Ζωή Σιούτη

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Κουγιουμτζής, Γ., και συνεργάτες (2019). Ψυχολογία & Συμβουλευτική Ύστερης Ενήλικης Ζωής- Τρίτης Ηλικίας. Σιούτη, Ζ. (2019).Ταξινομικά & διαγνωστικά κριτήρια της κατάθλιψης: Η πορεία της έως σήμερα. Θεραπευτική αντιμετώπιση της κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία: Φαρμακολογική θεραπεία της κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία, Ψυχοδυναμική προσέγγιση της κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία: Θεωρία, εφαρμογές και θεραπεία, Προσωποκεντρική προσέγγιση της κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία: Θεωρία, εφαρμογές και θεραπεία, Γνωσιακή Συμπεριφοριστική προσέγγιση της κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία: Θεωρία, εφαρμογές και θεραπεία, Συστημική προσέγγιση της κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία: Θεωρία, εφαρμογές και θεραπεία., σελ. 173-204, Αθήνα: Γρηγόρης. ISBN: 978-960- 612-202-6.

Σιούτη, Ζ., Μαλλιώρη, Μ., Παπαρρηγόπουλος, Θ., & Δουζένης, Α. (2018). Διαταραχή τζόγου και εξάρτηση από αλκοόλ. Ψυχοπαθολογία θεραπευομένων σε προγράμματα απεξάρτησης από τζόγο. Βιβλιοθήκη Επιστημών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Κωδικός ηλ. υποβολής εργασίας (μοναδικός προσδιοριστής): 2837631.

Σιούτη, Ζ., Ίσαρη, Φ., Κουνενού, Κ., & Τσαμπαρλή, Α. (2018). Οικονομική κρίση και γονικότητα παιδιών με νοητική αναπηρία. Βιβλιοθήκη Επιστημών της Αγωγής, Κωδικός ηλ. υποβολής εργασίας (μοναδικός προσδιοριστής): 2738576.

Σιούτη, Ζ. (2017). Η διερεύνηση των στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής. http://dx.doi.org/10.12681/edusc.1724.

Σιούτη, Ζ., & Τόλης, Ε. (2017). Ο σχολικός εκφοβισμός ως παράγοντας κινδύνου στην ενήλικη ζωή. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής. http://dx.doi.org/10.12681/edusc.1723.

Σιούτη, Ζ., Δικαίος, Δ., Δαρβίρη, Χ., & Χρούσος, Γ. (2017). Γνωσιακή συμπεριφοριστική παρέμβαση μείωσης του στρες καιν των συμπτωμάτων της υπνικής άπνοιας. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Άτομα, Θεσμοί, Κοινωνία: Ο κόσμος της Ψυχολογίας.

Φιλία, Ι., Βουλβούλη, Μ., Ζαχαριά, Α., Γαλίκα, Α., Λουδοβιώτη, Κ., Σιούτη, Ζ., & Φραγκάκη, Μ. (2016). Εμπειρίες ειδικών ψυχικής υγείας και εθελοντών που εργάζονται με πρόσφυγες. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας: Ζητήματα πολυπολιτισμικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης στη συμβουλευτική ψυχολογία.

Σιούτη, Ζ., Δικαίος, Δ., Δαρβίρη, Χ., & Χρούσος, Γ. (2016). Διαχείριση του αντιλαμβανόμενου στρες σε ασθενείς με υπνική άπνοια, ηλικιακής ομάδας 18-65: Τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη. Βιβλιοθήκη Επιστημών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Κωδικός ηλ. υποβολής εργασίας (μοναδικός προσδιοριστής): E582B17CAA25A49CC2257FB70054FABB.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση