidative stress in Hashimoto’s thyroiditis

40 Annual Meeting of the European Thyroid Association, Belgrade 2017, Book of Abstracts

 

 

 

 1. Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια: 74

 

 1. Γρηγορίου Π, Παπαδόπουλος Α, Γεωργοπούλου Σ, Σαλτίκη Α, Πουλημένου Μ, Τουρούκης Ν, Στεργίου ΓΔ

Κλινικές παρατηρήσεις επί HIV οροθετικών ασθενών που λαμβάνουν αναστολείς πρωτεάσης

9ο  Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, Αθήνα, 6-8/11/1997.

Τόμος Περιλήψεων, σ. 82.

 

 1. Π. Κοντολέων, Α. Σαλτίκη, Β. Κτενά Π. Παπαπέτρου

Η IGFBP3 και η IGF1 στον υπερθυρεοειδισμό: Δείκτες ιστικού υπερθυρεοειδισμού

29ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Ιωάννινα, 21-24/3/2002.

Tόμος Περιλήψεων, σ. 131.

 

 1. Α. Σαλτίκη, Κ. Μαυρουδής, Α. Πολυμέρης, Φ. Παπανδρουλάκη, Β. Κτενά και Π. Δ. Παπαπέτρου

Η νεφρική απέκκριση κολλαγόνου τύπου IV είναι φυσιολογική σε ευθυρεοειδικούς ασθενείς με θυρεοειδίτιδα Hashimoto

31ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα, 18-21/3/2004.

Tόμος Περιλήψεων, σ. 106.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΚΙΑΠΕΚΟΥ Ε, ΤΟΥΡΛΗ Π, ΖΑΠΑΝΤΗ Ε, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε

Η συνεχής καταγραφή των επιπέδων γλυκόζης σε φυσιολογικές έγκυες προσφέρει νέα δεδομένα για την καλύτερη παρακολούθηση γυναικών με ΣΔ.

9ο  Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο. Ρόδος, 17-20/3 2005.

Τόμος Περιλήψεων, σ. 63.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Α, ΔΟΥΚΑΣ Χ, ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ Ι, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΚΚ, ΜΑΝΤΖΟΥ Α, ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ Μ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Στεφανιαία νόσος σε γυναίκες με ορμονικές και μεταβολικές παραμέτρους

32ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Πάτρα, 31/3-2/4 2005.

Τόμος Περιλήψεων, σ. 52.

 

 1. ΖΑΠΑΝΤΗ Ε, KΙΑΠΕΚΟΥ Ε, ΤΟΥΡΛΗ Π, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ Λ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Σχέση επιπέδων προλακτίνης με την παχυσαρκία σε γυναίκες με δασυτριχισμό

32ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Πάτρα, 31/3-2/4 2005

Τόμος Περιλήψεων, σ. 100.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΚΙΑΠΕΚΟΥ Ε, ΤΟΥΡΛΗ Π, ΖΑΠΑΝΤΗ Ε, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε

Σε φυσιολογικές έγκυες η συνεχής καταγραφή των επιπέδων γλυκόζης προσφέρει νέα δεδομένα για την καλύτερη παρακολούθηση γυναικών με ΣΔ

32ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Πάτρα, 31/3-2/4 2005

Τόμος Περιλήψεων, σ. 42.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Α, ΔΟΥΚΑΣ Χ, ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ Ι, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Κ.Κ., ΜΑΝΤΖΟΥ Α, ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ Μ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Στεφανιαία νόσος σε γυναίκες με ορμονικές και μεταβολικές παραμέτρους

32ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Πάτρα, 31/3-2/4 2005

Τόμος Περιλήψεων, σ. 52.

 

 1. ΖΑΠΑΝΤΗ Ε, KΙΑΠΕΚΟΥ Ε, ΤΟΥΡΛΗ Π, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ Λ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Σχέση επιπέδων προλακτίνης με την παχυσαρκία σε γυναίκες με δασυτριχισμό

32ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Πάτρα, 31/3-2/4 2005

Τόμος Περιλήψεων,  σ. 100.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ Ι, ΤΣΙΜΠΟΝΕΡΙΟΥ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΚΚ, ΔΟΥΚΑΣ Χ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Βαρύτητα της καρδιαγγειακής νόσου σε γυναίκες: επίδραση  πολυμορφισμών του α οιστρογονικού υποδοχέα (ERα)

33ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 29-31/3 2006.

Τόμος Περιλήψεων,  σ. 28.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΤΣΙΜΠΟΝΕΡΙΟΥ Α, ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ Ι, ΜΑΝΤΖΟΥ Α, ΔΟΥΚΑΣ Χ, ΞΗΤΑ Ν, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Η σημασία των αλληλουχιών (ΤΑΑΑΑ)N στον υποκινητή του γονιδίου της SHBG για την βαρύτητα της στεφανιαίας νόσου σε γυναίκες

33ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 29-31/3 2006.

Τόμος Περιλήψεων,  σ. 29.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΜΑΝΤΖΟΥ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Η ωχρινοτρόπος ορμόνη μπορεί να επηρεάζει την επινεφριδική λειτουργία στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

3ο  Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα, 12-13/5 2006.

Τόμος Περιλήψεων, σελ. 193.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΜΑΝΤΖΟΥ Α, ΤΣΙΜΠΟΝΕΡΙΟΥ Α, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε, ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ Ι, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Η βαρύτητα της στεφανιαίας νόσου σε διαβητικές γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση

34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Χερσόνησος Ηρακλείου, Κρήτη, 28-31/3 2007.

Τόμος Περιλήψεων, σ. 59.

 

 1. ΤΟΥΡΛΗ Π, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑ Π, ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε, ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ Ε, ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Χ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Παράμετροι κεντρικής παχυσαρκίας και του μεταβολικού συνδρόμου σχετίζονται με τα επίπεδα της φιλοδεσμευτικής σφαιρίνης (SHBG)

34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Χερσόνησος Ηρακλείου, Κρήτη, 28-31/3 2007.

Τόμος Περιλήψεων, σ. 50.

 

 1. ΚΑΝΑΚA-GANTENBEIN Χ, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΤΕΡΖΙΔΗΣ Κ, ΗΛIΑΣ Ι, ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ Ε, ΑΛΕΒΙΖAΚΗ Μ

Επίπτωση της θυρεοειδικής αυτοανοσίας σε προεφηβικά κορίτσια με πρώιμη αδρεναρχή: Πιθανοί αιτιολογικοί παράγοντες

34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Χερσόνησος Ηρακλείου, Κρήτη, 28-31/3 2007.

Τόμος Περιλήψεων, σ. 74.

 

 1. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ, ΜΑΝΤΖΟΥ Α, ΚΙΑΠΕΚΟΥ Ε, ΒΗΧΑ Ε, ΤΣΙΜΠΟΝΕΡΙΟΥ Α, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΤΖΑΝΕΛΑ Μ, ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Σ.

Μελέτη πολυμορφισμών του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών (Glucr) σε άτομα με τυχαία αδενώματα των επινεφριδίων

34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Χερσόνησος Ηρακλείου, Κρήτη, 28-31/3 2007.

Τόμος Περιλήψεων, σ. 72.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΛΑΖΑΡΟΣ Λ, ΔΟΥΚΑΣ Χ, ΖΩΤΟΣ Π, ΤΣΙΜΠΟΝΕΡΙΟΥ Α, ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ Ι, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Επίδραση  πολυμορφισμών του  οιστρογονικού υποδοχέα (ERβ) στους παράγοντες κινδύνου και στη βαρύτητα της στεφανιαίας νόσου σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Χερσόνησος Ηρακλείου, Κρήτη, 28-31/3 2007.

Τόμος Περιλήψεων, σ. 89.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΛΑΖΑΡΟΣ Λ, ΔΟΥΚΑΣ Χ, ΖΩΤΟΣ Π, ΤΣΙΜΠΟΝΕΡΙΟΥ Α, ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ Ι, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Επίδραση πολυμορφισμών του οιστρογονικού υποδοχέα (ERΑ) στη βαρύτητα της στεφανιαίας νόσου σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Σχολής. 1-2 Ιουνίου 2007.

Τόμος Περιλήψεων, σ. 77.

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑ Π, ΛΑΖΑΡΟΣ Λ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι, ΜΑΝΤΖΟΥ Α, ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε, ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Χ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Πρώιμοι δείκτες αθηρωμάτωσης και αγγειακής δυσλειτουργίας σχετίζονται με την πολυμορφία (ΤΑΑΑΑ)n του υποκινητή του γονιδίου της φυλοδεσμευτικής σφαιρίνης (SHBG) σε φαινομενικά υγιείς γυναίκες 

35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 19-22 Μαρτίου 2008. Τόμος Περιλήψεων, σ.64.

 

 1. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ, ΜΑΝΤΖΟΥ Α, ΤΣΙΜΠΟΝΕΡΙΟΥ Α, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ Γ, WIERSINGA W

H πολυμορφία PRO12ALA του γονιδίου PPARΓ σχετίζεται με μικρότερης βαρύτητας και δραστηριότητας οφθαλμοπάθεια Graves’ (GO)

35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 19-22 Μαρτίου 2008. Τόμος Περιλήψεων, σ. 123.

