4ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Ενδοκρινολογικά Προβλήματα του Παιδιού και του Εφήβου»

Ξενοδοχείο Titania, Αθήνα
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
Η συμμετοχή στο Συμπόσιο είναι δωρεάν. Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής σας στο Συμπόσιο παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την ηλεκτρονική Φόρμα Συμμετοχής 
(Περιορισμένος αριθμός θέσεων)

Δείτε το προκαταρκτικό πρόγραμμα ΕΔΩ

Το Συμπόσιο έχει λάβει την έγκριση του ΕΟΦ. Θα χορηγηθούν μόρια συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).

Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών – Προφορικές Ανακοινώσεις

Η υποβολή των περιλήψεων των εργασιών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά με την αποστολή του αρχείου με email στο kgiatsou@afea.gr, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 10η Σεπτεμβρίου 2019.

Θεματολογία: Παιδική Ενδοκρινολογία & Παχυσαρκία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Η περίληψη υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα
• Το κείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις
• Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να γράφονται στην ονομαστική με πεζοκεφαλαία γράμματα. Το επώνυμο θα πρέπει να ακολουθεί το όνομα και κατόπιν να τίθεται υπό μορφή εκθέτη ο αριθμός που προσδιορίζει το φορέα (π.χ. Π. Παπαδόπουλος1)
• Το επιστημονικό κέντρο θα πρέπει να αναγράφεται με πεζοκεφαλαία γράμματα. Όταν αναφέρονται περισσότερα από ένα επιστημονικά κέντρα, θα πρέπει η αντιστοιχία κέντρου και ονόματος να γίνεται με νούμερα και όχι με σύμβολα (π.χ. Παιδιατρική Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης”1)
• Η περίληψη θα πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή:
Σκοπός
Υλικό & Μέθοδος
Αποτέλεσμα
Συμπεράσματα

Μετά την υποβολή της εργασίας, αλλαγές δε θα γίνονται αποδεκτές

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση