ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΤΑΛΑΣ

Ι. Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά :

 

 1. Variations of serum hormone levels in young exercising women. Dionyssiou-Asteriou A., Drakakis P., Vatalas I.-A., Michalas S.

Clin Endocrinol (Oxf) 1999 ; 51(2):258-260.

 1. Serum Lp(a) Lipoprotein Levels in Patients with Atherosclerotic Occlusive Disease of the Lower Extremities.
 2. Dionyssiou-Asteriou, M. Papanastasiou, I.-A. Vatalas and E. Bastounis.

Eur J Vasc Endovasc Surg (2000); 20: 57-60.

 1. Adrenal C19 steroids and serum lipoprotein levels in healthy men.

I.-A. Vatalas and A. Dionyssiou-Asteriou.

Nutr Metab Cardiovasc Dis (2001); 11; 388-393.

 1. Serum Apolipoprotein AI Levels in Diabetic and non-Diabetic Patients with

Atherosclerotic Occlusive Disease of the Lower Extremities.

 1. Dionyssiou-Asteriou, M. Papanastasiou, I.-A. Vatalas and E. Bastounis.

Eur J Vasc Endovasc Surg (2002); 24: 161-165.

 1. Different hormonal and metabolic profile in young women with Polycystic Ovary Syndrome (PCOS): role of obesity.
 2. Vryonidou, I.-A. Vatalas, T. Terzi, V. Loi, C. Phenekos and A. Dionyssiou-Asteriou.

Proceedings of the 12th International Congress of Endocrinology, Lisbon

(Portugal), August 31-September 4, 2004. pp 1385-1389.

 1. Association of Hyperandrogenemic and Metabolic Phenotype with Carotid

Intima-Media Thickens in Young Women with Polycystic Ovary Syndrome.

A.Vryonidou, A. Papatheodorou, A. Tavridou, T. Terzi, V. Loi, I.-A. Vatalas, N. Batakis, C. Phenekos and A. Dionyssiou-Asteriou.

J Clin Endocrinol Metab (2005); 90:2740-2746.

 1. Thyroid Autoimmunity in the current iodine environment.

Papanastasiou L., Vatalas I.-A., Koutras D.A and Mastorakos G.

Thyroid (2007); 17(8): 729-739.

 1. Adrenal disorders and non-alcoholic fatty liver disease

Papanastasiou L. , Fountoulakis S, Vatalas I.-A.

Minerva Endocrinol 2017 Jun; 42(2): 151-163.

 

 

ΙΙ. Κεφάλαια Βιβλίων

 1. Η θυρεοειδική αυτοανοσία στο νέο περιβάλλον ιωδίου.

Λαμπρινή Παπαναστασίου, Ιωάννης-Αναστάσιος Βατάλας, Αντώνιος Δούφας, Γεώργιος Μαστοράκος. Τιμητικός Τόμος Καθηγητού Δημητρίου Κούτρα, 2006, σελ 109-117.

 1. Ο ρόλος της διατροφής.

I.-A. Βατάλας, Λ Παπαναστασίου. Εντατική εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία 12ος κύκλος: Σακχαρώδης Διαβήτης. 6-8 Φεβρουαρίου 2009, σελ. 195-204.

 1. Οξείες επιπλοκές του Σακχαρώδη Διαβήτη: Διαβητική κετοξέωση και υπεργλυκαιμική υπερώσμωση.

Λ Παπαναστασίου, I.-Α. Βατάλας. 2014 Ηλεκτρονικό βιβλίο (e‑endocrinology.gr).

 

ΙΙΙ. Εργασίες σε συνέδρια :

Αναρτημένες ανακοινώσεις

 

α. Συνέδρια εξωτερικού :

 1. Evidence for indirect action of thyroid hormones on atrial natriuretic peptide secretion from human myocardium.

G.N. Koukoulis, D. Pappas, J. Vatalas, N. Simeonides and

Stathogiannis.

IV European Congress of Endocrinology, Sevilla-Spain, 9-13 May 1998.

Abstr. P3-150. Abstract book, edited by F Sáuchez-Franco and J AH Wass..

 1. Steroid hormones and lipoproteins.

I.-A. Vatalas, G. Christopoulou, A. Dionyssiou-Asteriou.

71st European Atherosclerosis Society Congress, Athens, Greece, 26-29     May 1999. Atherosclerosis (1999) 144 (Suppl. 1):127.

 1. Homa correlates with hormonal and athropometric indices in women with PCOS.

A.Vryonidou, I.-A. Vatalas, C. Phenekos and A. Dionyssiou-Asteriou.

5thEuropean Congress of Endocrinology, Turin, Italy, 9-13 June 2001.

Abstr. P-682. Abstract book published by Editrice Kurtis.

 1. Insulin resistance contributes more in lipid profile than hyperandrogenemia

in PCOS.

A.Vryonidou, I.-A. Vatalas, T. Terzi, V. Loi, C. Phenekos and

 1. Dionyssiou-Asteriou.

12th Balkan Congress of Endocrinology and 30th Panhellenic Congress of

Endocrinology and Metabolism. Thessaloniki. Greece, 21-25 May 2003.

Abstr. P-114. Abstract book page 101.

 1. Correlation between serum glucose levels and tumor marker CA 19-9.

A.Thrasyvoulides, E. Faviou, G. Antonakos, I.-A. Vatalas and

 1. Dionyssiou-Asteriou.

12th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation. Neptum, Romania, 15-18 September 2004. Abstr. P-204. Abstract book page 100.

 1. Effect of family history of type 2 diabetes on metabolic status of women

with polycystic ovary syndrome.

A.Vryonidou, I.-A. Vatalas, V. Loi, T. Terzi,      A.  Dionyssiou-Asteriou

and C. Phenekos.

8thEuropean Congress of Endocrinology incorporating the British Endocrine Societies, Glasgow, UK, 1-5 April 2006.

Abstr. P-694.Endocrine Abstracts vol 11, April 2006, published by BioScientifica.

 

β. Συνέδρια εσωτερικού:

 1. Μερικές επίκαιρες απόψεις γύρω από την ψυχική υγεία κατά την αρχαιοελληνική περίοδο.

Ι.-Α. Βατάλας, Γ.Α. Ράπτης, Σ.Γ. Μαρκέτος.

      17ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 1991.

Τόμος Περιλήψεων Εργασιών Συνεδρίου, σελ. 60.

 1. Επίδραση της Χριστιανικής Ανθρωπολογίας του Νεμέσιου, Επισκόπου Εμέσης στη θεωρία περί ψυχικού πνεύματος του Ιωάννη Ακτουάριου.

Γ.Α. Ράπτης, Ι.-Α. Βατάλας, Α. Ευτυχιάδης.

Δ’ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας

των  Ιατρικών Επιστημών “Βυζαντινή Ιατρική”, Πάτρα-Ναύπακτος,

Νοέμβριος 1991.

Τόμος Περιλήψεων Εργασιών Συνεδρίου, σελ. 15.

 1. Η βραχυχρόνια αύξηση της Τ3 αίματος δεν μεταβάλλει την έκκριση της νατριουρητικής ορμόνης μετά φόρτιση με φυσιολογικό ορό.

Γ.Κουκούλης, Δ. Παππάς, Ι. Βατάλας, Ν. Συμεωνίδης, Δ. Σπέντζος.

23ο   Πανελλήνιο Ενδοκρινολογικό Συνέδριο, Αθήνα 1996.

Τόμος Περιλήψεων Εργασιών Συνεδρίου, σελ. 119.

 1. Απουσία μεταβολών της νατριουρητικής ορμόνης πλάσματος παρά την αύξηση της συσταλτικότητας της αριστεράς κοιλίας μετά βραχυχρόνια αύξηση των επιπέδων Τ3 αίματος.

Γ.Ν. Κουκούλης, Δ. Παππάς, Ι. Βατάλας, Ν. Συμεωνίδης, Σ.Λιβαδάς και

Ε. Σταθογιάννης.

25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα 1998.

Τόμος Περιλήψεων Εργασιών Συνεδρίου, σελ. 89.

 1. Stiff-man syndrome σε ασθενή με πολλαπλή υποφυσιακή ανεπάρκεια.

Κ.Τζιώρας, Α. Βρυωνίδου, Ι. Βατάλας, Ε. Χρόνη, Α. Παπαδημητρίου, Κ.Φαινέκος.

26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα

1999.

Τόμος Περιλήψεων Εργασιών Συνεδρίου, σελ. 124.

 1. Οικογενής μεγαλακρία.

Κ.Τζιώρας, Α. Βρυωνίδου, Ι. Βατάλας, Κ.Φαινέκος.

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Λευκωσία, Κύπρος, 2000.

Τόμος Περιλήψεων Εργασιών Συνεδρίου, σελ. 138.

 1. Η SHBG αποτελεί έναν ισχυρό προγνωστικό δείκτη πρώϊμης αθηροσκλήρυνσης σε νεαρές ενήλικες με PCOS.

Α. Βρυωνίδου, Ι.-Α. Βατάλας,  Α. Παπαθεοδώρου, Ν. Μπατάκης, Κ. Φαινέκος και Α. Διονυσίου-Αστερίου.

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Ιωάννινα

2002.

Τόμος Περιλήψεων Εργασιών Συνεδρίου, σελ. 80.

 1. Καρκινικοί δείκτες και επίπεδα γλυκόζης ορού.

Θρασυβουλίδης Α, Φαβίου Ε., Αντωνάκος Γ., Βατάλας Ι.-Α., Σταθοπούλου Ε., Κόντος Φ., Κοντέλια Γ., Δήμα Κ., Διονυσίου-Αστερίου Α.

1Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοχημείας, Αθήνα 14-17 Απριλίου 2005.’’

 1. Μεταβολικές παράμετροι σε γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών

ωοθηκών προ και μετά τη χορήγηση αντισυλληπτικών δισκίων’’.

Α. Βρυωνίδου, Ι.-Α. Βατάλας,  Θ. Τερζή, Β. Λόη, Μ. Κωνσταντινίδου,

Ι.  Λιώσης, Α. Διονυσίου-Αστερίου και Κ. Φαινέκος.

33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα 29-31

Μαρτίου 2006.

Τόμος Περιλήψεων Εργασιών Συνεδρίου, σελ. 24.

 

 1. Ομιλίες σε συνέδρια
 1. Ο ρόλος της διατροφής.

Εντατική εκπαίδευση στην Ενδοκρινολογία 12ος κύκλος: Σακχαρώδης

Διαβήτης. Αθήνα 6-8 Φεβρουαρίου 2009.

 1. Οξείες επιπλοκές ΣΔ-ΙΙ

4Ο Πανελλήνιο Κλινικό Φροντιστήριο Ενδοκρινολογικών Παθήσεων. Αθήνα 20-22 Σεπτεμβρίου 2013.

 1. Οζώδης νόσος του θυρεοειδούς

Επιστημονικό Συμπόσιο: Ενδοκρινοπάθειες στην καθημερινή κλινική πράξη του παθολόγου. Θεσσαλονίκη 6-8 Δεκεμβρίου 2013.

 1. Σακχαρώδης Διαβήτης: « ένα πανόραμα…»

στο συμπόσιο: Διαβήτης και οφθαλμός. 41ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα 10-13 Ιουνίου 2015.

 1. Θυρεοτοξική κρίση.

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία. Θεσσαλονίκη 22-26 Φεβρουαρίου 2017.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση