ΦΛΩΡΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΛΩΡΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ MD, PhD

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η κ. Φλώρα Μπακοπούλου, είναι πτυχιούχος της Ιατρικής και Φαρμακευτικής Σχολής και διδάκτωρ της Βιοφαρμακευτικής – Φαρμακοκινητικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικεύθηκε στην Παιδιατρική στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετεκπαιδεύτηκε στην Εφηβική Ιατρική και στην Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία-Ενδοκρινολογία στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατέχει θέση Επίκουρης Καθηγήτριας Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Επιστημονική Υπεύθυνη του τριτοβάθμιου Ειδικού Κέντρου Εφηβικής Ιατρικής της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Το Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής φιλοξενεί από το 2010 την Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής.

Η κ. Μπακοπούλου έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις και διαλέξεις σε πολυάριθμα συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις. Έχει συγγράψει 4 κεφάλαια  βιβλίων,  έχει συμμετάσχει στην έκδοση 2 βιβλίων και στη συγγραφή 30 πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών (h-index 9, 304 citations). Είναι ακαδημαϊκή υπεύθυνη του εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο «Εφηβική Ιατρική: Ψυχοσωματική και Γνωστική Ανάπτυξη, Αναπαραγωγική Υγεία, Διατροφή, Άθληση και Στρες των Εφήβων». Είναι μέλος της επιτροπής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (On-line Learning Committee) της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας (European Society for Paediatric Endocrinology, ESPE) όπου έχει συμμετάσχει με τη συγγραφή του κεφαλαίου για το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.

Είναι εξωτερικός συνεργάτης του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) για την αξιολόγηση παιδιατρικών κλινικών μελετών. Είναι μέλος της Ομάδας Εργασίας για την Ιατρική Εδικότητα της Παιδιατρικής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας καθώς και μέλος του Τομέα Ιατρικής Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Έχει οργανώσει 5 Πανελλήνια Συνέδρια για την Εφηβική Υγεία και Ιατρική και 2 επιστημονικές ημερίδες. Η κ. Μπακοπούλου διαθέτει πλούσιο διδακτικό έργο σε  προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Εποπτεύει διπλωματικές ερευνητικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές και έχει συμμετάσχει σε 5 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Το 2013 ήταν Επιστημονική Υπεύθυνη σε ερευνητικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (MIS 371406), το οποίο έλαβε βραβείο βέλτιστης πρακτικής.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση