ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ

LIST OF PUBLICATIONS IN PEER REVIEWED JOURNALS

 

 1. ALEVIZAKI-HARHALAKI M., ALEVIZAKI C., GEORGIOU E., PROUKAKIS C. (1983). Increased uptake of Tc 99m DTPA in active Graves’ ophthalmopathy and pretibial myxoedema. J Nucl Med 24: 174-176.
 2. METAXOTOU C., IKKOS D., PANAYOTOPOULOU P., ALEVIZAKI M., MAVROU A., TSEGHI C., MATSANIOTIS N. (1983). A familial X/Y translocation in a boy with ichthyosis, hypogonadism and mental retardation. Clinical Genetics 24:380.
 3. ALEVIZAKI-HARHALAKI M., ALEVIZAKI C., DEMERTZI E., IKKOS D, PAPAS A. (1984). Intravenous insulin tolerance test:criteria for the evaluation of growth hormone and cortisol responses. Acta Endocrinologica  265, p.31-33.
 4. PAPASTERIADES C., ALEVIZAKI-HARHALAKI M., ECONOMIDOU J., IKKOS D. (1984). HLA antigens in Greek patients with thyrotoxicosis (Graves’ Disease and toxic nodular goitre). J Endocrinol Invest 7:283-286.
 5. ALEVIZAKI C., ALEVIZAKI-HARHALAKI M., IKKOS D. (1985): Radioiodine treatment of thyrotoxicosis; dose required for and some factors affecting the induction of hypothyroidism. Eur J Nucl Med 10:450-454.
 6. ALEVIZAKI M., SHIRAISHI A., RASSOOL F.V., FERRIER G.J.M., MACINTYRE , LEGON, S. (1986). The calcitonin-like sequence of the beta CGRP gene. FEBS Letts 206:47-52.
 7. MACINTYRE , ALEVIZAKI M., BEVIS P.J.R., ZAIDI M. (1987). Calcitonin and the peptides from the calcitonin gene. Clin Orthop and Rel Res 217:45.
 8. GIRGIS S., ALEVIZAKI M., DENNY P., FERRIER G.J.M., LEGON S. (1988). Generation of DNA probes for peptides with highly degenerate codons using mixed primer PCR. Nucleic Acid Research 16:10371.
 9. HARHALAKIS N, ALEVIZAKI M, GEORGIADOU DD, PARASKEVOPOULOU T, DAI K, NIKIFORAKIS M, SOUVATZOGLOU A. (1992) A complex pattern of antigen receptor gene rearrangements in a case of Philadelphia positive acute lymphoblastic leukemia. Nouv Rev Franc Hematol 34:263-267.
 10. ALEVIZAKI M, DAI K, GRIGORAKIS S I, LEGON S, SOUVATZOGLOU A. (1994). Amylin/IAPP expression in medullary carcinoma of the thyroid: correlation with the expression of the related calcitonin/CGRP genes. Clinical Endocrinology 41:21-26.
 11. ALEVIZAKI M, PAPAPETROU P, PAPADODIMA H, SOUVATZOGLOU A, KOUTRAS DA. (1995). Increased incidence of medullary carcinoma of the thyroid in rural regions in Greece. J Endocrinol Invest, 18:220-223.
 12. BAJALICA, S., BLENNOW E, TSEZOU A, GALLA VOUMVOURAKI A, ALEVIZAKI M, SINANIOTIS C, KITSIOU TZELI S. (1995). Partial disomy of Xp and the presence of SRY in a phenotypic female. J Med Genet 32:987-990.
 13. ALEVIZAKI Μ, SARIKA L. – H., KOUTRAS D. A., SOUVATZOGLOU A. (1997): Genetic Screening for Ret Mutations in Families with Multiple Endocrine Neoplasia 2 Syndromes. In: “Recent advances in Adolescent Gynecology and Endocrinology: Basic and Clinical Aspects”. Annals N.Y. Acad. Sci., 816:383-388.
 14. LEKAKIS J, PAPAMICHAEL C, ALEVIZAKI M, PIPERINGOS G, MARAFELIA P, MANTZOS J, STAMATELOPOULOS S, KOUTRAS DA. (1997). Flow-mediated, endothelium-dependent vasodilatation is impaired in subjects with hypothyroidism, borderline hypothyroidism and high-normal serum TSH values. Thyroid, 7:411-414, 1997.
 15. TSELENI-BALAFOUTA S, GRIGORAKIS S, ALEVIZAKI M, KARAISKOS C, DAVARIS P, KOUTRAS DA. Simultaneous occurrence of a medullary and a papillary thyroid carcinoma in the same patient. (1997) General & Diagnostic Pathology, 142:371-374.
 16. LEKAKIS, C. PAPAMICHAEL, H. ANASTASIOU, M. ALEVIZAKI, N. DESSES, A. SOUVATZOGLOU, S. STAMATELOPOULOS, D. A. KOUTRAS (1997): Endothelial Dysfunction of Conduit Arteries in Insulin-Dependent Diabetes Mellitus without Microalbuminuria. Cardiovascular Research, 34:164-168.
 17. GRIGORAKIS SI, M. ALEVIZAKI, E. RAPTI, E. ANASTASIOU, C. C. ALEVIZAKI, A. SOUVATZOGLOU (1997): Islet Amyloid Polypeptide (Amylin) Does Not Seem to Be Directly Involved in the Development of Gestational Diabetes mellitus. Obstet. Invest.44: 6-10.
 18. MICHALOPOULOU G, M ALEVIZAKI, G PIPERINGOS, D MITSIBOUNAS, J MANTZOS, P ADAMOPOULOS, DA KOUTRAS. (1998) High serum cholesterol levels in persons with “high-normal” TSH levels: should one extend the definition of subclinical hypothy­roi­dism? Eur J Endocrinol 138:141-145. (Accompanied by editorial)
 19. ANASTASIOU E, M.ALEVIZAKI, S.J.GRIGORAKIS, G.PHILIPPOU, M.KYPRIANOU, A. SOUVATZOGLOU (1998). Decreased stature in gestational diabetes mellitus. Diabetologia.41:997-1001
 20. ANASTASIOU, J LEKAKIS, M. ALEVIZAKI, C. PAPAMICHAEL, J. MEGAS, A. SOUVATZOGLOU, S. STAMATELOPOULOS. (1998) Impaired Endothelium Dependent Vasodilatation In Women With Previous Gestational Diabetes Mellitus. Diabetes Care 21:2111-2115. (Accompanied by editorial)
 21. TSELENI-BALAFOUTA S, KAVANTZAS N, ALEVIZAKI M, PARASKEVAKOU H, DAVARIS P. (1998) Neuroendocrine differentiation in follicle-cell thyroid carcinoma: correlation to prognostic factors in papillary carcinoma. J Exp Clin Cancer Res. 17(4):533-537
 22. DOUFAS A, MASTORAKOS G, HATZIIOANNOU S, TSELENI-BALAFOUTAS S, PIPERINGOS G, BOUKIS M, MANTZOS E, KARAISKOS K, MANTZOS J, ALEVIZAKI M, KOUTRAS DA. (1999). The predominant form of non-toxic goitre in Greece is now autoimmune thyroiditis. Eur J Endocrinol. 140:505-511.
 23. ΑLEVIZAKI M, PAPAMICHAEL C, KOUTRAS DA, STAMATELOPOULOS S. (1999). One swollen hand. Lancet, 354:644.
 24. E EVANGHELOPOULOU, M ALEVIZAKI, S TOUMANIDIS, G PIPERINGOS, M MAVRIKAKIS, D SOTOU, K EVANGHELOPOULOU AND DA KOUTRAS. (1999) Mitral Valve Prolapse In Autoimmune Thyroid Disease: An Index of Systemic Autoimmunity? Thyroid 9:973-977.
 25. GRIGORAKIS SI, E. ANASTASIOU, Κ. DAI, A. SOUVATZOGLOU, M. ALEVIZAKI (2000). Three mRNA transcripts of the POMC gene in placenta unaffected by the mode of delivery. Eur J Endocrinol, 142: 533-536.
 26. GRIGORAKIS SI, ALEVIZAKI M., E. ANASTASIOU, C. BEIS, C. C. ALEVIZAKI, A. SOUVATZOGLOU (2000). Hormonal parameters in gestational diabetes mellitus during the third trimester: High glucagon levels. Gynecol Obstet Invest, 49:106-109.
 27. PAPANASTASIOU L., ALEVIZAKI M., G PIPERINGOS, E MANTZOS, S. TSELENI-BALAFOUTA, D.A. KOUTRAS (2000). The Effect of Iodine Administration on the Development of Thyroid Autoimmunity In Patients With non-Toxic Goiter. Thyroid, 10 (6) 510-513
 28. LEKAKIS JP, PAPAMICHAEL CM, CIMPONERIU AT, STAMATELOPOULOS KS, PAPAIOANNOU TG, KANAKAKIS J, ALEVIZAKI MK, PAPAPANAGIOTOU A, KALOFOUTIS AT, STAMATELOPOULOS SF (2000) Atherosclerotic changes of extra-coronary arteries are associated with the extent of coronary atherosclerosis. Am J Cardiol, 85(8):949-952.
 29. ALEVIZAKI M, L THALASSINOU, S.I. GRIGORAKIS, G PHILIPPOU, K LILI, A SOUVATZOGLOU, E ANASTASIOU (2000). Study of the Trp64Αrg Polymorphism of the Β3 Adrenergic Receptor In Greek Women With Gestational Diabetes Mellitus. Diabetes Care, 23:1079 – 1083
 30. J P LEKAKIS, E ANASTASIOU, CM PAPAMICHAEL, K S STAMATELOPOULOS, AG DAGRE, M ALEVIZAKI, SF STAMATELOPOULOS. (2000). Short term oral ascorbic acid improves endothelium-dependent vasodilatation in women with a history of gestational diabetes. Diabetes Care, 23(9): 1432-1434.
 31. PAPADIMITRIS C, ALEVIZAKI M, PANTAZOPOULOS D, ATHANASSIADES P, DIMOPOULOS MA. (2000) Cushing’s syndrome as the presenting feature of metastatic Leydig cell tumour of the testis. Urology. 56:153
 32. PAPAMICHAEL CM, LEKAKIS JP, STAMATELOPOULOS KS, PAPAIOANNOU TG, ALEVIZAKI MK, CIMPONERIU AT, KANAKAKIS J, PAPAPANAGIOTOU A, KALOFOUTIS AT, STAMATELOPOULOS SF. (2000) Ankle-brachial index as a predictor of the extent of coronary atherosclerosis and cardiovascular events in patients with coronary artery disease. Am J Cardiol. 86:615-618.
 33. PHILIPPOU G., KRIMITZAS A., KALTSAS G., ANASTASIOU E., SOUVATZOGLOU A., ALEVIZAKI M. (2001). HLA DQA1*0501 and DRB1*0301 antigens do not independently convey susceptibility to Graves’ disease. J Endocrinol Invest. 24: 88-91.
 34. ILIAS I, ALEVIZAKI M, PHILIPPOU G, ANASTASIOU E, SOUVATZOGLOU A. (2001) Sustained remission of metastatic adrenal carcinoma during long-term administration of low-dose mitotane. J Endocrinol Invest, 24: 532-535.
 35. ALEVIZAKI M, S.I. GRIGORAKIS, S. TSELENI-BALAFOUTA, C.C. ALEVIZAKI, G. PHILIPPOU, ANASTASIOU, A. SOUVATZOGLOU (2001). High Αmylin/ΙΑΡΡ plasma levels in patients with Medullary Thyroid carcinoma after radical thyroidectomy. Eur J Endocrinol, 145:585-589.
 36. ALEVIZAKI M, HUHTANIEMI I (2002). Structure-function relationships of glycoprotein hormones; lessons from mutations and polymorphisms of the thyrotrophin and gonadotrophin subunit genes. Hormones 1(4):224-232.
 37. ILIAS I, ZAPANTI L, PHILIPPOU G, ALEVIZAKI M (2002). Galactorrhoea in a 16 year-old girl with a large sellar mass. Postgrad Med J 78: 502-,506-507.
 38. ILIAS I, ALEVIZAKI M, LAKKA-PAPADODIMA H, KOUTRAS DA (2002). Differentiated thyroid cancer in Greece (1963-2000). Relation to demographic and environmental factors. Hormones 1(3):174-178.
 39. ALEVIZAKI, L.-A. MOULOPOULOS, E. MANTZOS, D. A. KOUTRAS (2002). Pituitary insufficiency: Diagnosis masked by a toxic thyroid adenoma. Hormones 1(3):188-191.
 40. E EVANGHELOPOULOS, M ALEVIZAKI, S TOUMANIDIS, D SOTOU, K EVANGHELOPOULOS, DA KOUTRAS, S. STAMATELOPOULOS, M MAVRIKAKIS (2003). Mitral Valve Prolapse in Systemic Lupus Erythematosus Patients: Clinical and Immunological Aspects. Lupus, 12:308-311.
 41. EVANGELOPOULOS D, ALEVIZAKI M, LEKAKIS J, CIMPONERIU A, PAPAMICHAIL C, KOMINAKIS A, KALOFOUTIS A, MOUTSATSOU P (2003) Molecular analysis of the estrogen receptor alpha gene in men with coronary artery disease: association with disease status. Clinica Chimica Acta, 331:37-44.
 42. M ALEVIZAKI, A. CIMPONERIU, M GAROFALLAKI, H-L SARIKA, CC ALEVIZAKI, C PAPAMICHAEL, G PHILIPPOU, E ANASTASIOU, J LEKAKIS, M MAVRIKAKIS (2003) The Androgen Receptor CAG Polymorphism is associated with the Severity of Coronary Artery Disease in men. Clin Endocrinol 59:749-755.
 43. KOUTRAS DA, ALEVIZAKI M, TSATSOULIS A., VAGENAKIS AG (2003). Greece is iodine sufficient. Lancet 362:405-406.
 44. JIANG M, SAVONTAUS M-L, SIMONSEN H., ALEVIZAKI M, HUHTANIEMI I, (2004) “Absence of the genetic variant V79M in human chorionic gonadotropin-beta gene 5 in three European populations” Mol Human Reproduction 10:763-766.
 45. DAGRE, J. LEKAKIS, T. PAPAIOANNOU, K. STAMATELOPOULOS, C. PAPAMICHAEL, D.A KOUTRAS, M. ALEVIZAKI. (2005). Arterial stiffness is increased in subjects with hypothyroidism. International Journal of Cardiology 103:1-6.
 46. G DIMITRIADIS, E MARATOU, M ALEVIZAKI, E BOUTATI, K PSARA, C PAPASTERIADI, S. A. RAPTIS (2005) Thyroid hormone excess increases basal and insulin-stimulated recruitment of GLUT3 glucose transporters on cell surface. Horm Metab Res 37:15-20.
 47. ALEVIZAKI M, PAPAMICHAEL C, LEKAKIS J.P. (2005) Is atherosclerotic cardiovascular disease an endocrinological disorder? The estrogen-androgen paradox. e-letter, published on line, 3 October, 2005, J Clin Endocrinol Metab.
 48. BEIS, S I GRIGORAKIS, G PHILIPPOU, M. ALEVIZAKI, E ANASTASIOU (2005) Lack of suppression of plasma glucagon levels in late pregnancy persists postpartum only in women with previous gestational diabetes mellitus. Acta Diabetologica 42:31-35.
 49. ALEVIZAKI M., E. MANTZOU, A.T. CIMPONERIU, C.C. ALEVIZAKI AND D.A. KOUTRAS (2005) TSH may not be a Good Marker for Adequate Thyroid Hormone Replacement Therapy. Wien Klin Woch 117/18:636-640
 50. D J. TRYFONOPOULOS, E A. ANASTASIOU, A D. PROTOGEROU, T G. PAPAIOANNOU, K LILY, A G. DAGRE, E A. SOUVATZOGLOU, C M. PAPAMICHAEL, M ALEVIZAKI, JOHN P. LEKAKIS. (2005) Arterial Stiffness in Type 1 Diabetes Mellitus is aggravated by co-existing Autoimmune Thyroid Disease. J Endocrinol Invest 28:616-622.
 51. SALTIKI K, DOUKAS CH, KANAKAKIS J, ANASTASIOU E, MANTZOU E, ALEVIZAKI M. (2006) Severity of cardiovascular disease in women: relation with exposure to endogenous estrogen. Maturitas 55:51-57
 52. ALEVIZAKI M, SYNETOU M, XYNOS K, ALEVIZAKI C C, VEMMOS K N (2006) Hypothyroidism as a Protective Factor in Acute Stroke Patients. Clinical Endocrinology 65:369-372.
 53. DAGRE A, LEKAKIS J, MIHAS K, PROTOGEROU A, TRYFONOPOULOS D, PAPAMICHAEL C, ALEVIZAKI M (2006) “Association of dehydroepiandrosterone-sulfate (DHEA-S) with endothelial function in young women with polycystic ovary syndrome”. Eur J Endocr 154:883-890
 54. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, MANTZOU E, ANASTASIOU E, HUHTANIEMI I (2006) The Adrenal Gland may be a target of LH Action in Postmenopausal Women. Eur J Endocr 154:875-881
 55. Furio Pacini, Martin Schlumberger (Coordinators), Henning Dralle, Rossella Elisei, Wilmar Wiersinga and the European Thyroid Cancer Taskforce§. EUROPEAN CONSENSUS FOR THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH DIFFERENTIATED THYROID CANCER OF THE FOLLICULAR EPITHELIUM.* §Co-author as member of the European Thyroid Cancer Task Force. Eur J Endocr 154:787-803, 2006.
 56. KAPAKI E, PARASKEVAS, G.P., MANTZOU E, PAPAPOSTOLOU A, ALEVIZAKI M, VASSILOPOULOS D. (2006) Thyroid Function in Patients with Alzheimer’s disease: Implications on response to Anticholinesterase Treatment.  Alzheimer’s Disease and Related Disorders.20:242-247.
 57. LITOU H, ANASTASIOU E, THALASSINOU L, SARIKA H-L, PHILIPPOU G, ALEVIZAKI M (2007)  Increased Prevalence of VNTR III of the Insulin Gene in Women with Gestational Diabetes Mellitus.  Diabetes Res Clin Pract, 76:223-228
 58. HUHTANIEMI I, ALEVIZAKI M (2006) “Gonadotrophin Resistance”, Best Practice & Research, Clinical Endocrinology and Metabolism, 20:561-576.
 59. ALEVIZAKI CC, MOLFETAS M, SAMARTZIS A, VLASSOPOULOU B, VASSILOPOULOS CH, RONDOGIANNI P, KOTTOU S, HADJICONSTANTINOU V, ALEVIZAKI M (2006) Iodine  131I  treatment for differentiated thyroid carcinoma  in patients with end stage renal failure: some dosimetric, radiation safety and practical considerations. Hormones, 5:276-287.
 60. DAGRE A, LEKAKIS J, STAMATELOPOULOS K, A PROTOGEROU, KOUTRAS DA, S.STAMATELOPOULOS, ALEVIZAKI M. (2007) Abnormal endothelial function  in female patients with hypothyroidism and borderline thyroid function. International Journal of Cardiology 114: 332-338
 61. K S STAMATELOPOULOS, J P LEKAKIS, G VAMVAKOU, P KATSICHTI, A PROTOGEROU I REVELA, K KARATZI, M ALEVIZAKI, N ZAKOPOULOS, CM PAPAMICHAEL (2007) The relative impact of different measures of adiposity on markers of early atherosclerosis. International Journal of Cardiology. 119:139-146, 2006.
 62. TERZIDIS C, TOURLI P, KIAPEKOU E, ALEVIZAKI M. (2007) Thyroid Tuberculosis. Hormones 6:75-88.
 63. ALEVIZAKI M, CIMPONERIU A, LEKAKIS J, PAPAMICHAEL C, CHROUSOS GP. (2007) High anticipatory stress plasma cortisol and increased sensitivity to glucocorticoids predict severity of coronary artery disease in subjects undergoing coronary angiography. Metabolism, 56:222-226.
 64. SALTIKI K, ALEVIZAKI M. (2007) Coronary artery disease in postmenopausal women; The role of endogenous estrogens and their receptors. Hormones,6: 9-24
 65. PSALTOPOULOU T, ILIAS I, TOUMANIDIS S. MANTZOU E, ΜARAFELLIA P, PIPERINGOS G, KOUTRAS DA, ALEVIZAKI M (2007) Endogenous Subclinical Hyperthyroidism: Metabolic and Cardiac Parameters., European Journal of Internal Medicine 18:423
 66. KOTSIS V., ALEVIZAKI M., STABOULI S., PITIRIGA V., RIZOS Z., SION M., ZAKOPOULOS N. (2007) Hypertension and hypothyroidism: results from an ambulatory blood pressure monitoring study. J Hypertension 25:993
 67. ALEVIZAKI M, MARGARITA SYNETOU, KONSTANTINOS XYNOS, THEODORA PAPPA, KOSTAS VEMMOS. (2007) Low Triiodothyronine Levels are Strong Predictors of Outcome in Patients with Acute Stroke. European Journal of Clinical Investigation. 37:651-657
 68. ALEVIZAKI M, SALTIKI K, XITA N, KANAKAKIS I, MANTZOU E, GEORGIOU I, H-L SARIKA. (2007) Severity of Cardiovascular Disease in Women: Associations with Common Estrogen Receptor Alpha Polymorphic Variants. European Journal of Endocrinology 56:489-496
 69. HATZIIOANNOU Α, LIAKATA Ε, KARRAS Ε, THRASYVOULIDES Α, ALEVIZAKI Μ, LYMBERI P. (2007) Pathogenicity of a Human Thyroglobulin Peptide (2340-2359) in mice with high or low genetic susceptibility to thyroiditis. Immunology122:343, 2007.
 70. TOURLI P, ALEVIZAKI, M. “Obesity and Thyroid”. Obesity and Metabolism 3:116-130, 2007
 71. Kararizou E, Stamboulis E, Markou I, Alevizaki M, Gkiatas K.Amyotrophic lateral sclerosis and prolactinoma. (2007) Funct Neurol. Jan-Apr;22(1):39-41.
 72. Alevizaki M, Saltiki K, Cimponeriu A, Kanakakis I, Xita N, Alevizaki CC,Georgiou I, Sarika HL. (2007) Severity of cardiovascular disease in postmenopausal women: associations with common estrogen receptor alpha polymorphic variants.Eur J Endocrinol. 156(4):489-96.
 73. Huhtaniemi I, Alevizaki M. (2007) Mutations along the hypothalamic-pituitary-gonadal axis affecting male reproduction. Reprod Biomed Online. 15(6):622-32. Review.
 74. Kaloumenou I, Alevizaki M, Ladopoulos C, Antoniou A, Duntas LH, Mastorakos G, Chiotis D, Mengreli C, Livadas S, Xekouki P, Dacou-Voutetakis C. (2007) Thyroid volume and echostructure in schoolchildren living in an iodine-replete area: relation to age, pubertal stage, and body mass index. Thyroid. 17(9):875-81
 75. Stamatelopoulos KS, Lekakis JP, Alevizaki M, Vamvakou G, Katsichti P,Protogerou A, Revela I, Karatzi K, Zakopoulos N, Papamichael CM. (2007) Markers of adiposity and early atherosclerosis. Int J Cardiol. 2007 Dec 7. (Letter to the Editor).
 76. ROY P., ALEVIZAKI M., HUHTANIEMI (2008) “In vitro bioassays for androgens and their diagnostic applications”., Human Reproduction Update. 14:73-82, 2008
 77. Bernichtein S, Alevizaki M, Huhtaniemi (2008) Is the adrenal cortex a target for gonadotropins? Trends Endocrinol Metab. 19(7):231-8.
 78. Stamatelopoulos KS, Lekakis JP, Tseke P, Ikonomidis I, Kollias GE, Alevizaki M, Kanakakis I, Voidonikola P, Zakopoulos N, Papamichael CM. Differential associations of renal function with coronary and peripheral atherosclerosis. Int J Cardiol. 2008 Jun 26. [Epub ahead of print]
 79. Dimitriadis G, Maratou E, Boutati E, Kollias A, Tsegka K, Alevizaki M, Peppa M, Raptis SA, Hadjidakis DJ. IGF-I increases the recruitment of GLUT4 and GLUT3 glucose transporters on cell surface in hyperthyroidism. Eur J Endocrinol. 2008 Mar;158(3):361-6.
 80. Alevizaki M, Saltiki K, Xita N, Cimponeriu A, Stamatelopoulos K, Mantzou E, Doukas C, Georgiou I. The importance of the (TAAAA)n alleles at the SHBG gene promoter for the severity of coronary artery disease in postmenopausal women. Menopause. 2008 May-Jun;15(3):461-8.
 81. Voidonikola PT, Stamatelopoulos KS, Alevizaki M, Kollias GE, Zakopoulos NA, Lekakis JP, Anastasiou E, Theodorakis MJ, Pittas AG, Papamichael CM. The Association Between Glycemia and Endothelial Function in Nondiabetic Individuals: The Importance of Body Weight. Obesity (Silver Spring). 2008 Dec;16(12):2658-62.
 82. Stamatelopoulos KS, Papamichael CM, Zacharoulis A, Papaioannou T, Kollias GE, Kyrkou K, Chrysochoou EE, Voidonikola P, Alevizaki M, Lekakis JP. Heartscore calculated in individuals younger than 40 years is related to vascular markers of early atherosclerosis. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 15: 619-624, 2008
 83. ZAKOPOULOS NA, DOLIANITIS CJ, THEODORAKIS MJ., MANIOS E, ALEVIZAKI M, STAMATELOPOULOS KS, SPILIOPOULOU I, ANASTASIOU E,. MOULOPOULOS S D. Diurnal Correlation of Ambulatory Blood Pressure and Interstitial Glucose in patients with Normal Glucose Tolerance. Blood Pressure Monitoring, 13:309-317, 2008
 84. Katerina Saltiki, Paraskevi Voidonikola, Emily Mantzou, Kimon Stamatelopoulos Christos Papamichael, Maria Alevizaki ASSOCIATION OF THYROID FUNCTION WITH ARTERIAL PRESSURE IN EUTHYROID INDIVIDUALS IRRESPECTIVELY OF HYPERTENSION: A CROSS-SECTIONAL STUDY. Thyroid Research, 1:3 2008
 85. PAZAITOU–PANAYIOTOU, M. ALEVIZAKI, M. BOUDINA, A. DRIMONITIS, A. MALADAKI, KIZIRIDOU A, , I. VAINAS Cervical masses as manifestation of papillary thyroid microcarcinomas.  Thyroid Research 2008, 1:8-15.
 86. Kaloumenou I, Mastorakos G, Alevizaki M, Duntas LH, Mantzou E, Ladopoulos C, Antoniou A, Chiotis D, Papassotiriou I, Chrousos GP, Dacou-Voutetakis C. Thyroid autoimmunity in schoolchildren in an area with long-standing iodine sufficiency: correlation with gender, pubertal stage, and maternal thyroid autoimmunity. Thyroid. 2008 Jul;18(7):747-54.
 87. Saltiki K, Cimponeriu A, Lili K, Peppa M, Anastasiou E, Alevizaki M. Severity of coronary artery disease in postmenopausal diabetic women. Hormones (Athens). 2008 Apr-Jun;7(2):148-55.
 88. Evangelopoulos M.E., Toumanidis S, Sotou D, Evangelopoulos C. , Mavrikakis M, Alevizaki M, Dimopoulos M.A Mitral Valve Prolapse In Young Healthy Individuals. An Early  Index Of Autoimmunity? Lupus, 18(5):436-40 2009
 89. Alevizaki M, Mantzou E, Cimponeriu A, Saltiki K, Philippou G, Wiersinga W. The Pro(12)Ala PPARgamma gene polymorphism: possible modifier of the activity and severity of thyroid associated orbitopathy (TAO). Clin Endocrinol (Oxf). 2009 Mar;70(3):464-8.
 90. Tsagalis G, Akrivos T, Alevizaki M, Manios E, Stamatellopoulos K, Laggouranis A, Vemmos KN. Renal dysfunction in acute stroke: an independent predictor of long-term all combined vascular events and overall mortality. Nephrol Dial Transplant. 2009 Jan;24(1):194-200.
 91. Lewinski A, Köhrle J, Alevizaki M, Jarzab B. Editorial. “Welcome to Thyroid Research”. Thyroid Research 2008 Sep 29;1(1):1 (Editorial).
 92. Tsagalis, T. Akrivos, M. Alevizaki, E. Manios, M Theodorakis, A. Laggouranis, K. N. Vemmos. Long term prognosis of acute kidney injury after first ever acute stroke. Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2009 Mar;4(3):616-22
 93. E. Kollias, K.S. Stamatelopoulos, T.G. Papaioannou,N.A. Zakopoulos, M. Alevizaki, G.P. Alexopoulos, D.A. Kontoyannis, H. Karga, E. Koroboki, J.P. Lekakis, C.M. Papamichael. DIURNAL VARIATION OF ENDOTHELIAL FUNCTION AND ARTERIAL STIFFNESS IN HYPERTENSION J Hum Hypertens. 2009 Sep;23(9):597-604
 94. Eirini Maratou, Dimitrios J. Hadjidakis, Anastasios Kollias, Katerina Tsegka, Melpomeni Peppa, Maria Alevizaki, Panayota Mitrou, Vaia Lambadiari, Eleni Boutati, Daniel Nikzas, Nikolaos Tountas, Theofanis Economopoulos, Sotirios, A. Raptis and George Dimitriadis (2009) Studies of insulin resistance in patients with clinical and subclinical hypothyroidism, European J of Endocrinology. 160(5):785-90, 2009
 95. Kimon S. Stamatelopoulos, Katerina Kyrkou , Elda Chrysochoou, Helen Karga, Sofia Chatzjdou, Georgios Georgopoulos, Stelios Georgiou, Konstantinos Xiromeritits, Christos M. Papamichael, Maria Alevizaki. “Arterial stiffness, but not intima media thickness is increased in euthyroid patients with Hashimoto Thyroiditis. The effect of menopausal status”. 2009 Aug;19(8):857-62
 96. Georgiopoulos GA, Stamatelopoulos KS, Lambrinoudaki I, Lykka M, Kyrkou K, Rizos D, Creatsa M, Christodoulakos G, Alevizaki M, Sfikakis PP, Papamichael C. Prolactin and Preclinical Atherosclerosis in Menopausal Women With Cardiovascular Risk Factors. 2009 Jul;54(1):98-105
 97. Manaios L, Tsiambas E, Alevizaki M, Karameris A, Alexopoulou D, Lambropoulou S, Moreas H, Kravvaritis C, Fotiades PP, Goula K, Patsouris E, Athanassiou AE, Koutras D, Katsilambros N. Comparative topoisomerase IIa and ki 67 protein expression in papillary thyroid carcinoma based on tissue microarrays and image analysis. J BUON. 2008 Oct-Dec;13(4):537-41
 98. Doupis J, Stavrianos C, Saltiki K, Mantzou E, Mastrokostopoulos A, Philippou G, Alevizaki M. Thyroid volume, selenium levels and nutritional habits in a rural region in Albania. Hormones (Athens). 2009 Oct-Dec;8(4):296-302.
 99. Saltiki K, Mantzou E, Doukas C, Kanakakis I, Zotos P, Lazaros L, Georgiou I, Alevizaki M. Estrogen receptor beta gene variants may be associated with more favorable metabolic profile in postmenopausal women undergoing coronary angiography. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2009 Nov;117(10):610-5.
 • Alevizaki M, Papageorgiou G, Rentziou G, Saltiki K, Marafelia P, Loukari E, Koutras DA, Dimopoulos MA. Increasing prevalence of papillary thyroid carcinoma in recent years in Greece: the majority are incidental. 2009 Jul;19(7):749-54.
 • Savvari P, Peitsidis P, Alevizaki M, Dimopoulos MA, Antsaklis A, Papadimitriou CA. Paraneoplastic humorally mediated hypercalcemia induced by parathyroid hormone-related protein in gynecologic malignancies: a systematic review. 2009 Sep;32(8-9):517-23.
 • Alevizaki M, Saltiki K, Voidonikola P, Mantzou E, Papamichael C, Stamatelopoulos K. Free thyroxine is an independent predictor of subcutaneous fat in euthyroid individuals. Eur J Endocrinol. 2009 Sep;161(3):459-65.
 • Terzidis K, Panoutsopoulos A, Mantzou A, Tourli P, Papageorgiou G, Saltiki K, Mara C, Alevizaki M. Lower early morning plasma cortisol levels are associated with thyroid autoimmunity in the elderly. Eur J Endocrinol. 2010 Feb;162(2):307-13.
 • Alevizaki M, Stratakis CA. Multiple endocrine neoplasias: advances and challenges for the future. J Intern Med. 2009 Jul;266(1):1-4.
 • Psaltopoulou T, Ilias I, Alevizaki M. The role of diet and lifestyle in primary, secondary, and tertiary diabetes prevention: a review of meta-analyses. Rev Diabet Stud. 2010 Spring;7(1):26-35.
 • Maratou E, Hadjidakis DJ, Peppa M, Alevizaki M, Tsegka K, Lambadiari V, Mitrou P, Boutati E, Kollias A, Economopoulos T, Raptis SA, Dimitriadis G. Studies of insulin resistance in patients with clinical and subclinical hyperthyroidism. Eur J Endocrinol. 163(4):625-30
 • Skoura E, Rondogianni P, Alevizaki M, Tzanela M, Tsagarakis S, Piaditis G, Tolis G, Datseris IE. Role of [(18)F]FDG-PET/CT in the detection of occult recurrent medullary thyroid cancer. Nucl Med Commun. 2010 Jun;31(6):567-75.
 • Kaloumenou I, Duntas LH, Alevizaki M, Mantzou E, Chiotis D, Mengreli C, Papassotiriou I, Mastorakos G, Dacou-Voutetakis C. Gender, age, puberty, and BMI related changes of TSH and thyroid hormones in schoolchildren living in a long-standing iodine replete area. Horm Metab Res. 2010 Apr;42(4):285-9.
 • Thomakos, N, Rodolakis A, Akrivos N, Skampardonis N, Sotiropoulou M, Biliatis I, Alevizaki M, Antsaklis A. Metastatic medullary carcinoma of the vulva in a patient with MENIIb syndrome. IN VIVO, 2010 Sep-Oct;24(5):791-4
 • Katerina Saltiki, George Papageorgiou, Paraskevi Voidonikola, Emily Mantzou, Konstantinos Xiromeritis, Christos Papamichael, Maria Alevizaki, Kimon Stamatelopoulos. Endogenous estrogen levels are associated with endothelial function in males independently of lipid levels. Endocrine Apr;37(2):329-35, 2010
 • Anastasiou E, Vasileiou V, Athanasiadou A, Stavrianos C, Saltiki K, Alevizaki M. Phenotypic and metabolic characteristics of women with isolated hyperglycemia in pregnancy-Is the time-point important? Diabetes Res Clin Pract. Dec;90(3):333-8,
 • Vemmos K, Ntaios G, Spengos K, Savvari P, Vemmou A, Pappa T, Manios E, Alevizaki M. The association between obesity and mortality after acute first-ever stroke: the obesity-stroke paradox. Stroke, 42:30-36, 2011
 • Karin Frank-Raue, Zoran Erlic, Lisa Rybicki, Ioana Milos, Sergio Toledo, Maria Alevizaki, Caterina Mian, Sillikow, Nelson Wohllk, Giuseppe Opocher, Sarka Dvorakova, X Czetwertynska, Marta Barontini, Christian Vorländer, Ana Luiza Maia, Attila Patocs, Thera P. Links, Jan Willem de Groot, Gerlof Valk, X Musholt, Josefina Biarnes, Svetozar Damjanovic, Mihaela Muresan, Christian Wüster, X Fassnacht, Mariola Peczkowska, X Fauth, X Golcher, X Zamboulis, Martin Walter, X Pichl, Mercedes Robledo, Patricia Niccoli-Sire, Friedhelm Raue, Charis Eng, Hartmut P.H. Neumann. Risk profiles and penetrance estimations in multiple endocrine neoplasia type 2A caused by germ line mutations located in exon 10, Human Mutation, 2011 Jan;32(1):51-8
 • Pappa TA, Vagenakis AG, Alevizaki M. The non-thyroidal illness syndrome in the non-critically ill patient. Eur J Clin Invest. 2011 Feb;41(2):212-20.
 • Toumanidis ST, Evangelopoulos ME, Ilias I, Pamboucas C, Trikka C, Alevizaki M. Is left ventricular dysfunction reversed after treatment of active acromegaly? 2011 Mar;14(1):75-9.
 • Stamatelopoulos KS, Georgiopoulos GA, Sfikakis PP, Kollias G, Manios E, Mantzou E, Kyrkou K, Zakopoulos N, Papamichael CM, Alevizaki M. Pilot Study of Circulating Prolactin Levels and Endothelial Function in Men With Hypertension. Am J Hypertens. 24:569-73, 2011
 • T Vergou, E Mantzou, P Tseke, AE Moustou, A Katsambas, M Alevizaki C Antoniou. Association of thyroid autoimmunity with acne in adult women. J European Academy Dermatol Venereol 26(4):413-6, 2012
 • Katerina Saltiki, Adriana Cimponeriu, Maria Garofalaki, Lida Sarika, Alexandra Papathoma, Kimon Stamatelopoulos, Maria Alevizaki. Severity Of Coronary Artery Disease (CAD) In Women: Association With The Androgen Receptor (AR) Gene CAG(N) Repeat Polymorphism. Menopause 18:1225-31,
 • Saltiki Katerina, Kimon Stamatelopoulos, Paraskevi Voidonikola, Leandros Lazaros, Emily Mantzou, Ioannis Georgiou, Eleni Anastasiou, Christos Papamichael, Maria Alevizaki. Association Of The SHBG Gene Promoter Polymorphism With Early Markers Of Atherosclerosis In Apparently Healthy Women. Atherosclerosis 219:205-10, 2011
 • Tzanela, E. Mantzou, K. Saltiki, M. Tampourlou, N. Kalogeris, D. Hadjidakis, S. Tsagarakis, M. Alevizaki. Clinical and biochemical impact of BCL1 polymorphic genotype of the glucocorticoid receptor gene in patients with adrenal incidentalomas. Journal of Endocrinological Investigation, 35(4):395-400, 2012.
 • Terzidis K, Panoutsopoulos A, Mantzou A, Tourli P, Papageorgiou G, Saltiki K, Tsagalis G, Mara C, Alevizaki M. Cortisol levels and metabolic parameters in middle- and advanced- age subjects: associations with age. In press, Journal of Endocrinological Investigation, 34:398-402
 • Ioannis D Terzis, Christos Papamichail, George A. Georgiopoulos, Sofia Chatzidou, Dimitrios Kontoyiannis, Georgios Kollias, Nikoleta Iakovidou, Nikolaos Zakopoulos, Maria Alevizaki, Kimon S. Stamatelopoulos. Long-term BMI changes since adolescence and markers of early and advanced subclinical atherosclerosis. Obesity, 2012 Feb;20(2):414-20.
 • Pappa Theodora, Vemmos Konstantinos, Saltiki Katerina, Mantzou Emilia, Stamatelopoulos Kimon, Alevizaki Maria Severity and outcome of acute stroke in women: relation to adrenal sex steroid levels. 2012 Jan;61(1):84-91
 • Irene LAMBRINOUDAKI, Eleni ARMENI, Demetrios RIZOS, Georgios GEORGIOPOULOS, Maria KAZANI, Andreas ALEXANDROU, Efthymios DELIGEOROGLOU, Alexandra LIVADA, Charalampos PSYCHAS, Maria CREATSA, George BOUBOULISa, Maria ALEVIZAKI, Kimon STAMATELOPOULOS “High normal TSH is associated with arterial stiffness in healthy postmenopausal women” In press Journal of Hypertension 2012.
 • Hatzioannou A, Alevizaki M, Carayanniotis G, Lymberi P. Fine epitope mapping within the pathogenic thyroglobulin peptide 2340-2359: minimal epitopes retaining antigenicity across various MHC haplotypes are not necessarily immunogenic. Immunology. 2012;135(3):245-53.
 • Doukas, C, Saltiki K, Mantzou A, Cimponeriu A, Terzidis K, Sarika L, Mavrikakis M, Sfikakis P, Alevizaki M.. Hormonal parameters and sex hormone receptor gene polymorphisms in males with autoimmune diseases. Rheumatology International 33(3):575-82 , 2013.
 • Evangelia Skoura, Ioannis Datseris, Phivi Rondogianni, Stylianos Tsagarakis, Marinella Tzanela, Maria Skilakaki, Dimitrios Exarhos, Maria C. Alevizaki. Correlation between calcitonin levels and [18F]FDG-PET/CT in the detection of recurrence in patients with sporadic and hereditary medullary thyroid cancer,”ISRN Endocrinology 2012:375231.
 • Athansios Anastasilakis, Sterios Polyzos, Maria Alevizaki, “Long-term effects of thyroid fine-needle biopsy on the thyroid–related biochemical parameters” International Journal of Clinical Practice 66:602, 2012
 • Elizabeth N. Pearce, Maria Alexiou, Eftychia Koukkou, Lewis E. Braverman, Xuemei He, Ioannis Ilias, Maria Alevizaki,  Kostas B. Markou.  Perchlorate and Thiocyanate Exposure and Thyroid Function in First Trimester Greek Pregnant Women  Clinical Endocrinology 77:471, 2012
 • Pappa Theodora, Vemmos Konstantinos, Mantzou Emily, Savvari Paraskevi, Stamatelopoulos Kimon, Alevizaki Maria. Estradiol levels predict short-term adverse health outcomes in postmenopausal acute stroke women. European Journal of Neurology, 10: 1300-4, 2012
 • H-L. Sarika, A. Papathoma,1 M. Garofalaki, V. Vasileiou, E. Anastasiou, Vlassopoulou, M. Alevizaki. High Prevalence of Exon 8 G533C Mutation in Apparently Sporadic Medullary Thyroid Carcinoma (MTC) In Greece. Clinical Endocrinology 77:857-62, 2012
 • Dimas S, Michas S, Christakis I, Augoustis C, Alevizaki M. Minimally invasive parathyroidectomy in patients with previous neck surgery, Hormones 11:160-165, 2012
 • Alevizaki M. Metformin and the thyroid: some questions still remain. Clin Endocrinol (Oxf). 78:503-4, 2012
 • Stamatelopoulos KS, Georgiopoulos G, Papaioannou T, Lambrinoudaki I, KouzoupisA, Vlachopoulos C, Georgiou SP, Manios E, Alevizaki M, Papamichael CM, Sfikakis PP. Can premenstrual syndrome affect arterial stiffness or blood pressure? Atherosclerosis. 2012 Sep;224(1):170-6.
 • Anastasilakis AD, Polyzos SA, Makras P, Kampas L, Valeri RM, Kyriakoulis D,Zarampoukas T, Alevizaki M. Papillary thyroid microcarcinoma presenting as lymph node metastasis – a diagnostic challenge: case report and systematic review of literature. Hormones (Athens). 2012 Oct;11(4):419-27.
 • Alevizaki M, Kyratzoglou E, Bamias A, Tzanela M, Dimopoulos MA, Saltiki K.

Metachronous appearance of second malignancies in medullary thyroid carcinoma

(MTC) patients: a diagnostic challenge and brief review of the literature.

Endocrine. 2013 Dec;44(3):610-5.

 • Elisei R, Alevizaki M, Conte-Devolx B, Frank-Raue K, Leite V, Williams GR.

2012 European thyroid association guidelines for genetic testing and its clinical

consequences in medullary thyroid cancer. Eur Thyroid J. 2013 Jan;1(4):216-31.

 • Alevizaki M. Management of hyperparathyroidism (PHP) in MEN2 syndromes in Europe. Thyroid Res. 2013 Mar 14;6 Suppl 1:S10.
 1. Pappa Theodora, Alevizaki Maria. Metformin and the thyroid: An Update. European Thyroid Journal, 2: 22-28, 2013
 • Theodora Pappa, Konstantinos Vemmos, Kimon Stamatelopoulos, Emilia Mantzou, George Georgiopoulos, Sofia Markoula, Nikolaos Zakopoulos, Maria Alevizaki. A study of ERα PvuII polymorphism in female patients with acute stroke: No associations with disease severity and early outcome, Gynecological Endocrinology 2013 Aug;29(8):784-72013.
 • Chrysoula Papastathi, Antonis Mavrommatis, Spyros Mentzelopoulos, Evangellia Konstandelou, Maria Alevizaki, Spyros Zakynthinos. Insulin-like Growth Factor I and its binding protein 3 in sepsis. Growth Hormone and IGF Research, 23:98-104, 2013
 • Rentziou G, Saltiki K, Manios E, Stamatelopoulos K, Koroboki E, Vemmou A,Mantzou E, Zakopoulos N, Alevizaki M. Effects of recombinant human thyrotropin administration on 24-hour arterial pressure in female undergoing evaluation for differentiated thyroid cancer. Int J Endocrinol. 2014;2014:270213. doi:
 • Theodora Pappa, Maria Alevizaki. Obesity and Thyroid Cancer: a clinical update. Thyroid. 24:190-9, 2014
 • Tournis S, Antoniou JD, Liakou CG, Christodoulou J, Papakitsou E, Galanos A, Makris K, Marketos H, Nikopoulou S, Tzavara I, Triantafyllopoulos IK, Dontas I, Papaioannou N, Lyritis GP, Alevizaki M. Volumetric bone mineral density and bone geometry assessed by peripheral quantitative computed tomography in women with differentiated thyroid cancer under TSH suppression. Clin Endocrinol (Oxf). 2015 Feb;82(2):197-204.
 • Gyftaki R, Liacos C, Politi E, Liontos M, Saltiki K, Papageorgiou T, Thomakos N, Haidopoulos D, Rodolakis A, Alevizaki M, Bamias A, Dimopoulos A. Differential transcriptional and protein expression of thyroid-stimulating hormone receptor inovarian carcinomas. Int J Gynecol Cancer. 2014 Jun;24(5):851-6.
 • Stamatelopoulos K, Athanasouli F, Pappa T, Labrinoudaki I, Papamichael C, Polymeris A, Georgiopoulos G, Vemmou A, Sarika L, Terpos E, Alevizaki M. Hemodynamic markers and subclinical atherosclerosis in postmenopausal women with primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Aug;99(8):2704-11.
 • Sarika HL, Papathoma A, Garofalaki M, Saltiki K, Pappa T, Pazaitou-Panayiotou

K, Anastasiou E, Alevizaki M. Genetic screening of patients with medullary

thyroid cancer in a referral center in Greece during the past two decades. Eur J

Endocrinol. 2015 Apr;172(4):501-9. doi: 10.1530/EJE-14-0817. Epub 2015 Jan 26

 • Pazaitou-Panayiotou K, Iliadou PK, Mandanas S, Vasileiadis T, Mitsakis P, Tziomalos K, Alevizaki M, Patakiouta F. Papillary Thyroid Carcinomas in Patients under 21 Years of Age: Clinical and Histologic Characteristics of Tumors ≤10 mm. J Pediatr. 2015 Feb;166(2):451-456.e2. doi: 10.1016/j.jpeds.2014.10.023. Epub 2014 Nov 18. PubMed PMID: 25453245.
 • Saltiki K, Rentziou G, Stamatelopoulos K, Georgiopoulos G, Stavrianos C, Lambrinoudaki E, Alevizaki M. Small medullary thyroid carcinoma: post-operative calcitonin rather than tumour size predicts disease persistence and progression. Eur J Endocrinol. 2014 Jul;171(1):117-26. doi: 10.1530/EJE-14-0076. Epub 2014 Apr 23.
 • Castinetti F, Qi XP, Walz MK, Maia AL, Sansó G, Peczkowska M, Hasse-Lazar K,

Links TP, Dvorakova S, Toledo RA, Mian C, Bugalho MJ, Wohllk N, Kollyukh O, Canu

L, Loli P, Bergmann SR, Biarnes Costa J, Makay O, Patocs A, Pfeifer M, Shah NS,

Cuny T, Brauckhoff M, Bausch B, von Dobschuetz E, Letizia C, Barczynski M,

Alevizaki MK, Czetwertynska M, Ugurlu MU, Valk G, Plukker JT, Sartorato P,

Siqueira DR, Barontini M, Szperl M, Jarzab B, Verbeek HH, Zelinka T, Vlcek P,

Toledo SP, Coutinho FL, Mannelli M, Recasens M, Demarquet L, Petramala L,

Yaremchuk S, Zabolotnyi D, Schiavi F, Opocher G, Racz K, Januszewicz A, Weryha G, Henry JF, Brue T, Conte-Devolx B, Eng C, Neumann HP. Outcomes of adrenal-sparing surgery or total adrenalectomy in phaeochromocytoma associated with multipleendocrine neoplasia type 2: an international retrospective population-based study. Lancet Oncol. 2014 May;15(6):648-55.

 • Alevizaki M, Saltiki K, Rentziou G, Papathoma A, Sarika L, Vasileiou V,

Anastasiou E. Medullary thyroid carcinoma: the influence of policy changing in

clinical characteristics and disease progression. Eur J Endocrinol. 2012 Dec;167(6):799-808.

 • Hatzioannou A, Kanistras I, Mantzou E, Anastasiou E, Peppa M, Sarantopoulou V, Lymberi P, Alevizaki M. Effect of Advanced Glycation End Products on Human Thyroglobulin’s Antigenicity as Identified by the Use of Sera from Patients with Hashimoto’s Thyroiditis and Gestational Diabetes Mellitus. Int J Endocrinol. 2015;2015:849615. doi: 10.1155/2015/849615.
 • Lambrinoudaki I, Armeni E, Rizos D, Georgiopoulos G, Athanasouli F, Triantafyllou N, Panoulis K, Augoulea A, Creatsa M, Alexandrou A, Alevizaki M,Stamatelopoulos K. Indices of adiposity and thyroid hormones in euthyroid postmenopausal women. Eur J Endocrinol. 2015 Aug;173(2):237-45. doi: 10.1530/EJE-15-0141. PubMed PMID: 26142102.
 • Efstathiadou ZA, Bargiota A, Chrisoulidou A, Kanakis G, Papanastasiou L, Theodoropoulou A, Tigas SK, Vassiliadi DA, Alevizaki M, Tsagarakis S. Impact of gsp mutations in somatotroph pituitary adenomas on growth hormone response to somatostatin analogs: a meta-analysis. Pituitary. 2015 Dec;18(6):861-7.
 • Trimboli P, Seregni E, Treglia G, Alevizaki M, Giovanella L. Procalcitonin for detecting medullary thyroid carcinoma: a systematic review. Endocr Relat Cancer. 2015 Jun;22(3):R157-64.
 • Stamatelopoulos K, Sibbing D, Rallidis LS, Georgiopoulos G, Stakos D, Braun S, Gatsiou A, Sopova K, Kotakos C, Varounis C, Tellis CC, Kastritis E, Alevizaki M, Tselepis AD, Alexopoulos P, Laske C, Keller T, Kastrati A, Dimmeler S, Zeiher AM, Stellos K. Amyloid-beta (1-40) and the risk of death from cardiovascular causes in patients with coronary heart disease. J Am Coll Cardiol. 2015 Mar10;65(9):904-16.
 • Kanakis GA, Chrisoulidou A, Bargiota A, Efstathiadou ZA, Papanastasiou L,Theodoropoulou A, Tigas SK, Vassiliadi DA, Tsagarakis S, Alevizaki M. The ongoing challenge of discrepant growth hormone and insulin-like growth factor I results in the evaluation of treated acromegalic patients: a systematic review and meta-analysis. Clin Endocrinol (Oxf). 2016 Nov;85(5):681-688.
 • Pappa T, Alevizaki M. Management of hereditary medullary thyroid carcinoma. Endocrine. 2016 Jul;53(1):7-17.
 • Karatzi K, Georgiopoulos G, Yannakoulia M, Efthimiou E, Voidonikola P, Mitrakou A, Manios E, Alevizaki M, Papamichael C, Stamatelopoulos K. Eating frequency predicts new onset hypertension and the rate of progression of blood pressure, arterial stiffness, and wave reflections. J Hypertens. 2016 Mar;34(3):429-37; discussion 437.
 • Spanou L, Dalakleidi K, Zarkogianni K, Papadimitriou A, Nikita K, Vasileiou V, Alevizaki M, Anastasiou E. Ketonemia and ketonuria in gestational diabetes mellitus. Hormones (Athens). 2015 Oct-Dec;14(4):644-50.
 • Alevizaki M, Saltiki K. Primary Hyperparathyroidism in MEN2 Syndromes. Recent Results Cancer Res. 2015;204:179-86.
 • Trimboli P, Guidobaldi L, Bongiovanni M, Crescenzi A, Alevizaki M, Giovanella L. Use of fine-needle aspirate calcitonin to detect medullary thyroid carcinoma: A systematic review. Diagn Cytopathol. 2016 Jan;44(1):45-51.
 • Papageorgiou C, Manios E, Tsaltas E, Koroboki E, Alevizaki M, Angelopoulos E, Dimopoulos MA, Papageorgiou C, Zakopoulos N. Brain Oscillations Elicited by the Cold Pressor Test: A Putative Index of Untreated Essential Hypertension. Int J Hypertens. 2017;2017:7247514. doi: 10.1155/2017/7247514. Epub 2017 May 9. PubMed
 • Giannakou M, Saltiki K, Mantzou E, Loukari E, Philippou G, Terzidis K, Lili K, Stavrianos C, Kyprianou M, Alevizaki M. RAGE polymorphisms and oxidative stress levels in Hashimoto’s thyroiditis. Eur J Clin Invest. 2017 May;47(5):341-347.
 • Cunha LL, Lindsey SC, França MI, Sarika L, Papathoma A, Kunii IS, Cerutti JM, Dias-da-Silva MR, Alevizaki M, Maciel RM. Evidence for the founder effect of RET533 as the common Greek and Brazilian ancestor spreading multiple endocrine neoplasia 2A. Eur J Endocrinol. 2017 May;176(5):515-519
 • Tournikioti K, Ferentinos P, Michopoulos I, Alevizaki M, Soldatos CR, Dikeos D, Douzenis A. Clinical and treatment-related predictors of cognition in bipolar disorder: focus on visual paired associative learning. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2017 Oct;267(7):661-669.
 • Ntali G, Kassi E, Alevizaki M. Endocrine sequelae of immune checkpoint inhibitors. Hormones (Athens). 2017 Oct;16(4):341-350.
 • Saltiki K, Anagnostou E, Simeakis G, Kouki S, Angelopoulou A, Sarika L, Papathoma A, Alevizaki M. Familial MTC with RET exon 8 Gly533Cys mutation: origin and prevalence of second malignancy. Endocr Connect. 2017 Nov;6(8):676-684.
 • Castinetti F, Maia AL, Peczkowska M, Barontini M, Hasse-Lazar K, Links TP,Toledo RA, Dvorakova S, Mian C, Bugalho MJ, Zovato S, Alevizaki M, Kvachenyuk A, Bausch B, Loli P, Bergmann SR, Patocs A, Pfeifer M, Costa JB, von Dobschuetz E,Letizia C, Valk G, Barczynski M, Czetwertynska M, Plukker JTM, Sartorato P,Zelinka T, Vlcek P, Yaremchuk S, Weryha G, Canu L, Wohllk N, Sebag F, Walz MK,Eng C, Neumann HPH. The penetrance of MEN2 pheochromocytoma is not only determined by RET mutations. Endocr Relat Cancer. 2017 Aug;24(8):L63-L67.

ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Ο Γρηγόριος Καλτσάς είναι Καθηγητής Παθολογίας – Ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ από το 2016 κατέχει θέση επισκέπτη Καθηγητή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο University Hospital Coventry & Warwickshire, United Kindom. Ο κ. Καλτσάς έχει επίσης διατελέσει επισκέπτης Καθηγητής στην Ιατρική σχολή του Barts and the London School of Medicine, London, UK.

 

          Πριν επιστρέψει στην Ελλάδα o κ. Καλτσάς εκπαιδεύτηκε στη Γενική Παθολογία, Ενδοκρινολογία, Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμό επί 12 έτη στο Ηνωμένο Βασίλεο, ενώ από το διάστημα 1996 έως 2001 εργάστηκε ως ειδικός ιατρός στο τμήμα Ενδοκρινολογίας του St. Bartholomew’s Hospital, London, UK. Την περίοδο αυτή ήταν συνυπεύθυνος του τμήματος Νευροενδοκρινικής Ογκολογίας του ανωτέρω ιδρύματος.

 

Ο κ. Καλτσάς έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για την κλινική έρευνά του στην Νευροενδοκρινολογία και ιδιαίτερα σε νευροενδοκρινικούς όγκους, παθήσεις της υποφύσεως και παθήσεις των επινεφριδίων. Ο κ. Καλτσάς έχει συνεισφέρει σημαντικά στη βιοϊατρική βιβλιογραφία και σε διάφορα άλλα πεδία πλην των ανωτέρω και η προσφορά του έχει αναγνωριστεί από διεθνείς φορείς και οργανισμούς. Από το 2017 είναι υπεύθυνος του αναγνωρισμένου από την Ευρωπαική Εταιρεία Νευροενδοκρινικών Όγκων (European Neuornedocrine Tumor Society, ENETS) κέντρου Νευροενδοκρινικών Όγκων (EKPA-LAIKO) που εδράζεται στο νοσοκομείο Λαικό και τελεί υπό την αιγίδα της Α Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής. Ο κ. Καλτσάς έχει επίσης συνυσφέρει στη δημιουργία ειδικού ιατρείου ασθενών με Ιστιοκυττάρωση που έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης.

 

Ο κ Καλτσάς εχει συγγράψει πάνω από 260 επιστημονικές εργασίες και το έργο του έχει αναφερθεί διεθνώς σε πάνω από 12,000 επιστημονικές δημοσιεύσεις.  Σύμφωνα με το Institute of Scientific Information, είναι ένας από τους πιο υψηλά αναφερόμενους Έλληνες ιατρούς (ISI highly cited) στην Κλινική Ιατρική.

 

Ο κ. Καλτσάς είναι Εταίρος (Fellow) του Βασιλικού Κολλεγίου Ιατρών της Μεγάλης Βρετανίας (Royal College of Physicians, London, UK) από το 2005. Έχει διατελέσει μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής της ENETS (2005-2018), μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της European Neuroendocrine Association (ENEA) (2014-2018) και από το 2018 έχει εκλεγεί ως εκπρόσωπος της Ευρωπαικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας (European Society of Endocrinolog, ESE) στην εκτελεστική επιτροπή της Διεθνούς Ενδοκρινολογικής Εταιρείας (International Society of Endocrinology, ISE). Ο κ. Καλτσάς έχει ενεργό ρόλο στο καθορισμό και συγγραφή των διεθνών κατευθυντήριων γραμμών για τη διάγνωση και θεραπεία ασθενών με νευροενδοκρινικούς όγκους και ιστιοκυττάρωση.

ΚΑΝΑΚΑ – GANTENBEIN ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η Κα ΚΑΝΑΚΑ – GANTENBEIN ΧΡΙΣΤΙΝΑ είναι Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας-Νεανικού Διαβήτη στην Α’ Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”.

Μετά από Πανελλήνιες εξετάσεις εισήλθε πρώτη με σειρά επιτυχίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, απ΄όπου και απεφοίτησε συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία του έτους της και ανέγνωσε τον Ιπποκράτειο Όρκο κατά την Τελετή ορκομωσίας των τελειοφοίτων της Ιατρικής Σχολής. Στη συνέχεια εκπαιδεύθηκε στην Παιδιατρική στο Freiburg της Γερμανίας και στη Βέρνη Ελβετίας, όπου και έλαβε επίσης τον Τίτλο του Διδάκτορα της Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Βέρνης, Ελβετίας. Στη συνέχεια εξειδικεύθηκε στην Παιδοενδοκρινολογία-Διαβητολογία κοντά σε διεθνούς φήμης καθηγητές της Ελβετίας και της Γαλλίας.

Με υποτροφία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδοενδοκρινολογίας ολοκλήρωσε ερευνητική 2ετή μετεκπαίδευση στο Παρίσι, όπου έλαβε και τον τίτλο Diplome d’ Etudes Approffondies (DEA) στη “Φυσιολογία της Ανάπτυξης” του UNIVERSITE PARIS V. Μετά την 10ετή της παραμονή σε κέντρα του εξωτερικού επέστρεψε στην Ελλάδα και τον Δεκέμβριο του 2004 ανακηρύχθηκε Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας-Νεανικού Διαβήτη στην Α’ Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, όπου και υπηρετεί μέχρι σήμερα.

Έχει πλούσιο επιστημονικό έργο με έντονη συγγραφική δραστηριότητα και συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

Ο Γιώργος Μαστοράκος γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε με άριστα από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1983. Πραγματοποίησε την ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας στο Νοσοκομείο Lariboisière στο Παρίσι και στη συνέχεια ειδικεύτηκε στην Ενδοκρινολογία στο Νοσοκομείο Cochin στο Παρίσι.

Κατά την παραμονή του στο Παρίσι βραβεύτηκε με το βραβείο «Resident Etranger des Hopitaux de Paris» από το «College de Medecine des Hôpitaux de Paris». Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια υπήρξε Visiting Fellow του Διεθνούς Κέντρου Fogarty στον Τομέα της Αναπτυξιακής Ενδοκρινολογίας του NICHD, Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH), Bethesda, Maryland των Η.Π.Α. υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Γεώργιου Π. Χρούσου.

Από το 1994 εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης της Ενδοκρινολογικής Μονάδας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ Θεραπευτήριο και το 2002 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής της Ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής του ίδιου Πανεπιστημίου (Αρεταίειο Νοσοκομείο).

To 2015 εκλέχτηκε Καθηγητής Ενδοκρινολογίας της Ιατρικής Σχολής του ίδιου Πανεπιστημίου (Αρεταίειο Νοσοκομείο).

Είναι πρώτος συγγραφέας ή μέλος της συγγραφικής ομάδας σε περισσότερα των 120 διεθνών άρθρων. Η έρευνά του περιέλαβε το ρόλο της «περιφερικής» CRH (περιέγραψε για πρώτη φορά την παρουσία της CRH στην ωοθήκη), το ρόλο της ενδογενούς και εξωγενούς Ιντερλευκίνης 6 στη διέγερση του υποθαλάμο-υποφύσεο-επινεφριδιακού άξονα, το ρόλο της σωματοστατίνης στη φλεγμονή, καθώς επίσης και τις διάφορες άλλες πτυχές της αλληλεπίδρασης μεταξύ της ανοσοφλεγμονώδους αντίδρασης και του νευροενδοκρινούς συστήματος.

Ασχολείται κατά κύριο λόγο με το Σύνδρομο των Πολυκυστικών Ωοθηκών ως ένδειξη μεταβολικού συνδρόμου, με την αντίσταση της ινσουλίνης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και την άσκηση, τα οποία αντιμετωπίζονται ως ενδείξεις του χρόνιου ή οξέος stress. Είναι μέλος της Αμερικανικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας και της Γαλλικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας. Είναι κριτής μεταξύ άλλων στα Διεθνή Περιοδικά New England Journal of Medicine, Clinical Endocrinology, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, European Journal of Endocrinology και Fertility and Sterility.

ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Μαρία Αλεβιζάκη MD, PhD.

Ειναι Ομότιμη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών. Εχει διαδακτορικη διατριβή από την Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών και PhD thesis, από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Κλινικές ειδικότητες: Παθολογία, Ενδοκρινολογία.

Εχει διατελέσει μέλος σε πολλές Ελληνικές και Διεθνείς Επιτροπές μεταξύ των οποίων του ΔΣ της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας, του ΔΣ της European Society of Endocrinology και της European Thyroid Association. Εχει συμμετάσχει στην επιτροπή κριτών για διεθνή επιστημονικά βραβεία και Ευρωπαϊκές Ακαδημαϊκές θέσεις. Συμμετεχει στην συνατακτική επιτροπή πολλών διεθνών επιστημονικών περιοδικών με θεματα ενδοκρινολογίας και θυρεοειδούς.

Προσκεκλημένη ομιλήτρια σε πολλές Ελληνικές και Διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις για διαλέξεις σχετικές με το Θυρεοειδικό Καρκίνωμα, το Μυελοειδές καρκίνωμα του θυρεοειδούς και τα σχετικά κληρονομούμενα σύνδρομα, την υποκλινική νόσο του θυρεοειδούς και τις επιπλοκές από το καρδιαγγειακό σύστημα ορμονικών και μεταβολικών παραγόντων. Εχει συμμετάσχει στην συγγραφή κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκης Εταιρείας Θυρεοειδούς για το κληρονομούμενο μυελοειδές καρκίνωμα,

Εχει δημοσιεύσει περίπου 175 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά μετά από κρίση

Εχει επιβλέψει πληθώρα διατριβών στην Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών

Κλινικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διαφοροποιημένο Θυρεοειδικό Καρκίνωμα: επιδημιολογία και αντιμετώπιση,  Κληρονομούμενο Μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς, Οζώδης νόσος του θυρεοειδούς. Αυτοάνοση νόσος του θυρεοειδούς: επιδημιολογία, επίδραση περιβαλλοντικών και διατροφικών παραγόντων. Ορμονικές παράμετροι και καρδιαγγειακές επιπλοκές (Στεροειδή του φύλου, υποκλινική νόσος του θυρεοειδούς).

 

Δέκα Ελληνες καθηγητές μεταξύ των επιστημόνων με τη μεγαλύτερη επιρροή

Δέκα καθηγητές ελληνικών πανεπιστημίων βρέθηκαν στις πρώτες θέσεις μεταξύ εκείνων οι οποίοι με το συγγραφικό και ερευνητικό τους έργο έχουν ασκήσει σημαντική επιρροή στην επιστήμη διαχρονικά, σύμφωνα με τον τελικό πίνακα κατάταξης Highly Cited Researchers (h>100) για το 2018 της Webometrics. Οι καθηγητές είναι έξι από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, τρεις από το ΕΜΠ και ένας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΚΠΑ, ο πίνακας κατάταξης Highly Cited Researchers (h>100) για το 2018 της Webometrics συντάσσεται με βάση τις πληροφορίες των δημόσιων προφίλ καθηγητών και ερευνητών πανεπιστημίων στο Google Scholar. Η συγκεκριμένη κατάταξη, περιλαμβάνει 2.610 Highly Cited Researchers, δηλαδή ερευνητές με h-index > 100, δηλαδή επιστήμονες οι οποίοι έχουν τουλάχιστον 100 ερευνητικές εργασίες που έχουν παρατεθεί ως έγκυρη αναφορά από το λιγότερο 100 ερευνητές στις δικές τους εργασίες.

Η κατάταξη περιλαμβάνει τα h-index και citations μέχρι και τον Απρίλιο του 2018. Οι καθηγητές και ερευνητές του εν λόγω πίνακα, είτε είναι εν ζωή είτε όχι, κατατάσσονται με φθίνοντα βαθμό  με αναφορά του πανεπιστημίου στον οποίο ανήκουν. Πρώτος είναι ο Δρ. Sigmund Freud με h-index 280 και 491.861 ετεροαναφορές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι έξι καθηγητές και ερευνητές του ιδρύματος με την σημαντική ερευνητική επίδραση παγκοσμίως είναι:

–  Ο Παρασκευάς Σφήκας από το Τμήμα Φυσικής  με h-index 181 και 149.93 ετεροαναφορές  και από την και την Ιατρική του Σχολή

– Ο Γεώργιος Χρούσος της Ιατρικής Αθηνών με h-index 179 και 132.181 ετεροαναφορές.

– Ο καθηγητής της Ιατρικής και πρύτανης του Ιδρύματος Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος με h-index 118 και 60.208 ετεροαναφορές.

– Ο καθηγητής της Ιατρικής Μαρίνος Δαλάκας με h-index 105 και 40.203 ετεροαναφορές.

– Ο καθηγητής της Ιατρικής Χαράλαμπος Μουτσόπουλος με h-index 104 και 44.661 ετεροαναφορές.

– Ο καθηγητής της Ιατρικής Χριστόδουλος Στεφανάδης με h-index 103και 57.879 ετεροαναφορές.

 

Πηγή: kathimerini.gr

ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΗΜΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

 

1988:                                                   Απολυτήριο Λυκείου, 4ο Γενικό Λύκειο Άρτας

 

1988 – 1990:                                        Πτυχιούχος Σ.Β.Ι.Ε. του τμήματος ΒΟΗΘΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Παρακολούθηση σεμιναρίων Σ.Β.Ι.Ε.:

 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
 2. ΘΕΩΡΙΑ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ

 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

 1. ΠΑΚΕΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

 

2013:                                                   Πιστοποιητικό παρακολούθησης συνεδρίου: 4th Greek Medical

Laboratory Technologists Conference 5-7 December

 

2013:                                                   Πιστοποιητικό εκπαίδευσης στον αναλυτή IMMULITE 2000 System,

SIEMENS

 

2014:                                                   Πιστοποιητικό πληροφορικής ict Europe Intermediate A στις ενότητες:

Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου

(Φορέας πιστοποιημένος από ΕΟΠΠΕΠ)

 

2014:                                                   Πιστοποιητικό παρακολούθησης συνεδρίου: 21th  Διεθνής Διημερίδα

Ηπατίτιδας Β και C 25-26 Ιανουαρίου

 

2015:                                                   Πιστοποιητικό παρακολούθησης συνεδρίου: 22th  Διεθνής Διημερίδα

Ηπατίτιδας Β και C 31 Ιανουαρίου, 1 Φεβρουαρίου

 

2016:                                                   Πιστοποιητικό παρακολούθησης συνεδρίου: 6th  Επιστημονική

Διημερίδα «Αιχμές στην Παθολογία», 1-2 Απριλίου

 

2017:                                                   Πιστοποιητικό εκπαίδευσης στον αναλυτή Cobas e411, ROCHE

 

 

 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

 

 

1988-1990:                                          Παρακολούθηση εργασιών Μικροβιολογικού Τμήματος στο ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΑΡΤΑΣ

 

 

 

1990-1991:                                          Παρακολούθηση βιοχημικών εργασιών στο εργαστήριο «Ι.

ΜΑΝΤΖΟΣ – Ν. ΛΕΓΑΚΗΣ»

 

 

1992 – 1994:                                       Πραγματοποίηση εξετάσεων για την επιστημονική έρευνα με τίτλο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου ταχείας (σε μια επίσκεψη) ιατρικής (κλινικής και εργαστηριακής) εξέτασης σε μια Πανεπιστημιακή κι Ενδοκρινολογική Μονάδα (STRIDE 73)» με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Δ.Α. Κούτρα.

Εργασία στο Βιοχημικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» μαζί με τον Δρ. Ι. Μάντζο για επιστημονική έρευνα με σκοπό την ανεύρεση ιωδοπενίας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας προσδιορίζοντας το ανόργανο ιώδιο και την κρεατινίνη στα ούρα (P.P.A.).

 

1993 – 2014                                        Παρασκευάστρια στο Ορμονολογικό Εργαστήριο της Μονάδας

Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη του Πανεπιστημίου

Αθηνών που στεγάζεται στο «Ευγενίδειο Θεραπευτήριο»

 • Αιμοληψίες
 • Καταχώρηση των ασθενών σε Η/Υ
 • Χειρισμός αυτόματου ανοσολογικού αναλυτή IMMULITE 2000, SIEMENS
 • Εκτέλεση εξετάσεων με ραδιοανοσολογικές μεθόδους (RIA, IRMA)
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα της Καθηγήτριας Παν/μίου Αθηνών Μ. Αλεβιζάκη και του Καθηγητή Παν/μίου Αθηνών Γ. Χρούσου.

 

2014 – σήμερα                                    Παρασκευάστρια στο  Εργαστήριο Κλινικής και Μεταφραστικής

Έρευνας στην Ενδοκρινολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών

στο Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής

του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»

 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση ασθενών
 • Παράδοση απαντήσεων
 • Εξυπηρέτηση ασθενών και λήψη δειγμάτων και παραπεμπτικών
 • Καταχώρηση των ασθενών σε Η/Υ
 • Χειρισμός αυτόματου ανοσολογικού αναλυτή IMMULITE 2000, SIEMENS
 • Χειρισμός αυτόματου ανοσολογικού αναλυτή Cobas e411, ROCHE

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΣΤΡΙΝΕΛΛΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

 

1987:                                                   Απολυτήριο Λυκείου, 3ο Γενικό Λύκειο Κορυδαλλού

 

1988 – 1990:                                        Πτυχιούχος Σ.Β.Ι.Ε. του τμήματος ΒΟΗΘΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Παρακολούθηση σεμιναρίων Σ.Β.Ι.Ε.:

 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
 2. ΘΕΩΡΙΑ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ

 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

 1. ΠΑΚΕΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

 

2013:                                                   Πιστοποιητικό εκπαίδευσης στον αναλυτή IMMULITE 2000 System,

SIEMENS

 

2017:                                                   Πιστοποιητικό εκπαίδευσης στον αναλυτή Cobas e411, ROCHE

 

 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

 

1988-1990:                                          Παρακολούθηση εργασιών Μικροβιολογικού Τμήματος στο ΓΕΝΙΚΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΜΕΤΑΞΑ» και στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

 

 

1990-1991:                                          Παρακολούθηση βιοχημικών εργασιών στο εργαστήριο «Ι.

ΜΑΝΤΖΟΣ – Ν. ΛΕΓΑΚΗΣ»

 

 

1992 – 1994:                                       Πραγματοποίηση εξετάσεων για την επιστημονική έρευνα με τίτλο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου ταχείας (σε μια επίσκεψη) ιατρικής (κλινικής και εργαστηριακής) εξέτασης σε μια Πανεπιστημιακή κι Ενδοκρινολογική Μονάδα (STRIDE 73)» με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Δ.Α. Κούτρα.

Εργασία στο Βιοχημικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» μαζί με τον Δρ. Ι. Μάντζο για επιστημονική έρευνα με σκοπό την ανεύρεση ιωδοπενίας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας προσδιορίζοντας το ανόργανο ιώδιο και την κρεατινίνη στα ούρα (P.P.A.).

 

1991 – 2014                                        Παρασκευάστρια στο Ορμονολογικό Εργαστήριο της Μονάδας

Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη του Πανεπιστημίου

Αθηνών που στεγάζεται στο «Ευγενίδειο Θεραπευτήριο»

 • Αιμοληψίες
 • Καταχώρηση των ασθενών σε Η/Υ
 • Χειρισμός αυτόματου ανοσολογικού αναλυτή IMMULITE 2000, SIEMENS
 • Εκτέλεση εξετάσεων με ραδιοανοσολογικές μεθόδους (RIA, IRMA)
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα της Καθηγήτριας Παν/μίου Αθηνών Μ. Αλεβιζάκη και του Καθηγητή Παν/μίου Αθηνών Γ. Χρούσου.

 

2014 – σήμερα                                    Παρασκευάστρια στο  Εργαστήριο Κλινικής και Μεταφραστικής

Έρευνας στην Ενδοκρινολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών

στο Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής

του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»

 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση ασθενών
 • Παράδοση απαντήσεων
 • Εξυπηρέτηση ασθενών και λήψη δειγμάτων και παραπεμπτικών
 • Καταχώρηση των ασθενών σε Η/Υ
 • Χειρισμός αυτόματου ανοσολογικού αναλυτή IMMULITE 2000, SIEMENS
 • Χειρισμός αυτόματου ανοσολογικού αναλυτή Cobas e411, ROCHE

 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΑΝΤΖΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

1985 – 1988: Β’ Λύκειο Αρσακείου, Αθήνα

1988 – 1994: Πτυχίο Χημείας, ΕΚΠΑ

1994 – 1995:  Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Surrey (Αγγλία), Master in Clinical Biochemistry with Molecular Βiology (Κλινική Βιοχημεία με Μοριακή Βιολογία).

2003 – 2008:  Διδακτορική Διατριβή, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ με τίτλο: «Η αιτιοπαθολογία της μη τοξικής βρογχοκήλης στην Ελλάδα. Μοριακή και Βιοχημική μελέτη.»

2010:  Πιστοποιητικό Θεωρητικής Επάρκειας στην Κλινική Χημεία, Ελληνική Εταιρεία Κλνικής Βιοχημείας

2013: Πισοποιητικό Επιμόρφωσης στην «Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση», Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, ΕΚΠΑ

2013 – 2014:  Βεβαίωση Πιστοποίησης στην «Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων, Συνεργασίας και Αντιμετώπιση Κρίσεων», ΕΚΠΑ

 

ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:    ASSOCIATION FOR CLINICAL BIOCHEMISTRY (UK)

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

1993:  Πρακτική εξάσκηση στη Μονάδα Έρευνας στην Κυτταρική Διαφοροποίηση Unite de Researche INSERM 307, Hopital Debrousse, Lyon, France

1995: Πρακτική εξάσκηση στην Protein Reference Unit, St Luke’s Hospital Guildford, UK

1995-2014:   Κλινικός Χημικός, Υπεύθυνη στο Εργαστήριο της  Ενδοκρινολογικής Μονάδας του Πανεπιστημίου Αθηνών στο «Ευγενίδειο Θεραπευτήριο»

2014 – σήμερα:  Κλινικός Χημικός, Υπεύθυνη στο Εργαστήριο Κλινικής και Μεταφραστικής Έρευνας στην Ενδοκρινολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»

2015 – 2018:  Επίδειξη Εργαστηριακής Άσκησης στο μεταπτυχιακό της Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ  «Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή» με τίτλο: «Μεθοδολογία PCR-RFLP με εφαρμογή στους πολυμορφισμούς των ERα και ERβ υποδοχέων», στο πλαίσιο του μαθήματος «Μεθοδολογία έρευνας Ι – εργαστήριο»

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

 

1984:                                                   Απολυτήριο Λυκείου, Unity High School, Χαρτούν, Σουδάν

 

1984 – 1989:                                        Πτυχίο Βιολογίας: Bachelor of Science in Biology

 

 

2013:                                                   Πιστοποιητικό εκπαίδευσης στον αναλυτή IMMULITE 2000 System,

SIEMENS

 

 

2017:                                                   Πιστοποιητικό εκπαίδευσης στον αναλυτή Cobas e411, ROCHE

 

 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:

 

 

1988-1992:                                          Lab Technologist, Metpath, Teterboto, N.J. USA

 

1995 – 2014                                        Βιολόγος στο Ορμονολογικό Εργαστήριο της Μονάδας

Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη του Πανεπιστημίου

Αθηνών που στεγάζεται στο «Ευγενίδειο Θεραπευτήριο»

 • Αιμοληψίες
 • Καταχώρηση των ασθενών σε Η/Υ
 • Χειρισμός αυτόματου ανοσολογικού αναλυτή IMMULITE 2000, SIEMENS
 • Εκτέλεση εξετάσεων με ραδιοανοσολογικές μεθόδους (RIA, IRMA)
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα της Καθηγήτριας Παν/μίου Αθηνών Μ. Αλεβιζάκη και του Καθηγητή Παν/μίου Αθηνών Γ. Χρούσου.

 

2014 – σήμερα                                    Βιολόγος στο  Εργαστήριο Κλινικής και Μεταφραστικής

Έρευνας στην Ενδοκρινολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών

στο Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής

του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»

 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση ασθενών
 • Παράδοση απαντήσεων
 • Εξυπηρέτηση ασθενών και λήψη δειγμάτων και παραπεμπτικών
 • Καταχώρηση των ασθενών σε Η/Υ
 • Έλεγχο και εκτύπωση αποτελεσμάτων
 • Χειρισμός αυτόματου ανοσολογικού αναλυτή IMMULITE 2000, SIEMENS
 • Χειρισμός αυτόματου ανοσολογικού αναλυτή Cobas e411, ROCHE