 

 1. ΤΟΥΡΛΗ Π, ΤΕΡΖΙΔΗΣ Κ, ΜΑΝΤΖΟΥ Α, ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΜΑΡΑ Χ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Επίπεδα κορτιζόλης και μεταβολικές παράμετροι σε ηλικιωμένα περιπατητικά άτομα 

35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 19-22 Μαρτίου 2008.

Τόμος Περιλήψεων, σ. 96.

 

 1. ΝΤΟΥΠΗΣ Ι, ΜΑΝΤΖΟΥ Α, ΜΑΣΤΡΟΚΟΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ Χ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Διατροφικές συνήθειες επηρεάζουν την εμφάνιση βρογχοκήλης στην νοτιοδυτική Αλβανία 

35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 19-22 Μαρτίου 2008. Τόμος Περιλήψεων, σ. 52.

 

 1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ, ΡΕΤΖΙΟΥ Ι, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΜΑΡΑΦΕΛΙΑ Π, ΛΟΥΚΑΡΗ Ε, ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΑ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Τάσεις στον θυλακιοκυτταρικό θυρεοειδικό καρκίνο στην Ελλάδα την τελευταία 20ετία: αποτελέσματα από ένα Κέντρο

35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 19-22 Μαρτίου 2008. Τόμος Περιλήψεων, σ. 124.

 

 1. ΤΕΡΖΙΔΗΣ Κ, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΜΑΝΤΖΟΥ Ε, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ, ΖΑΠΑΝΤΗ Ε, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε, ΧΡΟΥΣΟΣ Γ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Μελέτη της πολυμορφίας Bcl1 του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών (GlucR) σε ασθενείς με αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα

35ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 19-22 Μαρτίου 2008. Τόμος Περιλήψεων, σ. 122.

 

 1. Γ. Ρέντζιου, Κ. Σαλτίκη, Π. Βοϊδονικόλα,  Κ. Σταματελόπουλος,  Α. Μάντζου,  Χ. Παπαμιχαήλ,  Μ. Αλεβιζάκη

Δείκτες της θυρεοειδικής λειτουργίας σχετίζονται με την αρτηριακή πίεση σε ευθυρεοειδικούς ενήλικες

36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αλεξανδρούπολη, 2009. Τόμος Περιλήψεων, σ. 77.

 

 1. Α. Αθανασιάδου, Ε. Κυρατζόγλου, Γ. Ρέντζιου,  Κ. Σαλτίκη,  Ε. Ζαπάντη,  Ε. Αναστασίου,  Μ. Αλεβιζάκη

Θυρεοειδίτιδα HASHIMOTO: επιδημιολογικά δεδομένα και κλινική πορεία της νόσου

36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αλεξανδρούπολη, 2009 Τόμος Περιλήψεων, σ. 106-107.

 

 1. Τερζίδης Κ, Πανουτσόπουλος Α, Τουρλή Π,  Μάντζου Α,  Παπαγεωργίου Γ,  Σαλτίκη Κ,  Μάρα Χ,  Αλεβιζάκη Μ

Δείκτες θυρεοειδικής αυτοανοσίας και επίπεδα κορτιζόλης σε ηλικιωμένα περιπατητικά άτομα σε σχέση με την ηλικία

36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αλεξανδρούπολη, 2009. Τόμος Περιλήψεων, σ. 76.

 1. Κ. Σαλτίκη, Α. Τσιμπονέριου, Α. Μάντζου,  Μ. Γαροφαλλάκη,  Λ. Σαρίκα,  Ι. Κανακάκης,  Μ. Αλεβιζάκη

Η σημασία της αλληλουχίας  CAG(n) του γονιδίου του ανδρογονικού υποδοχέα στη βαρύτητα της στεφανιαίας νόσου  (ΣΝ) σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες

36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αλεξανδρούπολη, 2009. Τόμος Περιλήψεων, σ. 101.

 

 1. X. Δούκας, K. Σαλτίκη, A. ΤΣΙΜΠΟΝΕΡΙΟΥ, A. Μάντζου, Λ. Σαρίκα, M. Μαυρικάκης, Π. Σφηκάκης,  Μ. Αλεβιζάκη

Επίδραση ορμονικών παραμέτρων και πολυμορφισμών υποδοχέων στεροειδών του φύλου στην εμφάνιση αυτοάνοσων νοσημάτων στους άνδρες

36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αλεξανδρούπολη, 2009. Τόμος Περιλήψεων, σ. 72.

 

 1. Γ. Παπαγεωργίου, Κ. Σταματελόπουλος,  Κ. Σαλτίκη,  Π. Βοϊδονικόλα,  Α. Μάντζου,  Ε. Αναστασίου,  Χ. Παπαμιχαήλ,  Μ. Αλεβιζάκη

Τα ενδογενή οιστρογόνα στους άνδρες σχετίζονται με δείκτες λειτουργίας του ενδοθηλίου των αγγείων ανεξάρτητα από τα επίπεδα των λιπιδίων

36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αλεξανδρούπολη, 2009. Τόμος Περιλήψεων, σ. 64.

 

 1. Κ. Σαλτίκη, Κ. Σταματελόπουλος, Π. Βοϊδονικόλα, Α. Μάντζου, Χ. Παπαμιχαήλ, M. Αλεβιζάκη

Δείκτες θυρεοειδικής λειτουργίας σχετίζονται με παραμέτρους κεντρικής παχυσαρκίας και μεταβολικού συνδρόμου σε φαινομενικά υγιή άτομα

36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αλεξανδρούπολη, 2009. Τόμος Περιλήψεων, σ. 138.

 

 

 1. Α. Μάντζου, Κ. Σαλτίκη, Κ. Τερζίδης, Γ. Φιλίππου, W. Wiersinga, Μ. Αλεβιζάκη

H πολυμορφία Bcl1 του γονιδίου του γλυκοκορτικοειδικού υποδοχέα (GlucR) και η θεραπευτική αντιμετώπιση της σοβαρής θυρεοειδικής οφθαλμοπάθειας Graves’ (ΘΟ)

37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Aθήνα, 2010. Τόμος Περιλήψεων, σ. 41

 

 1. Κ. Σαλτίκη, Α. Μάντζου, Ε. Αναστασίου, Θ. Παππά, I. Huhtaniemi, Μ. Αλεβιζάκη

Η πολυμορφία AluΙ του οιστρογονικού υποδοχέα β (ERbeta) επηρεάζει την παλίνδρομη ρύθμιση της έκκρισης της LH

37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Aθήνα, 2010. Τόμος Περιλήψεων, σ. 67

 

 1. Χ. Δούκας, Κ. Σαλτίκη, Κ. Τερζίδης, Α. Μάντζου, Μ. Μαυρικάκης, Π. Σφηκάκης, Μ. Αλεβιζάκη

Επίδραση ορμονικών παραμέτρων και του PvuII πολυμορφισμού του α-οιστρογονικού υποδοχέα (ΕRα) στην εμφάνιση αυτοανόσων νοσημάτων στους άνδρες

37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Aθήνα, 2010. Τόμος Περιλήψεων, σ. 71

 

 1. Γ. Ρέντζιου, Ε. Μανιός, Α. Μάντζου, Κ. Σαλτίκη, Φ. Μίχας, Κ. Οικονόμου, Ν. Ζακόπουλος, Μ. Αλεβιζάκη

Επίδραση της χορήγησης rhTSH στην 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης σε άτομα που διερευνώνται για διαφοροποιημένο θυρεοειδικό καρκίνωμα (ΔΘΚ)

37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Aθήνα, 2010. Τόμος Περιλήψεων, σ. 94

 

 1. K. Σαλτίκη, Κ. Σταματελόπουλος, Α. Μάντζου, Π. Βοϊδονικόλα, Χ. Παπαμιχαήλ, Μ. Αλεβιζάκη

Ατομα ομόζυγα για την πολυμορφία BclΙ του γονιδίου του γλυκοκορτικοειδικού υποδοχέα (GlucR) έχουν αυξημένο κίνδυνο για δυσλειτουργια του ενδοθηλίου των αγγείων

37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Aθήνα, 2010. Τόμος Περιλήψεων, σ. 54

 

 1. K. Τερζίδης, Ε. Μάντζου, Κ. Σαλτίκη, Ε. Ζαπάντη, Ε. Αναστασίου, Μ Αλεβιζάκη, Χ. Παπαγεωργίου.

Μελέτη του άξονα υποθαλάμου- υπόφυσης- επινεφριδίων και συσχέτιση με ψυχομετρικούς δείκτες σε άτομα με αυτοάνοση θυρεοειδοπάθεια*

37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Aθήνα, 2010. Τόμος Περιλήψεων, σ. 114

 

 1. K. Τερζίδης, Κ. Σαλτίκη, Ε. Μάντζου, Ε. Αναστασίου, Μ Αλεβιζάκη

Φαινοτυπικές διαφορές αυτοάνοσης θυρεοειδικής νόσου ανάμεσα σε κληρονομούμενες και σποραδικές περιπτώσεις*

38ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Θεσσαλονίκη, 2011. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Θ. Παππά, Κ. Βέμμος, Κ. Σαλτίκη, Α. Μάντζου, Κ. Σταματελόπουλος, Μ. Αλεβιζάκη

Αρνητική συσχέτιση των επιπέδων θεϊκής δεϋδροεπιανδροστερόνης με τη βαρύτητα της νευρολογικής βλάβης στην είσοδο και την αναπηρία ένα μήνα μετά σε γυναίκες με οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

38ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Θεσσαλονίκη, 2011. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Θ. ΠΑΠΠΑ, Κ. ΒΕΜΜΟΣ, ΑΙΜ. ΜΑΝΤΖΟΥ, Κ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΣΑΛΤΙΚΗ, Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Ο πολυμορφισμός του γονιδίου του οιστρογονικού υποδοχέα άλφα PvuII σε γυναίκες με οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο: απουσία συσχέτισης με τη βαρύτητα και την έκβαση της νόσου

39ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2012. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Γ. ΡΕΝΤΖΙΟΥ, Κ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΣΑΛΤΙΚΗ, Μ. ΚΑΖΑΝΗ, Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, Ε. ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ, Χ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

H χορήγηση rhTSH δεν επηρεάζει παραμέτρουςw αγγειακής λειτουργίας σε άτομα που διερευνώνται για διαφοροποιημένο θυρεοειδικό καρκίνωμα (ΔΘΚ)                   

39ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2012. Τόμος Περιλήψεων

 

 

 1. Κ ΣΑΛΤΙΚΗ, Γ ΡΕΝΤΖΙΟΥ, A ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, Ε ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ, Ε ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Α ΠΑΠΑΘΩΜΑ Λ ΣΑΡΙΚΑ, Μ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Κλινικά χαρακτηριστικά των σποραδικών και των οικογενών μυελοειδών καρκινωμάτων του θυρεοειδούς (ΜΚΘ)

40ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2013. Τόμος Περιλήψεων

 

 

 1. ΡΕΝΤΖΙΟΥ Γ, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΜΑΝΙΟΣ Σ, ΚΟΡΟΜΠΟΚΗ Ε, ΜΑΝΤΖΟΥ Α, ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Μελέτη της επίδρασης της χορήγησης rhTSH στο εύρος παλμού κατά την 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης σε άτομα που διερευνώνται για διαφοροποιημένο θυρεοειδικο καρκίνωμα (ΔΘΚ)                                                           

40ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2013. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Μ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Κ ΣΑΛΤΙΚΗ, Ε ΛΟΥΚΑΡΗ, Γ ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Κ ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Τ ΣΠΙΝΑ, Κ ΛΙΛΗ, Χ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, Α ΜΑΝΤΖΟΥ, Μ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Συσχέτιση  παραγόντων διατροφής με την ανάπτυξη των θυρεοειδικών αντισωμάτων

40ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2013. Τόμος Περιλήψεων

 

 

 1. Κ. ΣΑΛΤΙΚΗ, Γ. ΡΕΝΤΖΙΟΥ, Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Προγνωστικοί δείκτες για την πορεία νόσου σε άτομα με μικρά μυελοειδή καρκινώματα

40ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2013. Τόμος Περιλήψεων

 

 

 1. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ A, ΣΑΛΤΙΚΗ K, ΡΕΝΤΖΙΟΥ Γ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Η αυτοανοση θυρεοειδικη νόσος μπορεί να επηρεάσει την πορεία του καλά διαφοροποιημένου θυρεοειδικου καρκινώματος (ΔΘΚ)

40ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2013. Τόμος Περιλήψεων

 

 

 1. ΓΥΦΤΑΚΗ Ρ, ΛΙΑΚΟΥ ΧΡ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ, ΛΙΟΝΤΟΣ Μ, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ, ΜΠΑΜΙΑΣ Α, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α

Μελέτη της έκφρασης του υποδοχέα της TSH στον επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών

40ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2013. Τόμος Περιλήψεων

 

 

 1. Κ. ΣΑΛΤΙΚΗ, Γ. ΡΕΝΤΖΙΟΥ, Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Ο ρόλος της μέτρησης της καλσιτονινης ρουτίνας στην έγκαιρη διάγνωση του μυελοειδούς καρκινώματος του θυρεοειδούς

40ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2013. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Ε. ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ, Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Λ. ΣΠΑΝΟΥ, Κ. ΣΑΛΤΙΚΗ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ, Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Επίδραση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος στη διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη κύησης

40ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2013. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΡΕΝΤΖΙΟΥ Γ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Α, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Μ, ΖΑΠΑΝΤΗ Ε, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε, ΠΑΠΑΘΩΜΑ Α, ΣΑΡΙΚΑ Λ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Οικογενή μυελοειδή καρκινώματα θυρεοειδούς (ΜΚΘ): η μετάλλαξη ret στο εξώνιο 8 σχετίζεται με καλύτερη πρόγνωση άλλα αυξημένο κίνδυνο για άλλες κακοήθειες

41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2014. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Μ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Κ ΣΑΛΤΙΚΗ, Φ ΚΑΝΟΥΤΑ, Γ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Θ ΠΑΠΠΑ, A ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, Γ ΡΕΝΤΖΙΟΥ, Α ΠΑΠΠΑΣ, Μ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Διαφορές   ανάμεσα στα οικογενή (ο-ΔΚΘ) και σποραδικά (σ-ΔΚΘ) θυλακιοκυτταρικά  καρκινώματα (ΔΚΘ)

41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2014. Τόμος Περιλήψεων

 

52 Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΑΛΤΙΚΗ, Γ. ΡΕΝΤΖΙΟΥ, Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Λ. ΣΑΡΙΚΑ, Α. ΠΑΠΑΘΩΜΑ, Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Κοινές ρίζες καταγωγής των φορέων του εξονιου 8 στην Ελλάδα

41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2014. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Κ. ΣΑΛΤΙΚΗ, Ε. ΛΟΥΚΑΡΗ, Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Κ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Κ. ΛΙΛΗ, Χ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, Α. ΜΑΝΤΖΟΥ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Κοινoi πολυμορφισμoi του γονιδίου του υποδοχέα rage σχετίζονται με παραμέτρους αυτοανοσίας σε γυναίκες με αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα

41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2014. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Α. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ε. ΖΑΠΑΝΤΗ, Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Α. ΣΑΛΤΙΚΗ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ, Ε.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Μπορεί η ΑΙc να χρησιμεύσει στη διάγνωση διαταραχών ανοχής στη γλυκόζη σε γυναίκες με ιστορικό ΣΔΚ?

Πανελλήνιο Διαβητολικό Συνέδριο, Αθήνα, 2015. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. ΚΟΥΚΗ Σ, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΣΠΑΝΟΥ Λ, ΖΑΠΑΝΤΗ Ε, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Κλινικά χαρακτηριστικά ασθενών που υποβάλλονται σε θυρεοειδεκτομή για οριακά αυξημένη καλσιτονίνη.

42ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Θεσσαλονίκη, 2015. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Κ. ΣΑΛΤΙΚΗ, Ε. ΛΟΥΚΑΡΗ, Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Κ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Κ. ΛΙΛΗ, Χ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, Α. ΜΑΝΤΖΟΥ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Συσχέτιση θυρεοειδικών ορμονών και αντισωμάτων με παραμέτρους οξειδωτικού στρες σε γυναίκες με θυρεοειδίτιδα Ηashimoto.

42ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Θεσσαλονίκη, 2015. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Σ ΚΟΥΚΗ, Κ ΣΑΛΤΙΚΗ, Α ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Λ ΣΠΑΝΟΥ, Γ ΡΕΝΤΖΙΟΥ, Β ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ε ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Μ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Γεωγραφική κατανομή καταγωγής και κλινικός φαινότυπος σε ασθενείς με σύνδρομο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου 2 (ΜΕΝ2α)

42ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Θεσσαλονίκη, 2015. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Μ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Κ ΣΑΛΤΙΚΗ, Λ ΣΠΑΝΟΥ, ΣΚΟΥΚΗ, Ν ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, Ε ΖΑΠΑΝΤΗ, Μ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Διερεύνηση κλινικών, ιστολογικών και βιοχημικών παραγόντων ως πιθανών προγνωστικών δεικτών εμμονής της νόσου σε ασθενείς με μικρά θηλώδη καρκινώματα του θυρεοειδούς (mPTC)

42ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Θεσσαλονίκη, 2015. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Κ ΣΑΛΤΙΚΗ, Λ ΣΠΑΝΟΥ, Σ ΚΟΥΚΗ, Γ ΡΕΝΤΖΙΟΥ, Β ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ε ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Μ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Κλινικά χαρακτηριστικά ασθενών με σποραδικό και οικογενές μυελοειδές καρκίνωμα (ΜΚΘ): τα σποραδικά έχουν χειρότερη πρόγνωση από τα οικογενή ακόμα και όταν το στάδιο κατά τη διάγνωση είναι ίδιο

42ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Θεσσαλονίκη, 2015. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Έ, ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β, ΤΣΙΓΚΟΣ Κ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Λ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Εμπειρία από τη χορήγηση αναστολέων τυροσινικών κινασών (ΤΚΙ) σε ασθενείς με μεταστατικό εξελισσόμενο μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς (ΜΚΘ)

43ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2015. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Μ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Κ ΣΑΛΤΙΚΗ, Έ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, Ε ΖΑΠΑΝΤΗ, Ε ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Μ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Ο ιστολογικός τύπος είναι σημαντικότερος προγνωστικός παράγων από την ηλικία και το φύλο για την βαρύτητα και την πρόοδο νόσου σε ασθενείς με καλά διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς (DTC)

43ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2015. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Κ. ΣΑΛΤΙΚΗ, Ε. ΛΟΥΚΑΡΗ, Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Κ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Κ. ΛΙΛΗ, Χ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, Α. ΜΑΝΤΖΟΥ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Συσχέτιση παραμέτρων οξειδωτικού στρες και πολυμορφισμών του γονιδίου του υποδοχέα των AGES (RAGE) με την εμφάνιση αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας HASHIMOTO

43ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2015. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ Κ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Μ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Έ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Ν, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ Μ

Προγνωστικοί παράγοντες νόσου σε ασθενείς με ανθεκτικό στο ραδιενεργό ιώδιο διαφοροποιημένο καρκίνωμα του θυρεοειδούς (DTC)

43ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2015. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΙΚΗ, ΈΛΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΑΠΑΝΤΗ, ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Ο ιστολογικος τυπος ειναι σημαντικοτερος προγνωστικος παραγων απο την ηλικια και το φυλο για την βαρυτητα και την προοδο νοσου σε ασθενεις με καλα διαφοροποιημενο καρκινωμα του θυρεοειδους (DTC)

44ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2016. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, Κ. ΣΑΛΤΙΚΗ, Ε. ΛΟΥΚΑΡΗ, Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Κ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Κ. ΛΙΛΗ, Χ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, Α. ΜΑΝΤΖΟΥ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Συσχετιση παραμετρων οξειδωτικου στρες και πολυμορφισμων του γονιδιου του υποδοχεα των ages (RAGE) με την εμφανιση αυτοανοσης θυρεοειδιτιδας Hashimoto

44ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2016. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. ΣΑΛΤΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΈΛΛΗ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Προγνωστικοι παραγοντες νοσου σε ασθενεις με ανθεκτικο στο ραδιενεργο ιωδιο διαφοροποιημενο καρκινωμα του θυρεοειδους (DTC)

44ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2016. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΈΛΛΗ, ΣΑΛΤΙΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΩ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Εμπειρια απο τη χορηγηση αναστολεων τυροσινικων κινασων (ΤΚΙ) σε ασθενεις με μεταστατικο εξελισσομενο μυελοειδες καρκινωμα θυρεοειδους (ΜΚΘ)

44ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2016. Τόμος Περιλήψεων

 

 

 1. Γ. ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ, Ι. ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ, Μ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ,Σ. ΣΑΠΟΥΝΑΣ, Ε. ΖΑΠΑΝΤΗ, Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Α. ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ,Α. ΠΑΡΔΑΛΑΚΗΣ, Α. ΣΑΛΤΙΚΗ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ, Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Συσχέτιση Επιπέδων Καλσιτονίνης και Οζώδους Νόσου του Θυρεοειδούς:
10ετής εμπειρία του κέντρου μας

44ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2016. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Π.ΚΑΖΑΚΟΥ, Κ.ΣΑΛΤΙΚΗ, Γ.ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ, Ε.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, Β.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ε.ΚΑΣΣΗ, Μ.ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Πορεια νοσου και θεραπευτικοι χειρισμοι στο μεταστατικο μυελοειδες καρκινωμα θυρεοειδους (ΜΚΘ)

45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2017. Τόμος Περιλήψεων

 

 

 1. Γ. ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ, Κ. ΣΑΛΤΙΚΗ, Π. ΚΑΖΑΚΟΥ, Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Β. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Κλινικα χαρακτηριστικα του μυελοειδους καρκινωματος θυρεοειδους (μκθ) οταν συνυπαρχει με διαφοροποιημενο θυλακιοκυτταρικο καρκινωμα (ΔΘΚ)

45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2017. Τόμος Περιλήψεων

 

 

 1. Κ.ΣΑΛΤΙΚΗ, Μ.ΠΙΣΣΙΑ, Γ.ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ, Α.ΤΡΑΥΛΟΣ, Μ.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Ε.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Μ.ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Μετεγχειρητικα επιπεδα καλσιτονινης (ΚΤ) και η σημασια τους στην αξιολογηση της κλινικης πορειας των ασθενων με μυελοειδες καρκινωμα θυρεοειδους (ΜΚΘ)

45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2017. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Γ. ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ, Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, Μ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Π. ΚΟΝΤΟΥ, Κ. ΣΑΛΤΙΚΗ, Β. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ, Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Υπαρχει διαφορα στη θυρεοειδικη λειτουργια μεταξυ φυσιολογικων εγκυων και γυναικων με σακχαρωδη διαβητη κυησης (ΣΔΚ)

45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2017. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. Γ.ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ,Β.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,Ι.ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ,Ν.ΔΡΑΚΟΥΛΗ4,Μ-Σ.ΚΑΤΣΑΡΟΥ,Κ. ΣΑΛΤΙΚΗ, Μ.ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ,Ε.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,Ε.ΖΑΠΑΝΤΗ

Εξατομικευση θεραπειας με βαση γενετικο ελεγχο σε ζευγος διδυμων με αρρυθμιστο ΣΔ2 και μεταβολικο συνδρομο (ΜΣ)

45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2017. Τόμος Περιλήψεων

 

 1. A.ΤΡΑΥΛΟΣ, Κ.ΣΑΛΤΙΚΗ, Μ.ΠΙΣΣΙΑ, Γ.ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ, Ε.ΖΑΠΑΝΤΗ, Ε.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Μ.ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

Χορήγηση του αναστολέα τυροσινικων κινασων (TKI) vandetanib στο μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς (ΜΚΘ): πότε και σε ποιους ασθενείς – παρουσίαση περιστατικών

45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού. Αθήνα, 2017. Τόμος Περιλήψεων

 

 

 1. X) Πολυκεντρικές μελέτες

 

ΣΥΝΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: 7     

 

 1. Συνερευνήτρια στη μελέτη ΜΚ-0217-906: EFFECT-International: για τη σύγκριση και την εκτίμηση της δραστικότητας των φαρμάκων αλενδρονάτη και ραλοξιφαίνη στην οστική πυκνότητα σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση.

Β’ Ενδοκρινολογικό Τμήμα ΓΠΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 2001-2002.

 

 1. Συνερευνήτρια στην πολυκεντρική μελέτη ΑΝΑ1474 φάσης IV, για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της ασπαρτικής ινσουλίνης (NovoRapid) έναντι της κρυσταλικής ινσουλίνης (Actrapid) σε έγκυες γυναίκες με ΣΔ τύπου 1.

Α’ Ενδοκρινολογικό Τμήμα ΓΠΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 2003-2005.

 

 1. Συνερευνήτρια στην πολυκεντρική κλινική μελέτη SIDAH SAFETY/SFY 5904 για τη δράση του αναστολέα του υποδοχέα της βαζοπρεσσίνης στο σύνδρομο απρόσφορης έκκρισης αντιδιουρητικής ορμόνης.

Θεραπευτική Κλινική, ΓΠΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2005.

 

 1. Συνερευνήτρια στη διεθνή επιδημιολογική μελέτη INSIRE ME IAA για την πρόγνωση της ενδοκοιλιακής παχυσαρκίας και της σχέσης της με τον καρδιομεταβολικό κίνδυνο, φάσης IV (αριθμός μελέτης c_00046).

Θεραπευτική Κλινική, ΓΠΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2008-2011.

 

 1. Συνερευνήτρια στην διεθνή τυχαιοποιημένη διπλά τυφλή μελέτη φάσης ΙΙΙ για την αποτελεσματικότητα του XL184 (αναστολέα τυροσινικής κινάσης) έναντι εικονικού φαρμάκου σε ασθενείς με μη εξαιρέσιμο, τοπικά προχωρημένο ή μετασταικό μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς (αρ πρωτ XL184-301, EXELIXIS).

Θεραπευτική Κλινική, ΓΠΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2009-2014.

 

 1. Συνερευνήτρια στην διεθνή τυχαιοποιημένη μελέτη χορήγησης vantetanib (αναστολέα τυροσινικής κινάσης) σε ασθενείς με μη εξαιρέσιμο, τοπικά προχωρημένο ή μετασταικό μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς

(αρ πρωτ ZD6474, ASTRA ZENEKA)

Θεραπευτική Κλινική, ΓΠΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2015.

 

 1. Συνερευνήτρια στην διεθνή τυχαιοποιημένη μελέτη χορήγησης RIFTOS MKI – Ασυμπτωματικοί ασθενείς με ανθεκτικό στο ραδιενεργό ιώδιο διαφοροποιημένο καρκίνο του θυρεοειδούς αδένα – μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της χρήσης αναστολέων πολλαπλών κινασών.

(αρ πρωτ 17852 Bayer HealthCare)

Θεραπευτική Κλινική, ΓΠΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2015 σε εξέλιξη.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση